--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 57

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. absolve
A : อภัยโทษ, อภัยบาป, ให้อภัย, ปล่อยให้พ้นผิด
B : ดูดซึม, ซึมซับ, หมกมุ่น, สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ, รับรู้
C : ตามอัตภาพ, พอประมาณ
D : ข้อสรุป, บทคัดย่อ, นามธรรม

2. anarchy
A : ผู้วิเคราะห์, นักวิเคราะห์, นักวิเคราะห์ทางจิต
B : ความเหมือนกัน, การเปรียบเทียบ, คล้ายคลึงกัน
C : อนาธิปไตย, ภาวะไม่มีรัฐบาล, ความสับสน, ภาวะไม่มีขื่อไม่มีแป
D : ข้อคลาดเคลื่อนในเรื่องเวลา, ซึ่งไม่เข้ากับยุคสมัย, สิ่งหรือบุคคลที่พ้นสมัย

3. assistant
A : คบหา, รวมกลุ่ม, เชื่อมโยงกัน
B : สันนิษฐาน, รับ, ครอง, เข้ารับตำแหน่ง, แสดง, เสแสร้ง
C : ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ป่วย, คอยสนับสนุน, ผู้ช่วย
D : ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ทึ่ง

4. beech
A : ต้นบีช, ไม้ชนิดหนึ่งจำพวกมะเดื่อ
B : ประดับประดา, ตกแต่ง, ทำให้สะพรั่ง
C : ให้สัญญาณด้วยศีรษะหรือมือ, ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก, ทำให้สนใจ
D : สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายนาก, คนที่ขยันขันแข็งอย่างพิเศษ, ช่องคลอด

5. calculator
A : ปฏิทิน, รายการนัดหมาย, รายการประจำวัน, บันทึก
B : ลูกวัวลูกควาย, ลูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, ลูกแหง่, น่อง
C : ขาน (ชื่อ), เรียก, อ่าน, เลื่อน, อยู่ห่างๆ, ยุติ
D : เครื่องคำนวณ, เครื่องคิดเลข, คนคำนวณ

6. droop
A : ก้มต่ำ, ห้อย, ยาน, ตกต่ำ, ทรุดโทรม, อ่อนแอ, ท้อแท้
B : ของเหลวที่หยดลงมา, มันหรือน้ำที่หยดจากเนื้อย่าง
C : สว่าน, ฝึกฝน, เจาะ, ร่อง
D : การบังคับเลี้ยวไถล

7. facile
A : ความจริง, ข้อเท็จจริง, ส่วนของข้อมูล
B : คล่องแคล่ว, ง่าย, สะดวก, ที่เกี่ยวกับความคิดหรืองานเขียนที่พื้นๆ, ไม่ค่อยมีความคิด
C : ปัจจัย, ตัวประกอบ, เหตุ, ผู้แทนบริษัท
D : แฟชั่น, ความนิยมชั่วขณะ, สิ่งที่นิยมกันจนคลั่ง, ความคิดวิตถาร

8. glare
A : ทำให้ดีใจ, ทำให้ยินดี, ทำให้เบิกบาน, ทำให้ปลื้มปีติ
B : ธารน้ำแข็ง, แผ่นหรือก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่, แม่น้ำน้ำแข็ง
C : เปล่งแสง, ถลึงตา
D : ยกเลิก, ละทิ้ง, ยินยอมให้, ไม่ไว้วางใจ

9. hike
A : สนุกสนานเฮฮา, ร่าเริง, อึกทึก, ตลกขบขัน, ครื้นเครง, สุขสันต์
B : การไต่เขา, การปีนเขา, เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
C : ข้างหลัง, ด้านหลัง, กวางตัวเมีย, ชาวชนบท
D : กีดกัน, หยุดยั้ง, ขัดจังหวะ, ขัดขวาง, กั้น, เป็นอุปสรรค, ด้านหลัง

10. humiliate
A : ความชื้น, ความชื้นสัมพัทธ์, ความชุ่มชื้น
B : อ่อนน้อมถ่อมตน, นอบน้อม, ต่ำต้อย, ยากจน, สมถะ, เรียบง่าย, สุภาพ
C : ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียเกียรติ
D : ความเป็นมนุษย์, คนทั่วไป

11. ivy
A : เสื้อแจ๊คเก็ต, เสื้อชั้นนอก, ปกหนังสือ, กระดาษห่อหนังสือ, เปลือก, ปลอก
B : ต้นไม้เลื้อย, ไม้เลื้อยชนิดหนึ่งมักปลูกให้ขึ้นปกคลุมกำแพง
C : คุก, เรือนจำ, ห้องขัง, จำคุก, กักขัง, จองจำ, เข้าตาราง
D : รถเก่า, เครื่องบินที่จวนจะพัง, รถยนต์ที่จวนจะพัง

12. mirth
A : ความรื่นเริง, ความเบิกบานใจ, ความสนุกสนาน, ความเฮฮา, ความเพลิดเพลิน
B : เล็กมาก, ไม่สำคัญ, นาที, ชั่วขณะหนึ่ง
C : กลิ่นใบสะระแหน่, ซึ่งมีรสหรือกลิ่นมิ้นต์
D : นักดนตรี, นักร้อง, นักกวี, นักดนตรีในสมัยกลาง, นักประพันธ์,

13. misconduct
A : การกระทำผิด, เสียมารยาท, การผิดประเวณี
B : งานที่ได้รับมอบหมาย, ภารกิจ, คณะผู้แทน
C : หมอสอนศาสนา, ผู้เผยแพร่ศาสนา, เกี่ยวกับคณะผู้สอนศาสนา
D : หมอก, ควัน, ความพร่ามัว, สิ่งที่ทำให้มืดมน

14. muddy
A : การคิดเรื่อยเปื่อย
B : ภาพยนต์, หนัง, โรงภาพยนต์
C : โคลน, เลอะโคลน, เปรอะเปื้อน, ขุ่นมัว, ยุ่งเหยิง, คลุมเครือ, กล่าวหา, หมอง, ทึม
D : การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, กิริยาท่าทาง, ความพยายาม, การดำเนินงาน, องค์การ

15. nickel
A : ธาตุโลหะ, เหรียญนิกเกิลราคาห้าเซนต์
B : ชื่อเล่น, ชื่อล้อ, ให้ฉายา, สมญานาม
C : ขี้เหนียว, นิดหน่อย, ขี้ตืด, ตระหนี่
D : นกไนติงเกล, นกจำพวกกางเขนสีแดงปนน้ำตาลมีเสียงไพเราะ

16. observation
A : การสังเกต, การเฝ้าดู, ความเห็น, ข้อมูล
B : อย่างมืดมัว
C : ไม่คำนึงถึง, ไม่รู้ถึง, ลืม, ซึ่งไม่ตระหนักถึง, หลงลืม
D : ซึ่งถูกบังคับ, จำเป็นต้อง, ขอบคุณ, เป็นหนี้บุญคุณ

17. receptive
A : พักผ่อน, หยุดพัก, ปิดภาคเรียน, ระหว่างปิดประชุม, เวลาศาลปิด, เวิ้ง, อ่าว, ซอก, โพรง
B : เกี่ยวกับการรับ, เต็มใจรับ, เกี่ยวกับประสาทหรืออวัยวะสัมผัส, รับได้, เปิดกว้าง
C : ถอย, ถอยกลับ, ซึ่งถดถอย, ซึ่งซบเซา, ซึ่งตกต่ำลง, ลักษณะด้อย
D : ตำราอาหาร, สูตร, ใบสั่งยา

18. recite
A : ระมัดระวัง, ห่วงใย
B : ท่องจำ, บรรยาย
C : ใจเร็ว, บ้าระห่ำ, ไม่กลัวอันตราย, ไม่ยั้งคิด, สุรุ่ยสุร่าย, กล้าได้กล้าเสีย
D : แนะนำ, ชี้แนะ, รับรอง

19. refinery
A : สุภาพเรียบร้อย, เป็นผู้ดี, ขัดเกลา, สละสลวย, ปราศจากสิ่งสกปรก
B : ร้อยเชือก, ร้อยด้าย, ผูกรอบ, แล่นวกเวียนผ่าน (กริยาช่องที่ 2 ของ reeve)
C : การอ้างอิง, เอกสารอ้างอิง, หนังสือรับรอง
D : พืชจำพวกกกหรืออ้อ, ขลุ่ย, ปี่, ลำแฝก, ไม้รวก

20. travel
A : ขวาง, ข้าม, ค้าน, ต้าน, ผ่าน, กระโดดเชือก, สำรวจ, ตรวจตรา, ปฎิเสธ
B : เดินทาง, ท่องเที่ยว, ทัศนาจร, เคลื่อนย้าย, ส่ง, ถ่ายทอด, สัญจร
C : ทรยศ, อกตัญญู, หลอกลวง, ไม่น่าไว้ใจ, ไม่มั่นคง, ไม่ปลอดภัย
D : เครื่องโม่, เครื่องออกกำลังกายแบบสายพาน, ลู่วิ่ง, งานประจำหรือวิถีชีวิตที่น่าเบื่อ

 

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 
ทุนการศึกษา United World Colleges (UWC)

ทุนการศึกษา United World Colleges (UWC)

องค์การสหสากลวิทยาลัย United World Colleges (UWC) ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยเพื่อเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร International Baccalaureate เป็นเวลา 2 ปี ณ วิทยาลัยในเครือขององค์การฯ จำนวน 10 ทุน

 

ประเทศที่ให้ทุน

  • สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • อิตาลี
  • อาร์มีเนีย
  • สาธารณรัฐคอสตาริกา
  • เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • นอร์เวย์
  • สิงคโปร์
  • สหราชอาณาจักร

การรับสมัคร

  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 20 มกราคม 2559

 

>>>>>>>>>>  อ่านข้อมูลเพิ่่มเติม

 
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL
เทคนิคเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคะแนน TOEFL

เรียบเรียงโดย : สาระดีดี.คอม

 

          การทำคะแนนสอบ TOEFL ให้อยู่ในระดับสูงสามารถทำได้โดยผู้เตรียมสอบต้องเริ่มเตรียมพร้อมโดยการวางแผนการเตรียมสอบที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบทำคะแนนได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ  มีเคล็ดลับ 4 ข้อสำหรับเพิ่มคะแนนสอบ TOEFL ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อผู้เตรียมสอบ  ดังนี้

           1.  เลือกเครื่องมือเตรียมสอบที่ดีและเหมาะสม

          หากผู้เตรียมตัวสอบไม่คุ้นเคยกับการสอบ TOEFL  มาก่อน   สิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นคือการสร้างความคุ้นเคยกับแบบทดสอบ ตัวข้อสอบและโครงสร้างข้อสอบ   วิธีที่ดีที่สุดและเป็นวิธีง่ายๆ คือการทำแบบฝึกหัด    โดยในขั้นต้นผู้เตรียมตัวอสบควรตั้งใจอย่างเต็มที่ในการคัดหาหนังสือดีๆ สักเล่ม หรือเครื่องมือแนะนำการสอบ TOEFL ที่เหมาะสม   โดยสามารถเลือกเป็นหนังสือแนะนำ  ซีดี  เทป หรือไฟล์เสียง    บางครั้งผู้เตรียมตัวสอบอาจลังเลใจจากการโฆษณาต่างๆ หรือหน้าปกที่สวยงามของคู่มือ   ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลหนังสือที่มีชื่อเสียงและเล่มที่มีผู้แนะนำให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบอ่านมาแล้วหลายๆ รุ่นของการสอบ    ต่อมาให้ใช้เวลาทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เตรียมสอบจดจำข้อมูลต่างๆ ได้ดีขึ้น   ตัวอย่าง หากคุณรู้สึกไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือขณะอยู่บนรถโดยสารหรือรถไฟฟ้า  ให้คุณลองเปลี่ยนไปใช้เทป ซีดี หรือไฟล์เสียงที่สามารถฟังในขณะกำลังเดินทางเพื่อให้สามารถจดจำเทคนิคการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

          2.  การตัดสินใจสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ

          การสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL เป็นการเตรียมตัวสอบที่จะได้ผลดีกว่าอ่านหนังสือคู่มือ การอ่านเทคนิคต่างๆ  การทำแบบฝึกหัด และเรียนรู้จากเครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการลงเรียนในหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEFL   คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความรู้ และโอกาสที่จะได้คะแนนสอบที่สูงขึ้น   เนื่องจากผู้เรียนจะมีโอกาสได้สอบถามข้อสงสัยหรือตั้งคำถามในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นกับผู้สอน    อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงมือสมัครเรียนกับสถาบันกวดวิชา  ให้ผู้เรียนตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้สอนมีความรอบรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL เป็นอย่างดี  และผู้สอนสามารถอธิบายและสอนสิ่งที่ยากๆ ให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น    คุณอาจขอสถาบันที่สนใจเข้าชมการเรียนการสอนก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนจริง

          3.  เรียนรู้เทคนิคเพื่อลดเวลาการทำข้อสอบ

          ในการสอบ TOEFL ผู้สอบจะได้พบกับคำถามที่มีตัวเลือกคล้ายกันบ่อยๆ อาทิ

          A) to destroy
          B) destroying
          C) destroyed
          D) was destroyed

          เมื่อผู้สอบพบกับคำถามลักษณะนี้  ให้จำไว้ว่า 90% ของคำถามจากตัวเลือกข้างต้นคำตอบน่าจะเป็นข้อ B หรือ ข้อ C    ทั้งนี้โดยทั่วไปข้อสอบ TOEFL จะมีลักษณะของแบบทดสอบวัดactive voice (-ing form) และ passive voice (-ed form)  เมื่อคุณพบคำตอบที่มีทั้ง -ed และ -ing อยู่ในคำถามข้อเดียวกันในตัวเลือก   คำถามข้อนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าตัวเลือกจะอยู่ 1 ในสองตัวเลือกดังกล่าว  ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายเทคนิคที่คุณจะได้เรียนรู้เมื่อได้ลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL หรือจากการทำแบบทดสอบอย่างเข้มข้น

          4.  ถามตัวเองว่าการเรียบเรียงประโยคสอดคล้องดีไหม

          ผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL  ส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดประโยคคำพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างถูกต้องยกเว้นตอนต้องออกเสียง   ในทางเดียวกัน  นั่นหมายความว่าเราจะสามารถสนทนาในใจได้ดีหากเราสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง   และความคิดภายในใจจะสะท้อนออกมาเป็นเสียงจริงได้หากไม่ยึดติดหลักของไวยกรณ์ (grammar rules)   หรืออีกนัยหนึ่งคือเราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้องได้ง่ายๆ ด้วยการคิดและพูดออกมาดังๆ   ดังนั้นการฝึกอ่านอ่านออกเสียงจึงเป็นการฝึกฝนให้ผู้เตรียมสอบได้คุ้นเคยกับรูปประโยคได้ค่อนข้างดีวิธีหนึ่ง

          ความจริงในเรื่องนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการกับความสับสนเมื่อเจอกับข้อสอบ TOEFL    ในการทำข้อสอบที่ต้องพิจารณาใช้คำในตัวเลือกเข้าแทนที่คำภายในประโยคให้ลองอ่านดูว่าเมื่อเติมคำลงไปแล้วประโยคเหมาะสมดีหรือไม่   หากลองอ่านออกเสียงแล้วเสียงที่อ่านทั้งประโยคไม่ติดขัด ก็มีความเป็นไปได้ว่าคำตอบดังกล่าวเป็นตัวเลือกและคำตอบที่ถูกต้อง   

          เทคนิคง่ายๆ เหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณเพิ่มคะแนน TOEFL ได้ไม่มากกน้อย   ขอให้จำไว้ว่าการหมั่นฝึกฝน  ทบทวน และทำแบบทดสอบสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนสอบให้สูงขึ้นได้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1732
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1782
mod_vvisit_counterเดือนนี้51478
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด3955725

Who's Online

เรามี 53 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความคิดเห็น

ท่านใช้งานส่วนใดของสาระดีดี.คอม มากที่สุด