--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 2

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการ สอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุด แบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. agreement
A : เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน, เกี่ยวกับชาวนา, ชนบท, ผู้นิยมกรทำเกษตรกรรม
B : ความทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, การดิ้นรน, ความทุกข์, ความกลัดกลุ้ม
C : การเห็นพ้อง, ข้อตกลง
D : ซึ่งไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า, อวิชชา, ผู้ไม่ถือศาสนา

2. antagonist
A : มาก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, ซึ่งมีมาแต่อดีต
B : เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญ
C : ผู้ต่อต้าน, ศัตรู, ยาต้านฤทธิ์, คู่ต่อสู้
D : การรวบรวมบทประพันธ์ของหลายนักเขียน, กวีนิพนธ์

3. candid
A : ยกเลิก, ขีดฆ่า, ทำให้เป็นโมฆะ, ไม่เอา
B : นกขมิ้น, นกคีรีบูน, สีเหลืองอ่อน, นักร้องหญิง
C : คลอง
D : ซื่อสัตย์, จริงใจ

4. challenge
A : อัครมหาเสนาบดี, นายกรัฐมนตรี, เอกอัครราชทูต, ตุลาการใหญ่
B : ท้าทาย, กระตุ้น
C : ไม่แน่นอน, เสี่ยง, โชคดี, โดยการสุ่ม
D : การร้องเพลง, ท่องบทสวดเป็นทำนอง, เพลงที่ใช้ร้องในโบสถ์

5. confiding
A : การร่วมกลุ่ม, สันนิบาตหรือพันธมิตร, การร่วมมือกัน, สหภาพ, สมาพันธรัฐ
B : ซึ่งสามารถนำไฟฟ้าหรือพลังงานได้
C : ไว้ใจได้, วางใจได้, มีนิสัยไว้ใจคน
D : ความประพฤติ, การปฎิบัติ, การชี้นำ, จัดการ, ควบคุม

6. conspiracy
A : มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ต่อเนื่อง, ซื่อสัตย์
B : ความน่ากลัว, ความรู้สึกตกตะลึง, ความตกใจ
C : การกบฎ, การสมคบคิด, การวางแผนอย่างลับๆ, ร่วมกัน
D : เป็นส่วนประกอบ, เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ, ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

7. decline
A : การประกาศ, แถลงการณ์, คำให้การ, หลักฐาน
B : แปลความหมาย, ถอดรหัส, แปลสัญญาณ, ถอดความ
C : (การ) เอียง, ลาด, เสื่อมลง, ปฏิเสธ, การถดถอย, แย่ลง
D : เลขทศนิยม, ตามแบบทศนิยม, เกี่ยวกับทศนิยม, ทศนิยม

8. genealogy
A : ทั่วไป, นายพล, แม่ทัพ
B : การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูล, เชื้อสาย, การลำดับญาติ, การสืบวงศ์ตระกูล, ชาติวงศ์
C : สร้างขึ้น, ผลิต
D : ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อ, อุดมสมบูรณ์

9. grate
A : ตั๊กแตน, เครื่องบินเล็กและเบา, เครื่องดื่มค็อกเทลชนิดหนึ่ง
B : ยึด, จับ, กำแน่น, คว้า, เข้าใจ
C : ตะแกรง, ตะราง, ตาข่าย, ขูด, เสียดสี, ครูด, บดให้ละเอียด, เตาผิง
D : กลายเป็นเมล็ด, ทำให้เป็นเม็ด, ขูดให้เป็นขุย

10. headquarters
A : เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย, เจริญรุ่งเรือง
B : ให้กำลังใจ, ทำให้จิตใจเบิกบาน
C : เตาไฟ, เตาผิง, พื้นเตา, ลิ้นเตา, จุดที่เกิดการลุกไหม้, ครอบครัว, บ้าน
D : สำนักงานใหญ่, กองบัญชาการ

11. identify
A : พิสูจน์, ระบุชื่อ
B : เหมือนกัน, ตรงกัน, เท่ากัน, แบบเดียวกัน
C : ทำให้เลอเลิศ, ทำให้ไม่มีที่ติ, เป็นอุดมคติ
D : เพลงสวด, เพลงสรรเสริญ, เพลงศาสนา, บทสวดสรรเสริญพระเจ้า

12. liquid
A : ชำระหนี้, ชำระบัญชี, สะสาง, เป็นเงินสด
B : เฉยเมย, เฉื่อยชา, ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่ร่าเริง, ไม่กระตือรือร้น
C : ไหลคล้ายน้ำ, ของเหลว, มีสภาพคล่องสูง, สง่างาม, ไม่แน่นอน, อิสระ, เงินสด
D : ตามตัวอักษร, ตามตัวหนังสือ, แท้จริง, ไม่เลยเถิด, ตามที่เป็นจริง

13. meanderings
A : คดเคี้ยว, เดินอย่างไร้จุดหมาย
B : ขาดแคลน, น้อย, ไม่พอเพียง, ยากจน, ผอม, บาง, แห้ง
C : การพูดหรือเดินวกเวียนไปมา
D : เหล้าชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการหมักน้ำผึ้งและน้ำ, ทุ่งหญ้า, เหล้าน้ำผึ้ง

14. molder
A : ผุพัง, ผู้หล่อ, แตกเป็นชิ้นๆ, เน่าเปื่อย, ทำให้เสื่อมสลาย, ผู้พิมพ์, คนปั้น
B : ตัวตุ่น, เขื่อน, ไฝ, กำแพงหินกั้นน้ำ, น้ำหนักโมเลกุลของสสาร, คนขายชาติ
C : โมเลกุล, ปริมาณที่น้อยที่สุดของสาร, อณูของสารประกอบ
D : ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วขณะ, สั้นมาก, ซึ่งใกล้จะมาถึง, ชั่วอึดใจ, ชั่วครู่หนึ่ง

15. nourish
A : หล่อเลี้ยง, สนับสนุน, ถนอม, เลี้ยงดู, บำรุงกำลัง, บำรุงด้วยอาหาร
B : อย่างไรก็ตาม, โดยไม่คำนึงถึง, แม้ว่า, ทั้งๆ ที่
C : มีชื่อเสียงในทางไม่ดี
D : แจ้งความ, ประกาศ, บอกกล่าว

16. principle
A : พิมพ์, การพิมพ์, ฝัง, ทำให้เกิดภาพ, อัดรูป, ตัวพิมพ์
B : หัวหน้า, หลัก, สำคัญที่สุด
C : การมาก่อน, บุริมสิทธิ, สิทธิพิเศษ, สิ่งที่ได้รับความสนใจมากกว่า
D : คุก, เรือนจำ, ตะราง, การติดคุก, ที่คุมขัง, เรือนจำ, การคุมตัว

17. recess
A : เกี่ยวกับการรับ, เต็มใจรับ, เกี่ยวกับประสาทหรืออวัยวะสัมผัส, รับได้, เปิดกว้าง
B : เร็วๆ นี้, ปัจจุบัน
C : พักผ่อน, หยุดพัก, ปิดภาคเรียน, ระหว่างปิดประชุม, เวลาศาลปิด, เวิ้ง, อ่าว, ซอก, โพรง
D : สรุปความ, บรรยายสรุป, วิวัฒนการซ้ำ, กล่าวซ้ำ, กล่าวย้ำ

18. schoolhouse
A : เรือใบ ชนิดที่ขึงใบไปตามยาวของเรือโดยมากมักมีสามเสา
B : อาคารเรียน, โรงเรียน, ตึกเรียน, สถานที่เรียน
C : วิทยาศาสตร์, ความรู้ที่ได้จากการสังเกต ค้นคว้าและทดลอง
D : จำนวนเล็กน้อย, จำนวนกระจิดริด

19. tranquilize
A : กระทืบ, การเหยียบ, การกระทืบ, เหยียบย่ำ, การเหยียดหยาม
B : ผู้ทรยศ, ผู้หักหลัง, คนขายชาติ
C : ผู้ฝึก, ครูฝึก, อุปกรณ์การฝึก, เครื่องบินฝึก
D : ทำให้สงบ, กล่อมประสาท, ระงับประสาท

20. warp
A : รับประกัน, หลักฐาน, ยืนยัน, มอบอำนาจ, รับรอง, ใบอนุญาต, เหตุผล, อนุมัติ
B : ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ
C : งอ, โค้ง, โก่ง, บิดเบิ้ยว, อคติ, วิปริต, ผิดส่วน, ผิดปกติ, แปรปรวน, ลากเรือด้วยเชือกผูก โยง
D : ตัวต่อ, แตน, มดตะนอย, หมาร่า, ชาวอเมริกันผิวขาวที่มีบรรพบุรุษเป็นโปรแตสแตนท์

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้214
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้920
mod_vvisit_counterเดือนนี้12553
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6171710

Who's Online

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์