--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 4

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. ass
A : ประกอบ, รวมตัว, เข้าร่วม
B : ยืนยัน, อ้าง, แสดงสิทธิ์, วินิจฉัย, พิทักษ์, รักษา
C : สินทรัพย์, ของมีค่า, เงินทอง, ผลประโยชน์
D : ลา, คนโง่, ก้น, บั้นท้าย, เล่นซน

2. asseverate
A : ยืนยัน, แถลงยืนยัน
B : หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, การบ้าน, การโอน
C : นำเข้าดูดซึม, เอาอย่าง, ย่อย, ทำให้เหมือน
D : ช่วยเหลือ, ช่วย

3. awoke
A : ติดขัด, ไม่คล่องแคล่ว, ไม่สะดวกสบาย
B : สักครู่, ประเดี๋ยว
C : ให้รางวัล, มอบให้, ตัดสิน
D : ตื่นขึ้น, ตื่นตัว, ปลุก, ระวังตัว, รู้สึกตัว

4. cause
A : สาเหตุ, จุดประสงค์, มูลฟ้อง, สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต, ทำให้เกิดขึ้น
B : การตักเตือน, ความระมัดระวัง, รอบคอบ
C : ทหารม้า, คนเจ้าชู้, หยิ่งยะโส, อัศวินที่ขี่ม้า, สนุกสนาน
D : เจาะเป็นถ้ำ, ถ้ำ, อุโมงค์, คูหา, โพรง

5. din
A : สลัว, สกปรก, มอซอ, หดหู่ใจ, ซอมซ่อ, ทึมๆ
B : ออกไซด์ที่มีออกซิเจนสองปรมาณู
C : เสียงอึกทึกครึกโครม, เสียงเจี๊ยวจ๊าว, เสียงเอะอะ, พูดกรอกหูซ้ำๆ จนจำได้
D : การทูต, ศิลปะการทูต, การต่างประเทศ, ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม

6. disconsolate
A : หดหู่ใจ, เศร้า, สิ้นหวัง, กลัดกลุ้ม, คอตก, ละห้อย
B : ความไม่สะดวกสบาย, ความลำบาก
C : เปิดเผย, เปิดโปง
D : วินัย, ข้อบังคับ

7. head for
A : อาการปวดศีรษะ, อาการปวดหัว
B : ประจำหรือตั้งอยู่ที่สำนักงาน
C : เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย, เจริญรุ่งเรือง
D : มุ่งหน้าไปทาง

8. impoverished
A : การหลอกลวง, การโกง, การปลอมเป็นคนอื่น, การต้มตุ๋น, การเสแสร้ง
B : เป็นไปไม่ได้, ทำไม่ได้, ไม่มีทางจะบังเกิดขึ้น
C : น่าประทับใจ, ซาบซึ้งใจมาก, เด่น, โอ่อ่า, สง่างาม, ภูมิฐาน
D : ยากจน, อ่อนกำลัง, เสื่อม, ยากแค้น, ลำบาก, อนาถา, ยากไร้

9. influence
A : รายงาน, แจ้งให้ทราบ
B : ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ, กันเอง, ไม่เคร่งครัด
C : การเกิดขึ้นน้อย, การเกิดขึ้นนานๆ ที, การเกิดไม่ถี่
D : อิทธิพล, แรงจูงใจ

10. limb
A : ความชอบ, การชื่นชอบ, ความพอใจ, ความถูกใจ
B : นอกจากนั้น, อนึ่ง, ด้วย, ในทำนองเดียวกัน, ยิ่งกว่านั้น, เช่นเดียวกัน
C : ประภาคาร, กระโจมไฟ
D : แขนขา, ปีก, แขนง, ส่วนยื่น, สมาชิก, ขอบ, ริม, กิ่งไม้, กิ่งก้าน

11. merrily
A : ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, ทำสกปรกหรือทำยุ่ง, สภาพรกรุงรัง, ร่วมรับประทานอาหาร
B : เกี่ยวกับการสันดาป, เกี่ยวกับกระบวนการ, เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร
C : อย่างสนุกสนาน, อย่างรื่นเริง, อย่างร่าเริง, อย่างครึกครื้น
D : ซึ่งประกอบด้วยโลหะ, ทำด้วยโลหะหรือเหล็ก, โลหะ, กระทบกันกราวๆ

12. microscopic
A : เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นพิษ
B : เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น, เล็กมาก, จิ๋ว, เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์, อย่างพินิจพิจารณา
C : กล้าหาญ, มีอารมณ์, มีใจ
D : เกี่ยวกับเมืองหลวง, เมืองขนาดใหญ่, นครหลวง, ผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่

13. mourningly
A : การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, กิริยาท่าทาง, ความพยายาม, การดำเนินงาน, องค์การ
B : อย่างเสียใจ
C : ภาพยนต์, หนัง, โรงภาพยนต์
D : คิดเรื่อยเปื่อย

14. proximity
A : ความใกล้ชิด
B : ความกล้าหาญ, ความองอาจ, ความสามารถยอดเยี่ยม, ฤทธิ์
C : ยั่วยุอารมณ์, ทำให้โกรธ
D : ชั่วคราว, เฉพาะกาล, เผื่อขาดเผื่อเหลือ, มีเงื่อนไข

15. psalm
A : ชื่อปลอม, นามแฝง, นามปากกา
B : เกี่ยวกับจิตวิทยา, ทางด้านจิตใจ, ในทางจิตศาสตร์, ทางด้านจิตวิเคราะห์
C : ประกาศ, โฆษณา, แถลง, ตีพิมพ์, ออกหนังสือ, ลงข่าว
D : เพลงสวด, บทสวด, เพลงศาสนา, ร้องเพลงสวด

16. scarp
A : แนวหน้าผาที่เกิดจากคลื่นทะเลเซาะกร่อน, ที่ชัน, เนินชัน
B : สีแดงสด, ผ้าที่มีสีแดงสด, สีเลือดหมู, ผ้าสักหลาดสีแดง
C : ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, การมีน้อย, การหายาก
D : แผลเป็น, รอยแผล, หินผาสูงชัน, ตำหนิ, บาดแผลใจ

17. stability
A : ความมั่นคง, เสถียรภาพ, ความเด็ดเดี่ยว, ความแน่วแน่
B : กองซ้อนกัน, ซุ้มปืน, กองหญ้า, จำนวนมากมาย, ปล่องควัน
C : ไม้เท้า, เสาค้ำ, เครื่องค้ำจุน, คณะผู้ทำงาน, คณะเสนาธิการ
D : เดินโซเซ, โงนเงน, ลังเลใจ, ทำให้งงงวย

18. statute
A : สถานภาพ, ฐานะ, สภาพ, ตำแหน่ง
B : วิชาสถิติ, สถิติ, ข้อมูล, ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข
C : หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนที่, คงที่, ประจำที่
D : บทบัญญัติ, พระราชบัญญัติ, กฎ, ข้อบังคับ, ระเบียบ

19. trader
A : จารีต, ขนบธรรมเนียม, วัฒนธรรม, ประเพณี, สิ่งที่ทำสืบต่อกันมา
B : พ่อค้า, ผู้ค้า, นักธุรกิจ, นักซื้อขายหุ้นเพื่อตัวเอง, เรือค้าขาย, เรือพาณิชย์
C : ละครโศก, บทประพันธ์โศก, โศกนาฏกรรม, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ร้ายแรง
D : ผู้ฝึก, ครูฝึก, อุปกรณ์การฝึก, เครื่องบินฝึก

20. weary
A : เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, ไม่พอใจ, รำคาญ, เบื่อหน่าย, อ่อนเพลีย
B : สวมใส่, ติด, ประดับ, การใช้สอย, ความสึกหรอ, แสดงสีหน้า, รอยชำรุด, เสื้อผ้า
C : อาวุธ, การประดิษฐ์และผลิตอาวุธ, อาวุธยุทโธปกรณ์, วิชาทำอาวุธ, สรรพาวุธ
D : ฝึกให้หย่านม, พยายามแยกจากแม่, พยายามให้ออกห่างจาก

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้636
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้839
mod_vvisit_counterเดือนนี้16825
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6570120

Who's Online

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์