--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 16

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. battalion
A : ตะโกน, ตะคอก, ร้องเสียงดัง, เถียง
B : สัญญาณไฟ, กองไฟสัญญาณ, ประภาคาร, ไฟนำทางในการเดินเรือ
C : ลูกปัด, ลูกประคำ, ลูกทรงกลมเล็กๆ, ลายนูนกลม, หยดเหงื่อ
D : กองกำลัง, กองทหาร, กองพันทหาร, กองทัพ

2. beguilement
A : อิจฉา, ริษยา, เดียดฉันท์, ต่อว่า
B : การเริ่ม, ตอนแรก, การมีกำเนิดจาก, จุดเริ่มต้น
C : อ้อนวอน, ขอร้อง, ขอทาน
D : การหลอกล่อ, การทำให้หลงกล

3. commendably
A : ผู้แนะนำ, ผู้ชี้แนะ
B : เป็นที่น่าสรรเสริญยกย่อง
C : เกี่ยวกับการค้า, เป็นการค้า, ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร, โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
D : สะดวก, กว้างขวาง

4. commute
A : ทำให้แข็ง, แน่น, กระชับ, กะทัดรัด
B : เข็มทิศ, ขอบ
C : แลกเปลี่ยน, ชดเชย, ทดแทน, ลดโทษ
D : ที่เข้าใจได้

5. confide
A : ปรับทุกข์, บอกความลับ, เชื่อมั่น, ไว้วางใจ
B : การร่วมกลุ่ม, สันนิบาตหรือพันธมิตร, การร่วมมือกัน, สหภาพ, สมาพันธรัฐ
C : ซึ่งสามารถนำไฟฟ้าหรือพลังงานได้
D : ความประพฤติ, การปฎิบัติ, การชี้นำ, จัดการ, ควบคุม

6. desperately
A : เหยียดหยาม, ดูหมิ่น, ดูแคลน
B : อย่างเต็มที่, อย่างสิ้นหวัง, อย่างหมดหวัง
C : ของหวาน
D : จุดหมายปลายทาง, หลักชัย

7. forgeable
A : ปลอมแปลง, ลอกเลียน
B : ยกโทษให้, อภัย, (อดีตกาลของ forgive)
C : มองไกล, มองล่วงหน้า, มองเห็นล่วงหน้า
D : ซึ่งสร้างอย่างมานะพยายาม

8. foulness
A : สร้าง, ก่อตั้ง
B : สัตว์ปีก, สัตว์พวกเป็ดไก่, ล่าสัตว์ปีกที่เป็นสัตว์ป่า, สัตว์ปีกที่กินได้
C : ความสกปรก, เน่า, เหม็น, ชั่ว, ชื้นแฉะ, การเล่นผิดกฎ
D : สุนัขจิ้งจอก, บุคคลเจ้าเล่ห์, คนฉลาดแกมโกง, คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ

9. manly
A : กองทหารโรมัน, เสื้อคลุมของพระ
B : มีความเป็นลูกผู้ชาย, เข้มแข็ง, กล้าหาญ, ทรหด, สมเป็นชาย
C : การแถลงการณ์, การประกาศนโยบาย, คำแถลง, คำประกาศเจตนา
D : แผงขนบนคอสัตว์, ผมยาวดกและหนา, แผงคอม้า

10. moss
A : ส่วนมาก, โดยมาก, ส่วนใหญ่, โดยปกติ, โดยทั่วไป
B : ผีเสื้อราตรี, ผีเสื้อกลางคืน, แมลงชีปะขาว, แมลงกินผ้า
C : พืชจำพวกมอส, หญ้ามอส, ไม้จำพวกตะไคร่น้ำ, หนอง, บึง, ห้วย
D : ในสภาวะที่เป็นแม่, เกี่ยวกับแม่, คล้ายแม่

11. nevertheless
A : เป็นกลาง, ไม่มีลักษณะเฉพาะ, ไร้สี, เกียร์ว่าง, ซึ่งเป็นฉนวน, ไม่เข้าข้างใด
B : แต่อย่างไรก็ตาม, แต่ทว่า, ยังคง, ถึงแม้ว่า
C : ตาข่าย, ร่างแห, ระบบเครือข่าย, เครือข่าย, เชื่อมโยงเครือข่าย, การติดต่อประสานงาน
D : ต้นไม้ป่าที่มีขนตามใบ, ตำแย, ทำให้คัน, ทำให้ไม่สบายใจ, ทำให้ขุ่นเคือง, ทำให้รำคาญ

12. pepper
A : พริกไทย, พริกขี้หนู, พริกชี้ฟ้า, ความฮึกเหิม, ระดมยิง, ขว้างปา, โจมตี
B : อัตราร้อยละ, ร้อยละ, กำไร, ผลประโยชน์, ส่วนร้อย
C : ซึ่งรับรู้ได้, สังเกตเห็นได้, สำเหนียกได้, เข้าใจได้
D : คอนสำหรับนกเกาะ, นั่งอยู่ในที่สูง, ที่พักผ่อน, เกาะอยู่

13. predominantly
A : ความลำเอียง, การชื่นชอบ, อคติ, ความพอใจ
B : ตัวทำนาย, ผู้ทำนาย
C : มีอำนาจสูงสุด, มีอำนาจเหนือ, ขึ้นหน้า, มีมากกว่าเพื่อน
D : ผู้มาก่อน, คนที่อยู่มาก่อน, ผู้อยู่ในตำแหน่งคนก่อน, บรรพบุรุษ

14. presentation
A : การสงวน, การคุ้มครอง, การคงไว้, การเก็บรักษา, การดอง
B : การเสนอ, การแสดง, การแนะนำตัว, การมอบของขวัญ
C : เป็นประธานการประชุม, บรรเลงนำ, ควบคุม, รับผิดชอบ
D : กด, ทับ, บีบ, รัด, รีดให้เรียบ, หนังสือพิมพ์, นักข่าว

15. prune
A : ลูกพลัมแห้ง, ลูกพรุนแห้ง, เล็ม, ขลิบ, ชำระ, สะสาง, ตัดทอน
B : อย่างรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง, อย่างประหยัด, อย่างมัธยัสถ์, ชาญฉลาด
C : ความใกล้ชิด
D : ความกล้าหาญ, ความองอาจ, ความสามารถยอดเยี่ยม, ฤทธิ์

16. smash
A : ทำลายสิ้นเชิง, ตีอย่างแรง, ชนอย่างแรง, แตกละเอียด, การล้มละลาย
B : ช่างเหล็ก, ช่างโลหะ, ช่างตีเหล็ก, ช่างหลอมเหล็ก
C : (คำสบถ) ในคอ
D : การหน่วงเหนี่ยว

17. smuggle
A : อาหารเบาๆ, อาหารว่าง, ของขบเคี้ยว, อาหารอ่อน, หุ้นส่วน
B : หอยทาก, หอยโข่ง, คนขี้เกียจ, คนที่กระทำอะไรช้าๆ, สัตว์ที่เคลื่อนตัวได้ช้า
C : งู, ผู้ทรยศ, ผู้หักหลัง, คนกลับกลอก, ชายที่ชอบหลอกลวงหญิงสาว, คดเคี้ยวไปมา
D : ลักลอบนำสินค้าเข้าหรือออกโดยผิดกฎหมาย, แอบถือไปด้วย

18. tread
A : เหยียบ, ย่ำ
B : การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ, ความไม่น่าไว้วางใจ
C : ขวาง, ข้าม, ค้าน, ต้าน, ผ่าน, กระโดดเชือก, สำรวจ, ตรวจตรา, ปฎิเสธ
D : ผู้เดินทาง, นักท่องเที่ยว, นักทัศนาจร

19. valiant
A : ทำให้ถูกต้อง, ทำให้มีเหตุผล, ทำให้มีผล, ทำให้สมบูรณ์
B : มีคุณค่า, สำคัญ, มีประโยชน์มาก
C : ลิ้นปิดเปิด, ลิ้นเครื่องยนต์, ลิ้นลูกสูบ, ลิ้นหัวใจ, หลอดสูญญากาศ, ฝาหอย
D : กล้าหาญ, องอาจ, เป็นวีรบุรุษ, มีคุณค่า, ดีเลิศ, ใจกล้า

20. wholesomeness
A : การขายส่ง
B : ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งมวล, สมบูรณ์, ครบถ้วน, เต็ม, ไม่เจือปน, ทั่วไป, สากล
C : เหล้าวิสกี้
D : การส่งเสริมสุขภาพ, เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้639
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้839
mod_vvisit_counterเดือนนี้16828
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6570123

Who's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์