--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 18


ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. backbite
A : หมูเค็ม, เนื้อหมูอบ, ซี่โครงหมูรมควัน, หมูเบคอน
B : ลอบกัด, นินทาลับหลัง, พูดให้ร้าย, ทำลายชื่อเสียง
C : เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อโรค
D : เหรียญ, เข็ม, เครื่องหมาย, เครื่องสัญลักษณ์

2. besmirch
A : ขอความกรุณา, อ้อนวอน
B : สวมแว่นตา
C : มอบให้, สละให้
D : ทำให้เปื้อน, ทา, ป้าย, ทำลาย (ชื่อเสียง), คัดค้านความคิดเห็น

3. condemn
A : ที่เห็นได้ชัดๆ, เป็นล่ำเป็นสัน, มีตัวมีตน, แข็ง
B : ความสอดคล้องกัน, การปรองดองกัน, มิตรภาพ, กลมกลืน
C : การลงเอย, การสิ้นสุดลง, บทสรุป, ผล, ส่วนสุดท้าย
D : ประณาม, ตำหนิ, ตัดสินว่ามีความผิด, วิจารณ์อย่างแรง

4. contriver
A : การโต้เถียง, การทะเลาะวิวาท, ความขัดแย้ง, การโต้คารม
B : ชุมนุมกัน, เรียกประชุม, รวมตัวกัน, เรียกตัว (ศาล)
C : โบราณ, เห็นได้ทั่วไป, ธรรมดา
D : ผู้ประดิษฐ์, ผู้สร้าง, ผู้วางแผน

5. depend on
A : แผนก, คณะ, กรม
B : ปฎิเสธ
C : การประณาม, การติเตียน, การกล่าวโทษ, การเพิกถอน, การปรักปรำ
D : ขึ้นอยู่กับ, พึ่งพา, แปรตาม, เปลี่ยนไปตาม, มั่นใจได้, แน่ใจได้, แน่นอน

6. destined
A : ทำลาย
B : รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย, ส่วนย่อย, แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฎิบัติการพิเศษ
C : กักตัว, หน่วงเหนี่ยว, ทำให้ช้า, ยับยั้ง
D : ซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว, ซึ่งมุ่งหน้าไปทาง, ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง

7. dwelt
A : หน้าที่, ความรับผิดชอบ, ภาษี
B : สลัว, ดำ, มืดมน, ขมุกขมัว, คล้ำ, มืด, ค่ำ, สายัณห์
C : อาศัยอยู่ (กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ dwell)
D : ระหว่างเวลา, ในระหว่าง, ระยะเวลา

8. federal
A : ค่าธรรมเนียม, ค่าใช้จ่าย
B : สหพันธ์, สหรัฐ, สมาพันธรัฐ, สันนิบาต, สหภาพ
C : อ่อนแรง, เหตุผลอ่อน
D : ให้อาหาร, ใส่ปุ๋ย

9. impolite
A : บอกเป็นนัย
B : อ้อนวอน
C : ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ได้รับผลกระทบจากบางสิ่ง
D : ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท, เสียกิริยา

10. ineligible
A : ขาดคุณสมบัติ, ซึ่งไม่เหมาะสม, ไม่น่าเลือก, ไม่มีสิทธิ์
B : ไม่เคลื่อนไหว, ไร้ชีวิตชีวา
C : ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, แน่นอน, สิ่งที่จำเป็น, หนีไม่พ้น
D : หน้าขายหน้า, หน้าอาย

11. irresistible
A : ผิดปกติ, ไม่ถูกต้องตามระเบียบ, ไม่สม่ำเสมอ, ตะกุกตะกัก, ไม่เรียบ
B : ต้านทานไม่ได้, ต่อต้านไม่ได้
C : ไร้เหตุผล, ไม่มีสติสัมปชัญญะ, เลขไม่ลงตัว, ไม่สมเหตุสมผล
D : น่ารำคาญ, น่าเบื่อ, เซ็ง, เอือม

12. lease
A : การโกหก, ความเท็จ, การพูดปด
B : หนังฟอก, ผลิตภัณฑ์หนังฟอก, คลุมด้วยหนังฟอก, หนังสัตว์
C : ใบไม้, ใบ, กลีบดอกไม้, แผ่นโลหะบางๆ, ผลิใบ, หน้าหนังสือ
D : สัญญาเช่า, ทรัพย์สินที่ให้เช่า, ระยะเวลาที่ให้เช่า, ให้เช่า

13. notched
A : ความอาลัยอาวรณ์, ความรู้สึกโหยหา, ความคิดถึง, โรคคิดถึงบ้าน
B : ซึ่งทำรอยบาก, เป็นรอยบาก, หยัก, แฉก
C : จมูก, ดมกลิ่น, สูดกลิ่น, หัวสูบ, บ่ายหน้า, ทิ่มหัว, หัวพาหนะ
D : ไปทางเหนือ, มาจากทางเหนือ

14. paddler
A : พวกนอกศาสนา, คนนอกศาสนา, คนนอกรีต, คนป่าเถื่อน
B : การแห่แหน, การประกวด, การแสดงกลางแจ้ง, ละครขบวนแห่
C : (กริยาช่อง 2 และ 3 ของ pay) จ่าย, ชำระ, ชดใช้, ตอบแทน, แก้แค้น
D : คนพาย, ฝีพาย

15. perilousness
A : น้ำหอม, เครื่องหอม, กลิ่นหอม, ใส่น้ำหอม, น้ำอบ, น้ำปรุง
B : เต็มไปด้วยอันตราย, น่ากลัว, ภัย, อันตราย
C : การแสดง, การกระทำ, พฤติกรรม
D : การทรยศ, การโกง, การทุจริต, ความคดโกง, ความสับปลับ

16. powerless
A : เกือบ, อย่างใช้ได้จริง
B : ไม่มีอำนาจ, ไม่มีพลัง, ไม่มีแรง, อ่อนแอ, ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
C : ฝึกซ้อม, ฝึกหัด, ทำเป็นกิจวัตร, ภารกิจ
D : ทุ่งหญ้า

17. romantic
A : ลูกกลิ้ง, ลูกรอก, ลูกโม่, เพลากลิ้ง, ที่ม้วนผม, คลื่นลูกโต, เครื่องบด
B : ความมีเล่ห์เหลี่ยม
C : ท่อนไม้หรือโลหะ, กิ่งไม้, คทา, คันเบ็ด, ท่อนกลมยาว, ไม้เรียว, การทำโทษ
D : เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่, จินตนาการ, แสดงความรัก, เร่าร้อน, เพ้อฝัน

18. shocking
A : รองเท้า, เกือกม้า, ปลอก, ก้านห้ามล้อ, ใส่ปลอกหุ้ม, ตำแหน่ง, ฐานะ
B : กล้อน, ตัด, ตัดขน, เล็ม (กริยาช่อง 3 ของ shear)
C : เขย่าขวัญ, ทำให้สะดุ้งตกใจ, อกสั่นขวัญหนี, ที่ตกตะลึง, เลวมาก
D : ตะโกน, ร้องเรียก, ตะเบ็งเสียง, ส่งเสียงดัง, การตะคอก

19. striking
A : ปิดเพราะการหยุดงานประท้วง, ทุบ, ตี, กระแทก, ก่อจราจล
B : ซึ่งโดดเด่น, น่าประทับใจ, เด่น, สะดุดตา
C : การต่อสู้กัน, การถกเถียงกัน, ความโกลาหล, ความอลหม่าน, ความขัดแย้ง, ความพยายาม
D : ขึง, ดึง, ขยายออก, เหยียดตัว, ทำให้ตึง

20. wearily
A : สภาพอากาศ
B : อย่างเหน็ดเหนื่อย, อย่างเหนื่อยอ่อน
C : ใยแมงมุม, ร่างแห, ข่ายงาน, สิ่งทอ, ผ้าบาง, เยื่อ, พังพืด, คำเรียกสั้นๆ ของเวิลด์ไวด์เว็บ
D : การสมรส, การแต่งงาน, พิธีวิวาห์, การร่วมกัน, การประสานกัน

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้639
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้839
mod_vvisit_counterเดือนนี้16828
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6570123

Who's Online

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์