--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) : ระดับปริญญาโทประจำปี 2558
ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสำนักประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) : ระดับปริญญาโท ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 145 ทุน เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาโทที่ทำงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กับภาคเอกชน ชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างนวัตกรรมกระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้

 

ชื่อทุนการศึกษา : ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) : ระดับปริญญาโทประจำปีงบประมาณ 2558

จำนวนทุน : 145 ทุน

ขอบเขตงานวิจัย

 • งานวิจัยที่จะได้รับกำรสนับสนุนเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาโท  โดยโจทย์วิจัยต้องมาจากภาคอุตสาหกรรมหรือเพื่อแก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการคำตอบ

 

งบประมาณสนับสนุน

 • งบประมำณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยต่อโครงการในระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน  ไม่เกิน 280,000 บาท และภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมโครงการสนับสนุน 20,000 บาท

 

รายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กลุ่มอุตสำหกรรมเป้าหมายตามแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะได้รับความสำคัญในการพิจารณา

 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรและโลหะการ
 • อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
 • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมพลาสติก
 • อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์
 • อุตสาหกรรมเซรามิกส์
 • อุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 • อุตสาหกรรมพลังงาน
 • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน
 • อุตสาหกรรมยา ยาสมุนไพรและเวชภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 • อุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง
 • อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 • อุตสาหกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นโครงการ flagship ของรัฐบาล

 

ที่มา : http://rrimag.org

 

...................................................................................................................................................................................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้908
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17971
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394646

Who's Online

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ