--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 23

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. architect
A : เอกสารสำคัญ, บันทึกสำคัญ, จดหมายเหตุ, ห้องเก็บเอกสาร
B : บริเวณขั้วโลกเหนือ, หนาวจัด
C : สถาปนิก, ผู้ออกแบบอาคาร, ผู้สรรค์สร้าง
D : หลงไหล, มีความรู้สึกที่ลึกซึ้ง, ร้อนแรง, กระตือรือร้น, สว่างสดใส

2. concretely
A : ความสอดคล้องกัน, การปรองดองกัน, มิตรภาพ, กลมกลืน
B : การลงเอย, การสิ้นสุดลง, บทสรุป, ผล, ส่วนสุดท้าย
C : ที่เห็นได้ชัดๆ, เป็นล่ำเป็นสัน, มีตัวมีตน, แข็ง
D : การประนีประนอม, การไกล่เกลี่ย, การทำให้คืนดีกัน, การทำให้ลงรอยกัน

3. dispel
A : ขับไล่, กำจัด
B : แจกจ่าย, ปรุงยาและจ่ายยา, ละเว้น, จัดหาให้
C : แสดง, นำเสนอ
D : ไม่พอใจ, ไม่ชอบ, โกรธ, ไม่เห็นด้วย, น่าเกลียด

4. droopingly
A : ของเหลวที่หยดลงมา, มันหรือน้ำที่หยดจากเนื้อย่าง
B : ก้มคอ, หลบตา, อาการห่อเหี่ยว, ยาน, ห้อย, หูตูบ
C : สว่าน, ฝึกฝน, เจาะ, ร่อง
D : การบังคับเลี้ยวไถล

5. edition
A : ให้การศึกษา, สั่งสอน, อบรม, ศึกษาศาสตร์
B : ผล, อิทธิพล, ผลกระทบ, ความตั้งใจ
C : ฉบับพิมพ์, จำนวนพิมพ์ครั้งที่, การเป็นบรรณาธิการ, สิ่งที่คล้ายกันมาก
D : เป็นหมัน, ไร้สมรรถภาพ, ล้าสมัย, เสื่อมโทรม, อ่อนแอ, หมดแรง

6. efficiency
A : ความพยายาม, ความมานะ, ความอุตสาหะ, กำลังของเครื่องจักร
B : ซึ่งไหลออก, พูดมาก, พรั่งพรู (อารมณ์)
C : ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, ความสามารถในการทำงาน
D : ความเห็นแก่ตัว, ลัทธิอัตตานิยม, คตินิยมตนเอง, อัตนิยม

7. embrace
A : การยักยอกเงิน, การฉ้อฉล, การโกงกิน, การฉ้อโกง
B : ประดับ, เสริมแต่ง, เพิ่มข้อปลีกย่อย
C : ความขวยเขิน, ความกระดากอาย, ความลำบากใจ, กีดขวาง
D : สวมกอด, โอบกอด, รวบรวมไว้ด้วยกัน

8. endangered
A : ความพยายาม
B : เฉพาะพื้นที่, เฉพาะถิ่น, โรคที่เกิดเฉพาะถิ่น, ไข้เรื้อรัง
C : เป็นอันตราย, ถูกคุกคาม
D : ตอนจบ, ความตาย, ส่วนท้ายของคำ, การสิ้นสุด, ช่วงสุดท้าย

9. fragrant
A : เศษที่แตกออก, สะเก็ด, แตกออกเป็นชิ้นๆ, แตกตัวออก
B : หอม, มีกลิ่นหอม, หอมหวน, หอมกรุ่น, น่ายินดี
C : การทะเลาะที่มีเสียงอึกทึกครึกโครม, การทะเลาะกันอย่างอึกทึก
D : สุนัขจิ้งจอก, บุคคลเจ้าเล่ห์, คนฉลาดแกมโกง, คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ

10. impervious
A : หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, ใจร้อน, มุทะล, เลือดร้อน, ไม่ไตร่ตรอง
B : ไม่ปรานี, ไม่โอนอ่อน, ซึ่งสงบลงไม่ได้, ปลอบโยนไม่ได้
C : ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ได้รับผลกระทบจากบางสิ่ง
D : ไร้ข้อสงสัย, บอกเป็นนัย

11. include
A : ประกอบด้วย, ใส่ไว้ใน, คลุมถึง, รวมทั้ง
B : แหลม, คม, เกี่ยวกับฟันตัด, หลักแหลม, เด็ดขาด
C : เริ่มเกิดขึ้น, แรกเริ่ม, ซึ่งกำลังตั้งเค้า, ที่กำลังเริ่ม, เริ่มแรก, เริ่มก่อ
D : โดยบังเอิญ, อนึ่ง, ในโอกาสนี้, โดยไม่ตั้งใจ, อีกประการหนึ่ง

12. ingratiate
A : ส่วนประกอบ, ส่วนผสม, เครื่องปรุง
B : อาศัยอยู่ใน, อยู่ใน, มีอยู่ใน พักอาศัย
C : รับช่วง, สืบทอด, สืบลักษณะทางกรรมพันธุ์, รับมรดก
D : ทำให้ถูกใจ, เอาใจ, ประจบ, ทำให้คนชอบ

13. instructor
A : ผู้สอน, ครู, อาจารย์, อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
B : ค่อยๆ ใส่เข้าไป, ค่อยๆ ซึมเข้าไป, ทำให้ประทับใจ, ปลูกฝัง, เพาะ, นำเข้าไป
C : รีบด่วน, ฉับพลัน
D : ความไม่มั่นคง, ความไม่แน่นอน, การไม่มีเสถียรภาพ, ความลังเลใจ

14. perform
A : น้ำหอม, เครื่องหอม, กลิ่นหอม, ใส่น้ำหอม, น้ำอบ, น้ำปรุง
B : ภัยอันตราย, ความหายนะ, การเสี่ยงภัย, มรสุมร้าย
C : ระยะเวลา, สมัย, ยุค, ช่วงมีประจำเดือน
D : กระทำ, ปฎิบัติ, ดำเนินการ, แสดง, ทำให้สำเร็จ

15. proverb
A : ที่ทดสอบก่อน, ซึ่งทดลอง
B : ภูมิใจ, หยิ่ง
C : สุภาษิต, คติพจน์, คำพังเพย, คนหรือสิ่งที่เป็นตัวแทนของลักษณะบางอย่าง
D : ยื่นออกมา, เป็นปุ่ม, เป็นโหนก, ที่เห็นเด่นชัด, ซึ่งโป่งออก, นูน, บวม

16. regiment
A : การอยู่ในกฎระเบียบ, การบีบบังคับให้อยู่ในกรอบ
B : เกี่ยวกับดินแดน, เกี่ยวกับบริเวณ, เกี่ยวกับภูมิภาคนั้นๆ
C : กรมทหาร, กองทหาร, รัฐบาล, บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด, รวบรวม
D : การลงทะเบียน, บันทึก

17. retrace
A : ถอนตัว, จากไป, เกษียณ
B : ย้อนรอย, ย้อนกลับทางเดิม, หวนนึกถึง, ซ้ำรอย, หวนกลับ, กลับคืน
C : ทำให้ช้า, ขัดขวาง, ถ่วง, หน่วง, ทำให้ลดความเร็ว, เป็นอุปสรรค
D : สงวนไว้, รักษาไว้, เก็บไว้, จดจำ, ว่าจ้างทนาย

18. tradition
A : การจราจร, ค้าขาย, การลักลอบค้า, ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมาย
B : ละครโศก, บทประพันธ์โศก, โศกนาฏกรรม, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ร้ายแรง
C : จารีต, ขนบธรรมเนียม, วัฒนธรรม, ประเพณี, สิ่งที่ทำสืบต่อกันมา
D : ผู้ฝึก, ครูฝึก, อุปกรณ์การฝึก, เครื่องบินฝึก

19. validate
A : อย่างกล้าหาญ
B : ทำให้ถูกต้อง, ทำให้มีเหตุผล, ทำให้มีผล, ทำให้สมบูรณ์
C : หุบเขา, หุบเขาลำธาร
D : คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน

20. wholesomely
A : ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, เต็มที่, ทั้งอัน, ทั้งเพ, ทั่วไป
B : ทำให้กว้าง, กว้างขึ้น, เบิกกว้าง, ขยายกว้าง, ขยายออก
C : อย่างเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
D : ใช้อำนาจ, กวัดแกว่ง, ควง, รำ, จัดการ, ปกครอง, ควบคุม, ถืออาวุธหรือเครื่องมือ

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้640
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้839
mod_vvisit_counterเดือนนี้16829
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6570124

Who's Online

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์