--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 34

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. appetite
A : เป็นของ, เกี่ยวกับ, พาดพิงถึง
B : ชื่อ, ยศ, ศักดิ์, นาม, ตำแหน่ง, นามาภิไธย, ฉายา
C : ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม, ความปรารถนา, ความทะยานอยาก
D : การพะเน้าพะนอ, ปลอบ, ระงับโทสะ, เอาใจ

2. canvass
A : ตรวจสอบอย่างละเอียด, การสำรวจความคิดเห็น, หาเสียง, วิจารณ์อย่างรุนแรง
B : หุบเขาลึก
C : ประสิทธิภาพ, สมรรถภาพ, ความสามารถ, ปริมาณบรรจุ
D : ระบบทุนนิยม

3. chatter
A : พูดพล่าม, พูดจ้อ, พูดไร้สาระ, พูดเสียงสั่น (ฟันกระทบกัน)
B : หุบเหว, ช่องว่าง, รอยแตก, รอยแยกของพื้นผิวโลก
C : ผัง, แผนภูมิ, บัญชี, ตาราง, แผนที่, วางแผน, กราฟ
D : เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจบุญ, กรุณาปรานี, โอบอ้อมอารี

4. dell
A : พยัญชนะกรีกตัวที่ 4, สันดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำ, อ่าวเล็กๆ ปากแม่น้ำ, รูปสามเหลี่ยม
B : อุทกภัย, การไหลทะลัก, ท่วมท้น, ล้นหลาม, ฝนตกหนัก, น้ำท่วมหนัก
C : หุบเขา, หุบเขาเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและต้นไม้
D : ความประพฤติ, ท่าทาง, สีหน้า, หน้าตา, อากัปกิริยา

5. dialing
A : ภาษาถิ่น, สำเนียงท้องถิ่น, ภาษาพื้นเมือง
B : แผนภาพ, แผนผัง, แปลน, ภาพอธิบาย, โครงการ
C : การต่อเลขหมาย
D : คล่องแคล่ว, ว่องไว, ชำนาญ, เฉลียวฉลาด, ถนัดมือขวา

6. element
A : เลื่อนตำแหน่ง, ยกระดับขึ้น, บำรุงน้ำใจ, ให้กำลังใจ, บำรุงศีลธรรม
B : องค์ประกอบ, ส่วนสำคัญ
C : ภูติหรือเทพดา, เทพยดา, นางไม้, เทวดา, คนรูปร่างเล็ก, เด็กซน
D : นำออกมา, ล้วงเอาความจริง, ดึงออกมา

7. enact
A : ว่างเปล่า
B : เน้น, ให้ความสำคัญ
C : เกี่ยวกับความรู้สึก, ซึ่งกระเทือนอารมณ์, ถืออารมณ์เป็นใหญ่, ตื่นเต้นง่าย
D : ประกาศใช้เป็นกฎหมาย, บัญญัติ, ออกกฎหมาย, พระบรมราชโองการ

8. ending
A : บริจาค, มอบทุน, มอบให้, ยกสมบัติให้
B : ตอนจบ, ความตาย, ส่วนท้ายของคำ, การสิ้นสุด, ช่วงสุดท้าย
C : อดทน, ยืนยง, อยู่รอด, คงทน
D : กระตุ้น, ทำให้มีพลังงาน, ทำให้ขะมักเขม้น, กระปี้กระเปร่า

9. feign
A : เสแสร้ง, แกล้งทำ, เลียนแบบ, ปั้นเรื่อง
B : กินอาหารประเภท, กินเป็นอาหาร, อยากเป็นที่ยอมรับของ, ให้อาหารกับ
C : กะปลกกะเปลี้ย, อ่อนเหตุผล, อ่อนแอ, การเจริญเติบโตช้า
D : ค่าธรรมเนียม, ค่าใช้จ่าย

10. habit
A : ผู้อาศัย, ผู้พำนัก
B : ฟัน, ตัด, สับ, จาม, แผ้วถาง, เฉือน, เตะหน้าแข้ง, ทำให้เสียหาย
C : นิสัย, ความเคยชิน
D : นรก, พญายม, พลูโต

11. locomotive
A : ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่, การวัด, สถานที่ถ่ายฉากภายนอก
B : พู, กลีบ, ลอน, ติ่งหู, พู, แฉก, หยัก
C : เกลียดชัง, รังเกียจ
D : หัวรถจักร, หัวรถไฟ, ซึ่งเคลื่อนไหวด้วยกลไกหรือพลังของตัวเอง, เกี่ยวกับการเคลื่อนที่

12. manufacture
A : ต้นเมเปิล, พืชจำพวก Acer ปลูกไว้เป็นไม้ร่ม
B : แผนที่, วาดแผนที่, ร่างแผนที่, กะแผนการ, วางแผน, ใบหน้า
C : โรงงาน
D : ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้เสียหาย, ทำลาย, ทำให้เสียโฉม, ทำให้เป็นรอย

13. mission
A : ชื่อที่ใช้ผิดที่, การเรียกชื่อผิด, การตั้งชื่อไม่เหมาะสม, ใช้คำผิด
B : อุบัติเหตุ, เหตุร้าย, เคราะห์ร้าย, โชคร้าย
C : งานที่ได้รับมอบหมาย, ภารกิจ, คณะผู้แทน
D : ขี้เหนียว, ตระหนี่, งก, โลภ, ตระหนี่ถี่เหนียว

14. naught
A : ศูนย์, ความไร้ค่า, ความเปล่าประโยชน์, ความล้มเหลว, ไร้ผล
B : อย่างไม่เชื่อฟัง, ดื้อดึง, สัปดน, ซุกซน, เจ้าชู้
C : เกี่ยวกับการเดินเรือ, เกี่ยวกับชาวเรือหรือเรือ, ทางทะเล, ทางนาวิกโยธิน
D : เกือบ, ประมาณ, จวนเจียน, ไม่ทั้งหมด

15. practice
A : ฝึกซ้อม, ฝึกหัด, ทำเป็นกิจวัตร, ภารกิจ
B : เกือบ, อย่างใช้ได้จริง
C : ไม่มีอำนาจ, ไม่มีพลัง, ไม่มีแรง, อ่อนแอ, ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
D : ความจน, ขาดแคลน, ขาดสารอาหาร

16. pulpit
A : เป็นเนื้อเยื่อ, เป็นเยื่ออ่อน, เป็นเนื้อผลไม้, เหมือนเนื้อไม้อ่อน
B : ชีพจร, การเต้นเป็นจังหวะ, อารมณ์, สั่นสะเทือน, เมล็ดพืชที่กินได้, ถั่ว
C : เครื่องทำให้เกิดการสั่นสะเทือน
D : ธรรมาสน์, ยกพื้นหรือพลับพลาสำหรับเทศนา, นักเทศน์, เวที, มุข

17. reciprocity
A : ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน, การแลกเปลี่ยน, การพึ่งพาอาศัยกัน, การตอบแทน
B : ผู้รับ
C : ตำราอาหาร, สูตร, ใบสั่งยา
D : ถอย, ถอยกลับ, ซึ่งถดถอย, ซึ่งซบเซา, ซึ่งตกต่ำลง, ลักษณะด้อย

18. retard
A : ถอนตัว, จากไป, เกษียณ
B : เปิดเผย, แสดงให้เห็น
C : ทำให้ช้า, ขัดขวาง, ถ่วง, หน่วง, ทำให้ลดความเร็ว, เป็นอุปสรรค
D : รายได้, ภาษีอากร, รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

19. spree
A : ความสนุกสนานเฮฮา, การดื่มฉลองกันอย่างเมามาย, การหาความสำราญ
B : แผ่, แพร่กระจาย, แพร่หลาย, ระยะกว้าง, ผ้าปู
C : เครื่องพ่น, เครื่องฉีด, กระบอกฉีด
D : การบิด, เคล็ด, การเคล็ดขัดยอก, ทำให้เคล็ด

20. terminal
A : ภูมิประเทศ, ผืนดิน
B : ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ, การก่อการร้าย, เด็กที่ก่อกวน, ความตกใจกลัว
C : ปลาย, สิ้นสุด, สถานีปลายทาง, ที่เกิดขึ้นเสมอในแต่ละช่วงเวลา
D : ข้อสอบ, แบบทดสอบ, การสอบ, ทดลอง, ตรวจสอบ, สำรวจ, การพิสูจน์

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้237
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้920
mod_vvisit_counterเดือนนี้12576
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6171733

Who's Online

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์