--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 35

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. aquatic
A : พืชหรือสัตว์น้ำ, อาศัยหรือมีชีวิตอยู่ใต้น้ำ, เกี่ยวกับน้ำ
B : ความเก่ง, ความฉลาด, ความพร้อม, ความเหมาะสม
C : ลานจอดเครื่องบิน, ที่กำบัง, ผ้ากันเปื้อน, หน้าเวที, ที่ลาดเชิงเขา
D : โดยประมาณ, คร่าวๆ, ใกล้เคียง

2. carpenter
A : พรม
B : ช่างไม้
C : ที่ขนส่งไป, (ญัตติ) ชนะ
D : น้ำตกเป็นชั้นๆ , การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่นๆ, ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได

3. choice
A : ไม้หรือโลหะที่ใช้หนุนไว้ไม่ให้เคลื่อนที่, ลิ่ม, ไม้หมอน
B : คุณสมบัติของอัศวิน, ตำแหน่งอัศวิน, ความกล้าหาญ, มีสัตย์
C : เสียงร้องจ๊อกแจ๊ก, เสียงร้อง(นกหรือแมลง), พูดจาร่าเริง, เอาเรื่องไปเปิดเผย
D : การเลือก, ทางเลือก, ดีเยี่ยม, ส่วนที่ดีที่สุด, ซึ่งเลือกสรรแล้ว

4. deposit
A : ผู้รักษาการแทน, ตัวแทน, ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทน, รอง, ผู้ช่วย
B : สะสม, กอง, ฝากไว้, ฝากเงิน, การฝาก, เงินมัดจำ
C : ทำให้เลวหรือเลวลง, ทำให้ผิดศีลธรรม, ทุจริต, ทำให้เสื่อมทราม
D : ความลึก, ความคิดลึกซึ้ง, ความเข้มข้น, ความรู้ความสามารถ, ระดับเสียงต่ำ

5. dim
A : ทึบ, สลัว, พร่า, สงสัย, โง่, ไม่สว่าง, หรี่ลง, หมดหวัง, มืดมัว
B : ทำให้ละลาย, เจือจางลง, ทำให้อ่อนลง, เบาบาง
C : ขยัน
D : ผู้รู้อย่างผิวเผิน, ผู้รักศิลปะ, นักสมัครเล่น, ผู้ที่ไม่รู้จักอะไรจริง

6. embroider
A : เย็บปักถักร้อย, ตกแต่ง, ปักผ้า, เสริมแต่งเรื่องราวให้น่าสนใจ, ต่อเติม
B : มรกต, สีเขียวเข้มและใส, สีเขียวมรกต, นิลสีเขียว
C : ปรากฎตัว, เป็นที่รู้จัก
D : ภาวะฉุกเฉิน, สถานการณ์เร่งด่วน

7. engrossed
A : การแกะสลัก, แบบแกะสลัก, การจารึก, งานภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก
B : หมกมุ่น
C : วิศวกร, นายช่าง, คนขับรถไฟ, วางแผน
D : ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, บังเกิด, ทำให้มีขึ้น, เกิดขึ้น, เพาะ

8. enliven
A : ความเป็นศัตรู, ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน, ความเกลียดชัง, ฝ่ายข้าศึก
B : ใหญ่โต, มโหฬาร
C : ทำให้มีกำลังวังชา, ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้ร่าเริง, ทำให้สนุกสนาน
D : โกรธ, ทำให้โมโห, ทำให้เกรี้ยวกราด, เดือดดาล, บ้าคลั่ง, ทำให้เคือง

9. filtering
A : รูปร่าง, บุคลิกภาพ, ตัวเลข, สัญลักษณ์, รูปแบบ, บุคคลสำคัญ
B : การกรอง, กลั่นกรองอากาศที่หายใจเข้าไป
C : สิ่งที่ไร้ค่า, จำนวนที่น้อยที่สุด, ต้นไม้หรือผลตระกูลมะเดื่อ, การแต่งตัว
D : ซึ่งลุกเป็นไฟ, เผ็ดร้อน, คะนอง, อักเสบ, เร่าร้อน, รุนแรง, ร้อนเป็นไฟ

10. harmful
A : เป็นอันตราย, ซึ่งเป็นโทษ
B : ประสานกัน, กลมกลืนกัน, เข้ากันได้, เสนาะหู, ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
C : บังเหียน, เครื่องเทียมม้า, เทียมม้า, ควบคุม
D : พิณตั้ง, พิณ, พิณใหญ่, เครื่องดีดชนิดหนึ่งคล้ายพิณ, พูดซ้ำซาก

11. lucid
A : ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์
B : บริเวณพื้นที่ต่ำ, บริเวณพื้นที่ราบ, ที่ลุ่ม
C : น่ารัก, น่าเอ็นดู
D : สว่าง, ชัดเจน

12. masterpiece
A : ไม่มีที่เปรียบเทียบ, ซึ่งไม่มีใครเทียบ, ซึ่งไม่คู่ควร, ซึ่งติดไฟได้
B : เพื่อน, คู่สมรส, ผู้ช่วยนายเรือ, คู่ครอง
C : วัสดุ, สิ่งของ, ทางกายภาพ
D : งานชิ้นดีที่สุด, ผลงานชิ้นเอก, ผลงานชิ้นโบว์แดง, งานชิ้นเยี่ยม

13. molecule
A : เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ลดหย่อน
B : ผู้ทำให้เปียกชื้น
C : โมเลกุล, ปริมาณที่น้อยที่สุดของสาร, อณูของสารประกอบ
D : โดยพอประมาณ, โดยปานกลาง, อย่างสุภาพ, ถ่อมตัว, สงบเสงี่ยม, ขวยเขิน

14. niggardly
A : นกไนติงเกล, นกจำพวกกางเขน สีแดงปนน้ำตาลมีเสียงไพเราะ
B : ฝันร้าย
C : ขี้เหนียว, นิดหน่อย, ขี้ตืด, ตระหนี่
D : ว่องไว, แคล่วคล่อง, เฉียบแหลม, ฉลาด

15. preparations
A : ครอบครองก่อน, ครอบงำ(ทางจิต), ทำให้ติดอกติดใจ
B : ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี, ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดี
C : การเตรียมการ, การตระเตรียม, การเตรียมพร้อม
D : การแสดงรอบปฐมทัศน์, เบิกโรง, ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง, โหมโรง, สำคัญ

16. quencher
A : ผู้ดับไฟ, เครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์, เหล้า
B : คำถาม, ข้อสงสัย
C : รวดเร็ว, ฉับไว, คล่องแคล่ว, ใจร้อน, หลักแหลม, ทันทีทันใด, คนที่ยังมีชีวิตอยู่
D : เงียบ, สงบ, ไม่เสแสร้ง

17. reeved
A : ร้อยเชือก, ร้อยด้าย, ผูกรอบ, แล่นวกเวียนผ่าน (กริยาช่องที่ 2 ของ reeve)
B : พืชจำพวกกกหรืออ้อ, ขลุ่ย, ปี่, ลำแฝก, ไม้รวก
C : มากเกินไป, ใช้คำซ้ำซาก
D : มีกลิ่นหอม, หอมกรุ่น, ทำให้หวนระลึกถึง, น่าดม

18. rigor
A : ขอบ, กรอบ, ริม, ขอบล้อ, ขอบเหว, ทำเป็นขอบ
B : ความไม่สงบ, จราจล, คนสำมะเลเทเมา
C : ความเข้มงวด, ความเคร่งครัด, สภาพอากาศที่รุนแรง
D : ตัด, ฉีก, กรีด, ผ่า, ชำแหละ, เลื่อย, ขอให้ไปสู่สุคติ, คลื่นยักษ์, คนไร้ค่า

19. stand
A : ทัศนคติ, แง่คิด, ความคิดเห็น, ความเห็น
B : ยืน, ตั้ง, ติดอยู่, ยึด, ทรงตัว, อดทน, เผชิญ, ตำแหน่ง, บัลลังก์, เข้าประจำที่
C : พูดตะกุกตะกัก, พูดติดอ่าง, พูดอึกอัก
D : ตอก, ประทับ, กระแทก, เหยียบ, กด, ตราประทับ, ดวงตราไปรษณียากร, เอกลักษณ์

20. tidy
A : ผูก, มัด, ผูกปม, วางเงื่อนไข
B : เป็นระเบียบเรียบร้อย, สะอาดสะอ้าน, ผ้าคลุมหลังเก้าอี้, ถังขยะตามถนน, สบาย, มากมาย
C : หนาแน่น, รัดรูป, คับแคบ, ลำบาก, ใจแคบ
D : แผ่นกระเบื้อง, ท่อกระเบื้อง, ปูกระเบื้อง, ติดกระเบื้อง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้232
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้920
mod_vvisit_counterเดือนนี้12571
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6171728

Who's Online

เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์