--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 36

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. acid
A : สำเร็จ, สัมฤทธิผล, ประสบผลสำเร็จ, บรรลุ
B : ทำให้คุ้นเคยทำให้คุ้นเคย, ทำใหเคยชิน
C : กรด, เปรี้ยว, รุนแรง, ฉุนเฉียว, ที่แหลมคม, ที่ทำให้รู้สึกแสบร้อน, ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด
D : กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, กล่าวโทษ, ปรักปรำ, ฟ้องร้อง

2. chord
A : สายเครื่องดนตรี, เสียงประสาน, คอร์ดดนตรี, ดีดสี, อารมณ์เสีย
B : ทำพิธีล้างบาปและตั้งชื่อให้, ทำพิธีเป็นคริสต์ศาสนิกชน, ทำพิธีศีลจุ่ม, ขนานนาม
C : เรื้อรัง, ติดต่อกันเป็นเวลานาน, ประจำ
D : บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา, ประวัติศาสตร์, จดหมายเหตุ, เหตุการณ์ในอดีต

3. downfall
A : ความหายนะ, ความตกต่ำ, ความล่มสลาย
B : นกพิราบ, นกเขา,สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ, คนโง่
C : แป้งผสมน้ำ, แป้งผสมของเหลว, แป้งต้ม, เงิน, ส่วนผสมขนมปัง
D : สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่มั่นใจ, ลังเล

4. foresee
A : ทางกฎหมาย, ศาลยุติธรรม, เกี่ยวกับการโต้แย้งถกเถียง, ทางวาทศิลป์
B : แขนบริเวณระหว่างข้อศอกกับข้อมือ, ปลายแขน, เตรียม, ติดอาวุธ, แขนท่อนล่าง
C : รู้ล่วงหน้า, คาดคะเน
D : คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, คนต่างด้าว

5. gasp
A : การหอบ, อ้าปากค้าง, พูดกระหืดกระหอบ, อ้าปากหายใจหอบ
B : ชุมนุม, รวมกัน, รวบรวม
C : งุ่มง่าม, เปิ่น, เคอะเขิน, เงอะงะ, เชยๆ, บ้านนอก, ด้านซ้าย
D : หรูหรา, ฉูดฉาด, บาดตา, ขี้โอ่, งานเลี้ยงฉลองอย่างเอิกเกริก

6. glut
A : กินจนอิ่มเกินไป, ใส่จนล้น, จำนวนที่มากเกินไป, ความตะกละ, สวาปาม
B : ข้นเหนียว, ทาด้วยกาว, เหนียว, เหมือนกาว, คนดมกาว
C : ถูกจับ, โดนจับกุม
D : สรรเสริญ, ยกย่อง, เชิดชู, ให้เกียรติ, ถวายพระเกียรติ, สดุดี

7. gorge
A : ช่องแคบระหว่างหุบเขา, คอ, ช่องเขา, กินอย่างตะกละ, คอคอด, กินมูมมาม
B : หรูหรา, โอ่อ่า, วิเศษ
C : คำสอนของพระเยซู, คัมภีร์พระคริสต์, หลักคำสอน, คำสั่งสอน
D : เยื่อบางๆ, ใยแมงมุม, หยากไย่, ใยบัว, บอบบาง, บางเบา

8. grinds
A : ไม่ลดละ, ถมึงทึง, น่าสยดสยอง, ร้ายกาจ
B : เจริญงอกงาม, แผ่ขยาย, ปลูก (กริยาช่องที่ 2 ของ grow)
C : การฝน, บด, โม่, ถูอย่างแรง, ขยี้, ขูด, ทำงานหนัก, เคี่ยวเข็ญ, เด็กเรียน
D : ชอบสังคม, จับกันเป็นกลุ่ม, ชอบอยู่เป็นฝูง, เป็นกลุ่มใหญ่

9. guess
A : แขก, ลูกค้า, ผู้มาพักอาศัย, อาคันตุกะ
B : สมาคม, สมาคมอาชีพ, องค์การ, สหภาพ, กลุ่ม
C : การเดาสุ่ม, คาดคะเน, เก็ง, เสี่ยงทาย, ประเมิน, การคาดการณ์
D : ความรู้สึกผิด, สำนึก

10. intent
A : เจตนา, ความตั้งใจ, ความมุ่งหมาย, จุดประสงค์
B : ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้มากขึ้น
C : ฉลาด, มีหัวคิด
D : การยึดถือหลักคุณธรรม, ความซื่อสัตย์, ความสมบูรณ์, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

11. mitten
A : ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว, นวม
B : ผสม, ปรุง, ปนกัน, รวมกัน, คบค้า, เข้าสังคม, ทำให้ยุ่งเหยิง
C : การโทมนัส, ร้องครวญคราง, บ่นพึมพำ, คร่ำครวญ
D : ฝูงชน, มวลชน, ชุลมุนวุ่นวาย, ก่อการจลาจล, กลุ่มอาชญากร, รุมล้อม

12. morality
A : กวางขนาดใหญ่ที่มีเขาแบน, กวางชนิดหนึ่ง, ผู้หญิงที่ไม่สวย
B : ความดีงาม, ความมีศีลธรรมจรรยา, ความมีคุณธรรม, หลักประพฤติปฏิบัติ
C : จอดเรือ, ผูกเรือ, ทำให้มั่นคง, คนมุสลิมที่อาศัยในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ, ทุ่งโล่ง
D : อย่างมีอารมณ์ขุ่นมัว, ซึม, อารมณ์เศร้าหมอง

13. nationality
A : เกี่ยวกับธรรมชาติ, เป็นปรกติ, ธรรมดา
B : ศูนย์, ความไร้ค่า, ความเปล่าประโยชน์, ความล้มเหลว, ไร้ผล
C : อย่างไม่เชื่อฟัง, ดื้อดึง, สัปดน, ซุกซน, เจ้าชู้
D : สัญชาติ, ชนชาติ, เชื้อชาติ, ประเทศ

14. nocturnal
A : ไม่พึงปรารถนา, น่ารังเกียจ
B : เวลากลางคืน, ซึ่งเกิดในเวลากลางคืน, ออกหากินเวลากลางคืน
C : แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, ระบุชื่อ, เสนอชื่อ, เลือกให้เป็น
D : ตัวหาร, ส่วน, ผู้ตั้งชื่อ, จำนวนส่วนในเลขเศษส่วน

15. pop
A : อย่างเลว, อย่างไม่ดีพอ, ไม่ค่อยสบาย, สุขภาพแย่
B : ดนตรีที่นิยมกัน, ศิลปะที่แพร่หลาย, การยิง, การปะทุ, เสียงดังเปาะ
C : แอ่งน้ำ, สระน้ำ, บ่อน้ำ, เงินกองกลาง, กองทุน, กีฬาบิลเลียด
D : หนัก, อุ้ยอ้าย, เทอะทะ, งุ่มง่าม, ยืดยาด, ทื่อ, เยิ่นเย้อ

16. right
A : แข็ง, ตายตัว, ดื้อ, ไม่ยืดหยุ่น, เข้มงวด
B : ความเข้มงวด, ความเคร่งครัด, สภาพอากาศที่รุนแรง
C : ขอบ, กรอบ, ริม, ขอบล้อ, ขอบเหว, ทำเป็นขอบ
D : ถูกต้อง, สิทธิ, ปกติ, ยุติธรรม, ข้างขวา, เป็นเส้นตรง, เหมาะสม, อย่างแน่นอน

17. skim
A : เกิดเป็นฝ้าอยู่บนผิวหน้า, มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว, อ่านอย่างลวกๆ, ตักจากผิวหน้าของเหลว
B : อย่างชำนาญ, อย่างมีฝีมือ, อย่างว่องไว, อย่างฉลาด, อย่างแคล่วคล่อง
C : ภาพร่าง, ต้นร่าง, วาดคร่าวๆ, การอธิบายอย่างคร่าวๆ
D : สงสัย, ขี้สงสัย, ผู้สงสัย, ไม่เชื่อ, กังขา, เคลือบแคลง

18. spurn
A : ปฏิเสธ, ไม่ไยดี, เหยียดหยาม, เตะ, เขี่ย, ปัด, รังเกียจ, ถีบ
B : นักสืบ, สอดแนม, สะกดรอย
C : กองทหาร, กองทหารม้า, ฝูงเครื่องบิน, กลุ่ม, กองเรือรบ, หมู่คณะ
D : กด, รัด, บีบ, คั้น, บด, อัด, พืชสกุลฟัก-น้ำเต้า, กีฬาเทนนิสแบบที่ใช้ไม้สั้น, น้ำผลไม้คั้น

19. superstition
A : ความเชื่อถือทางไสยศาสตร์, ความเชื่อโชคลาง, ความเชื่อในผีสางเทวดา, ความเชื่องมงาย
B : ตลาดสรรพสินค้าหรือร้านขายของขนาดใหญ่ที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง
C : ดีกว่า, เหนือกว่า, สูงกว่า, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
D : ผู้ควบคุม, ผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ, ผู้ดูแล, เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง

20. vicarious
A : ชั่วร้าย, เลวทราม, ผิดพลาด, บกพร่อง, ดุร้าย, ร้ายกาจ
B : ซึ่งมีประสบการณ์จากผู้อื่น, เป็นตัวแทน, แทนคนอื่น
C : การเปลี่ยนแปลง, การสับเปลี่ยน, การขึ้นๆ ลงๆ, การหมุนเวียน, ความปรวนแปร
D : ผู้ชนะ, ผู้รบชนะ, ผู้พิชิต, ผู้มีชัย

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้270
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้920
mod_vvisit_counterเดือนนี้12609
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6171766

Who's Online

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์