--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 37

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. decimal
A : การหลอกลวง, การปลอมแปลง, เล่ห์เพทุบาย, การตบตา, ความเข้าใจผิด, การต้มตุ๋น
B : อย่างเหมาะสม, อย่างถูกทำนองคลองธรรม, สมบัติผู้ดี, สุภาพ, ใจดี, พอใช้
C : เลขทศนิยม, ตามแบบทศนิยม, เกี่ยวกับทศนิยม, ทศนิยม
D : ลวงตา, การหลอกลวง ความไม่ซื่อ, ความไม่จริงใจ

2. earthquake
A : แผ่นดินไหว
B : ความสะดวก, ความสบาย, ความง่าย, ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง
C : ไปทางทิศตะวันออก, มาจากทิศตะวันออก, ทางตะวันออก
D : กินได้, อาหาร, ของกิน, น่ากิน

3. egoistic
A : เห็นแก่ตัว, ทะนงตัว, อวดดี
B : ซึ่งไหลออก, พูดมาก, พรั่งพรู (อารมณ์)
C : ความพยายาม, ความมานะ, ความอุตสาหะ, กำลังของเครื่องจักร
D : มีประสิทธิภาพ

4. flock
A : ฝูงชน, รวมกลุ่ม, จับกลุ่ม, ฝูงสัตว์, รวมตัว, การชุมนุมในโบสถ์
B : โบย, ฟาด, ตี, เฆี่ยน, หวด, ด่าว่า, ขาย, ทำด้วยความพยายาม
C : น้ำท่วม, อุทกภัย, น้ำขึ้น, ไหลบ่า, เต็มไปด้วย, หลั่งไหล, ส่องแสงจ้า
D : พื้น, พื้นห้อง, ชั้นอาคาร, ชั้นต่ำสุด, ทำให้ประหลาดใจ, คว่ำ, ก้นทะเล

5. flowery
A : หลั่งไหล, ที่ต่อเนื่อง, ราบรื่น, ที่อุดมไปด้วย
B : ผันผวน, ผันแปร, ขึ้นๆ ลงๆ, แกว่งไปมา
C : เป็นลายดอก, ที่ประดับไปด้วยดอกไม้, หรูหรา, สละสลวย, มีดอก, ไพเราะ
D : พูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว, กลมกล่อม, ราบรื่น ฉะฉาน

6. give up
A : เข็มขัด, รัดเข็มขัด, ล้อมรอบ, ผ้าคาดเอว, พัน, รัด
B : คล้ายขิง, กลิ่นฉุน, เผ็ดอย่างออกรส, สีเหลือง
C : เหงือกปลา, หนอก, เหนียงสัตว์ปีก, น้ำหนักเป็นจิล, ห้วยลึก
D : ยกเลิก, ละทิ้ง, ยินยอมให้, ไม่ไว้วางใจ

7. hammer
A : ทำให้หยุดชะงัก, แทรกแซง
B : ค้อน, ตอก, ทุบ, ตะบัน, กระแทก, เคาะ, คันเร่ง, ตะลุมพุก, ทำงานอย่างเต็มที่
C : ความคล่องแคล่ว, ความประณีต, ความชำนาญ, ความว่องไว, ความสะดวก
D : ด้าม, มือจับ, สัมผัส, จับ, จัดการ, ดูแล

8. heroic
A : ฤาษี, บุคคลที่เก็บตัว, ผู้ตัดขาดจากโลกภายนอก, ดาบส, ผู้ถือสันโดษ
B : ศาสนานอกรีต, ความคิดนอกคอก, ความนอกศาสนา, บาป, มิจฉาทิฐิ
C : กล้าหาญ, เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก, หรูหรา, โอ่อ่า, สง่างาม
D : ต่อจากนี้, ชีวิตในโลกหน้า, ชาติหน้า, หลังจากนี้, ภายหน้า, ภายหลัง

9. inaccurate
A : ขาดความสนใจ, ไม่ตั้งใจ, เลินเล่อ, ประมาท, ไม่สนใจ, โดยพลั้งเผลอ
B : เริ่มเป็นทางการ, เปิดฉาก, เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เปิดทำการ
C : คลาดเคลื่อน, ไม่ถูกต้อง
D : ไม่เหมาะสม, ไม่คู่ควร, ซึ่งไม่ถูกกาลเทศะ, ไม่สมควร, ไม่คู่ควร

10. manifesto
A : ซ้อมรบ, การจัดทัพ, แผนการ, กลยุทธ์, กลอุบาย, หลบหลีก, การยักย้าย
B : แผงขนบนคอสัตว์, ผมยาวดกและหนา, แผงคอม้า
C : การแถลงการณ์, การประกาศนโยบาย, คำแถลง, คำประกาศเจตนา
D : การปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง, การกระทำผิด, การปฏิบัติผิดพลาด, การทุจริตต่อหน้าที่

11. nomination
A : ตัวหาร, ส่วน, ผู้ตั้งชื่อ, จำนวนส่วนในเลขเศษส่วน
B : การเสนอชื่อเข้าชิง, การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือรับหน้าที่, การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
C : เมินเฉย, ห่างเหิน, ซึ่งไม่ใส่ใจ, ซึ่งไม่แยแส, ไม่ตื่นเต้น, ทองไม่รู้ร้อน
D : มุม, ซอก, ช่อง, โพรง, ตำแหน่งหรือจุดที่อยู่ไกล

12. nutrient
A : อาหาร, สารอาหาร, บำรุง
B : นางชี, แม่ชี, ตัวอักษรลำดับที่ 14 ของภาษาฮีบรู
C : มากมาย
D : ชา, ทำให้หมดความรู้สึก

13. particular
A : ซึ่งแบ่งพวกพ้อง, ถือข้าง, ซึ่งเข้าข้าง, พรรคพวก, พวกเดียวกัน, ลำเอียง
B : นกกระทา
C : โดยเฉพาะ, พิเศษ, ไม่ธรรมดา, พิถีพิถัน
D : ทางเดิน, ทางผ่าน

14. safety
A : ความปลอดภัย, อุปกรณ์ป้องกันภัย, เครื่องป้องกัน, ถุงยางคุมกำเนิด
B : ศักดิ์สิทธิ์, ล่วงเกินไม่ได้, จะทำลายมิได้, ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ
C : เสียสละ, บูชายัญ, สังเวย, พลี, บวงสรวง, ตัดราคา
D : เต็มหนึ่งกระสอบ

15. settler
A : ผู้จัดการ, ผู้แก้ปัญหา, ผู้ชำระเงิน, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, เครื่องกรอง, ลักษณะเด็ดขาด
B : หลาย, มากกว่าสอง
C : รุนแรง, เข้มงวด, ดุเดือด, เคร่งครัด
D : ขาดความบำรุง, โคลงเคลง, โซ, ปอน, อุบายเลวทราม

16. shyness
A : ความประหม่า, ความอาย, ความกลัว, ความไม่กล้า
B : หน้าต่างบานเกล็ด, ยานอนหลับ, ทิ่ปิดเปิดรูแสงของกล้องถ่ายรูป, แผ่นมู่ลี่
C : หนี, หลบหลีก, หลีกเลี่ยง, หลบเลี่ยง, รังเกียจ
D : ยักไหล่, การยกไหล่, ยักไหล่แสดงความไม่สนใจหรือไม่ทราบ

17. slyness
A : ทำลายสิ้นเชิง, ตีอย่างแรง, ชนอย่างแรง, แตกละเอียด, การล้มละลาย
B : หายใจหอบ, กลั้น, อุดจมูก, ระงับ, ทำให้ตาย, ขจัด, ข่มอารมณ์, ปิดบัง, หมอกหนา
C : (คำสบถ) ในคอ
D : ขี้โกง, มีเล่ห์กระเท่ห์, มีนัย, คม, เสียดแทง, ปากว่าตาขยิบ

18. susceptible
A : ผู้รอดตาย, สิ่งที่เหลืออยู่, ผู้ที่อยู่รอด, ผู้รอดชีวิต, ผู้อยู่ข้างหลัง
B : สำรวจ, การเก็บข้อมูล, พิจารณา
C : สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม, เครื่องแวดล้อม, บริเวณแวดล้อม, ห้อมล้อม
D : จิตใจอ่อนแอ, ความรู้สึกไว, อ่อนไหวง่าย

19. trot
A : ปัญหา, รบกวน, ความลำบาก, อุปสรรค, ความทุกข์, ความเดือดร้อน
B : รางน้ำ, ท่อน้ำ, แอ่งน้ำ, กิน, แอ่ง, ท้องน้ำ, ร่อง
C : วิ่งเหยาะๆ, การขี่ม้าเล่น, เด็กที่กำลังหัดเดินเตาะแตะ, แนะนำ, ยายแก่
D : เกี่ยวกับกางเกง, เกี่ยวกับกางเกงขายาว

20. tumult
A : การแสดงกายกรรม, การหกคะเมนตีลังกา
B : ความว้าวุ่นใจ, ความสับสนวุ่นวาย, การเอะอะโวยวาย, อึกทึกครึกโครม
C : พืชไม้ดอกขนาดใหญ่มีรูปคล้ายถ้วยหรือระฆัง
D : ดึง, ลาก, พ่วง, ถอน, เด็ด, ชักชวน, ทำงานหนัก, ส่วนค้ำ, เรือโยง

 

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้216
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้920
mod_vvisit_counterเดือนนี้12555
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6171712

Who's Online

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์