--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 39

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. abstract
A : ข้อสรุป, บทคัดย่อ, นามธรรม
B : ตามอัตภาพ, พอประมาณ
C : ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม, อด (เหล้า), สละสิทธิ์, งดเว้น
D : ดูดซึม, ซึมซับ, หมกมุ่น, สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ, รับรู้

2. assuage
A : ทำให้บรรเทา, ทำให้สงบ, ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ, แก้หิว
B : สันนิษฐาน, รับ, ครอง, เข้ารับตำแหน่ง, แสดง, เสแสร้ง
C : ทำให้เชื่อมั่น, ยืนยัน, รับรอง
D : ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ทึ่ง

3. chapter
A : ทำให้แตก, รอยแตก, รอยกระเทาะ, เพื่อนผู้ชาย
B : การร้องเพลง, ท่องบทสวดเป็นทำนอง, เพลงที่ใช้ร้องในโบสถ์
C : เปลี่ยนแปลงได้, เปลี่ยนได้ง่าย, ไม่แน่นอน
D : บทในหนังสือ, ตอน, ส่วนแบ่งที่สำคัญ, คณะสงฆ์, จัดเป็นตอนๆ

4. clump
A : ซุ่มซ่าม, ไม่ชำนาญ
B : วงกลม, วัฎจักร, ขอบเขต, เส้นรุ้ง, โคจรรอบ, ติดกับ
C : คว้า, กำ, ยึด, เครื่องเกาะเพลาในรถยนต์, จำนวนไข่ที่ฟักภายในครั้งหนึ่งๆ
D : หมู่ต้นไม้, เดินเท้าหนักและงุ่มง่าม, จับกันเป็นกลุ่มก้อน

5. diaries
A : การสนทนา, บทสนทนา, การอภิปราย, บทพูด
B : การรังวัดโดยใช้เข็มทิศมีแขนสำหรับส่อง
C : บันทึกประจำวัน
D : การต่อเลขหมาย

6. disposed
A : โต้เถียง, คัดค้าน
B : ซึ่งมีความโน้มน้าว, ชอบ, สมัครใจ, มีใจ, เอนเอียง
C : แพร่กระจาย, เผยแพร่, แผ่ขยาย, กระจายไปสู่, แจกจ่าย
D : ความไม่ลงรอยกัน, การทะเลาะ, ความขัดแย้ง, ความไม่เห็นด้วย

7. entreat
A : ให้สิทธิ, ขนานนาม
B : โดยสิ้นเชิง, โดยทั้งหมด, โดยทั้งสิ้น
C : ขอร้อง, วิงวอน, อ้อนวอน, ออดอ้อน, ร้องขอ
D : ล่อลวง, ชักนำไปในทางผิด, ทำให้หลงเข้าใจผิด, หลอกลวง

8. evaluate
A : ระเหย, กลายเป็นไอ
B : ประเมินค่า, ประเมินผล, หาค่า, ตีราคา
C : เวลาเย็น, วันก่อนวันเทศกาล, วันสุกดิบ, วันจ่าย
D : อย่างเท่าเทียม, อย่างเท่าๆ กัน, อย่างเสมอกัน

9. folly
A : กลุ่มผู้ติดตาม, ถัดไป, ต่อมา, ที่จะกล่าวต่อไป, ผู้สนับสนุน, ดังต่อไปนี้
B : ใบ, ใบไม้, กลุ่มใบ, ใบพืช, การประดับด้วยใบ
C : ศัตรู, ข้าศึก, ปรปักษ์, คู่ต่อสู้, ผู้ต่อต้าน, สิ่งที่เป็นภัย, คู่อริ, ฝ่ายตรงข้าม
D : การกระทำที่โง่เง่า, ความโง่เขลา, ขาดสติ, คนโง่, งมงาย, บ้า, ทำเล่นๆ

10. hoax
A : งานอดิเรก
B : หลอกลวง, สิ่งหลอกลวง, การเล่นตลก
C : จอบ, เกรียงโบกปูน, เหล็กเกลี่ยไฟ, ขุด, พรวน
D : หมูตอน, คนตะกละ, คนเห็นแก่ตัว, คนสกปรก, แกะอายุหนึ่งปีที่ยังไม่เคยโกนขน, พาหนะที่สง่างาม

11. mattress
A : ฟูก, ที่นอน
B : เรื่อง, เรื่องราว, สิ่งที่ต้องทำ
C : คณิตศาสตร์, เลข, เลขคณิต, วิชาคำนวณ
D : วัสดุ, สิ่งของ, ทางกายภาพ

12. mint
A : พืชจำพวกสะระแหน่, โรงกษาปณ์, เงินจำนวนมาก, สร้างขึ้น
B : เล็กมาก, ไม่สำคัญ, นาที, ชั่วขณะหนึ่ง
C : เรื่องอัศจรรย์, เรื่องมหัศจรรย์, สิ่งประหลาด, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร, อาเพศ
D : ความรื่นเริง, ความเบิกบานใจ, ความสนุกสนาน, ความเฮฮา, ความเพลิดเพลิน

13. moderate
A : แบบจำลอง, นางแบบ, ต้นแบบ
B : การกลุ้มรุม
C : อบอุ่น, ปานกลาง, พอสมควร
D : เสียงคร่ำครวญ, เสียงโหยหวน

14. nationalist
A : เกี่ยวกับธรรมชาติ, เป็นปรกติ, ธรรมดา
B : ศูนย์, ความไร้ค่า, ความเปล่าประโยชน์, ความล้มเหลว, ไร้ผล
C : ผู้รักชาติ, ผู้ต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติ, ผู้ที่มีแนวความคิดชาตินิยม
D : อย่างไม่เชื่อฟัง, ดื้อดึง, สัปดน, ซุกซน, เจ้าชู้

15. onward
A : ความรับผิดชอบ, ภาระ, หน้าที่, ความหนัก
B : หอม, หัวหอมหัวใหญ่, หัวหอม, หัวหอมฝรั่ง
C : ครั้งหนึ่ง (ในอดีต)
D : ไปข้างหน้า, ตำแหน่งข้างหน้า, ก้าวหน้า, ต่อไปข้างหน้า, มุ่งหน้าไป

16. protein
A : ของเหลวที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิต, สิ่งมีชีวิตอยู่ในเซลล์ของสัตว์และพืช
B : พิธีสาร, ต้นร่าง, พิธีการทูต, ระเบียบการ, สนธิสัญญาชั้นต้น
C : ยื่นออกมา, เป็นปุ่ม, เป็นโหนก, ที่เห็นเด่นชัด, ซึ่งโป่งออก, นูน, บวม
D : โปรตีน, ประกอบด้วยโปรตีน, ธาตุโปรตีน

17. recommendation
A : การแนะนำ, การชี้แนะ
B : ความทรงจำ, เรื่องที่จำได้, บันทึกความทรงจำ
C : การนับ, การคำนวณ, การคิดบัญชี, การชำระบัญชี
D : ความชะล่าใจ, ความเสี่ยง, ความไม่ยั้งคิด, ความบุ่มบ่าม, ความประมาทเลินเล่อ

18. researcher
A : ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึง, ความละม้าย
B : นักวิจัย, นักค้นคว้า
C : ขุ่นเคือง, ไม่พอใจ, แค้นใจ, โกรธเคือง, โกรธ
D : การสงวน, การจอง, การรักษาไว้, การสำรอง, พื้นที่สงวน

19. satisfied
A : พอใจ, มั่นใจ, แน่ใจ, ซึ่งชำระหนี้
B : การเหน็บแนม, การเสียดสี
C : แพรต่วน, ผ้าแพร, ผ้าต่วน, ผ้าซาติน, ลื่น, มัน, เงามัน
D : ดาวเทียม

20. trod
A : เหยียบ, ย่ำ (กริยาช่อง 2 และ 3 ของ tread)
B : รถเข็น, รถลาก, รถโยกบนรางหรือทางรถไฟ, รถขนแร่, รถรางไฟฟ้า
C : เมายาหรือเมาเหล้า
D : ชุดชั้นใน

 

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้221
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้920
mod_vvisit_counterเดือนนี้12560
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6171717

Who's Online

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์