--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 47

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. accustom
A : ทำให้คุ้นเคยทำให้คุ้นเคย, ทำใหเคยชิน
B : กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, กล่าวโทษ, ปรักปรำ, ฟ้องร้อง
C : คลาดเคลื่อน, ไม่ถูกต้อง
D : เก็บสะสม

2. attic
A : ห้องเพดาน, ห้องใต้หลังคา
B : แต่งตัว, เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้า
C : ทัศนคติ, ความเห็น
D : ทนายความ, นักกฎหมาย, อัยการ, ผู้รับมอบอำนาจ

3. casual
A : วิจารณ์อย่างรุนแรง, ลงโทษ, ดุว่า, ดัดนิสัย
B : ละทิ้ง, ขว้างทิ้ง, ทำให้ละทิ้งสังคม, ทำให้ออกจากสังคม
C : เงินสด
D : โดยบังเอิญ, โดยไม่ตั้งใจ

4. corpse
A : ศพ, ซากศพ, ซากมนุษย์
B : อ้วนท้วน, สมบูรณ์, พุงพลุ้ย
C : นำมาสัมพันธ์กัน, มีความสัมพันธ์ร่วมกัน
D : ระเบียง, เฉลียง, เส้นทางการบิน, ฉนวน,ทางเดินในอาคาร

5. departure
A : แผนก, คณะ, กรม
B : ทันตแพทย์, หมอฟัน
C : การจากไป, การออกเดินทาง, การเบี่ยงเบน, การฝ่าฝืน
D : ความหนาแน่น, ความทึบ(แสง), ความโง่, มวลต่อหน่วยปริมาตร

6. disposition
A : โต้เถียง, คัดค้าน
B : ปริญญานิพนธ์, วิทยานิพนธ์, วาทนิพนธ์, การเขียนตำรา, การเขียนบทความ
C : ความโน้มน้าว, นิสัย, การจัดการ, การมอบให้, พินัยกรรม
D : เสเพล, ไร้ศีลธรรม, เหลวไหล, เกเร, ไร้สาระ, เลวทราม

7. duskiness
A : ความสลัว, ความขมุกขมัว, ความมืดมน, ความคล้ำ, ความมืด
B : ระหว่างเวลา, ในระหว่าง, ระยะเวลา
C : ทนทาน, ยั่งยืน, คงทน, แข็งแกร่ง
D : จำลอง, สำเนา, ทำสิ่งที่เหมือนกัน

8. gallon
A : ควบม้า, วิ่งห้อ, ขี่ม้า, รีบทำ, ความบ้า, การไปอย่างรวดเร็ว
B : ตะแลงแกง, ที่แขวนคอประหารชีวิตนักโทษ
C : เสี่ยงโชค, เล่นการพนัน
D : หน่วยตวงของเหลว, หน่วยวัดปริมาตรของของเหลว, น้ำหนักเป็นแกลลอน

9. heathendom
A : โลกของคนนอกศาสนาคริสต์
B : เตาไฟ, เตาผิง, พื้นเตา, ลิ้นเตา, จุดที่เกิดการลุกไหม้, ครอบครัว, บ้าน
C : ให้กำลังใจ, ทำให้จิตใจเบิกบาน
D : เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย, เจริญรุ่งเรือง

10. humility
A : มีเสียงหึ่ง, ยุ่งมาก, กระฉับกระเฉง, มีชีวิตชีวา, รุ่งเรือง
B : ตลก, ขบขัน, น่าหัวเราะ, เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย, เปียกชื้น
C : นายพราน, นักล่าสัตว์
D : ความนอบน้อม, อ่อนน้อมถ่อมตน

11. plight
A : งอได้, ดัดง่าย, ยึดหยุ่น, ว่าง่าย
B : มากมาย, อุดมสมบูรณ์
C : ชะตา, สภาพเลวร้าย, สถานการณ์เลวร้าย, คำมั่นสัญญา
D : ผู้จำนำ

12. reckon
A : สร้างใหม่, ประกอบใหม่, ประกอบเรื่องจากข้อมูล, ฟื้นฟู, ปะติดปะต่อใหม่
B : สันทนาการ, การหาความบันเทิง, การพักผ่อนหย่อนใจ, นันทนาการ
C : นับ, คิด, คำนวณ, คิดบัญชี, ประเมิน, พิจารณา, คาดคะเน, สรุป
D : ทำให้ถูกต้อง, แก้ไขให้ถูกต้อง, เปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง, ทำให้บริสุทธิ์

13. relic
A : เชื่อถือได้
B : เกี่ยวข้องกัน, สำคัญ
C : คนหรือสิ่งช่วยผ่อนคลาย, น้ำยายืดผม
D : ของที่ระลึก, สิ่งตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน, อนุสรณ์, โบราณวัตถุ, พระบรมสารีริกธาตุ

14. spinach
A : กระดูกสันหลัง, สันหนังสือ, หนาม, ความแข็งแกร่ง, ความแน่วแน่
B : ยอดแหลมของตึก, ทรงเจดีย์, ทรงกรวย, หน่อ, เส้นขด, วงก้นหอย
C : สาด, กระเซ็น, กระเด็น, ทำให้เปียก, ทำให้เปรอะเปื้อน, พรม, ข่าวครึกโครม
D : ผักขม

15. trifler
A : ไหลริน, หยด, ซึม, หยาด, จำนวนเล็กน้อย, ไหลช้าๆ, เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ
B : คนพูดเล่น, คนเหลวไหล
C : เครื่องบรรณาธิการ, ของขวัญ, ส่วย, ค่าคุ้มครอง
D : ศาล, ศาลยุติธรรม, บัลลังก์พิพากษา, บังลังก์ชำระความ

16. truce
A : ความโหดเหี้ยม, ความทารุณ, ความหยาบคาย, ความห้าวหาญ, ความรุนแรง
B : เดินอย่างเมื่อยล้า, เดินอย่างเหน็ดเหนื่อย, ย่ำ, เดินอย่างอิดโรย
C : การพักรบ, การสงบศึก, การพักผ่อน, หยุดพักชั่วคราว, การบรรเทาชั่วคราว
D : แตร, แตรเดี่ยว, เป่าแตร, เปล่งเสียงร้องคล้ายเสียงแตร, ป่าวประกาศ

17. uproar
A : ความเอะอะ, ความสับสนวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความอึกทึกครึกโครม, ความบ้าคลั่ง
B : เหนือกว่า, สูงกว่า, ข้างบน, ชั้นบน, ส่วนที่เหนือส้นรองเท้าขึ้นไป, สภาสูง, สิ่งกระตุ้น, เข็มขัด
C : นายทุน
D : ไม่ฉลาด, ไม่มีเชาวน์, ไม่มีไหวพริบ

18. usher
A : การใช้, ประโยชน์, ความเคยชิน, ประเพณี, ขนบธรรมเนียม
B : เหยือก, กา, โกศ, อ่าง, หม้อรูปโกศ, กาน้ำชาหรือกาแฟ
C : เร่งด่วน, ฉุกเฉิน
D : เจ้าหน้าที่ต้อนรับ, เจ้าหน้าที่ขานชื่อ, ผู้นำทาง, ส่งสาร, กองหน้า, แนะนำ, นำเข้ามา

19. vituperation
A : เจิดจ้า, สว่างไสว, มีชีวิตชีวา, ชัดเจน
B : การจับผิด, การด่าว่า, การประณาม, การกล่าวร้าย, การใช้คำพูดหยาบคาย, การผรุสวาท
C : รายการคำศัพท์, กลุ่มคำศัพท์, ระบบสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ภาษาแต่ใช้ในการสื่อสารได้
D : โมฆะ, ไม่มีผลทางกฎหมาย, ไม่มีประโยชน์, ไม่ได้ผล, ขาดแคลน, ว่างเปล่า

20. wedding
A : ซึ่งมีลักษณะเหมือนใยแมงมุม
B : การสมรส, การแต่งงาน, พิธีวิวาห์, การร่วมกัน, การประสานกัน
C : สภาพอากาศ
D : เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, ไม่พอใจ, รำคาญ, เบื่อหน่าย, อ่อนเพลีย

 

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้383
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้800
mod_vvisit_counterเดือนนี้383
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6822959

Who's Online

เรามี 73 บุคคลทั่วไป ออนไลน์