--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)   กำลังรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2556

 

ชื่อทุนการศึกษา : ทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech

จำนวนทุน : สาขาละ 30 ทุน

สาขาที่เปิดรับสมัคร :

 1. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)
 3. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้น สูงและยั่งยืน (Advanced and Sustainable Environmental Engineering : EnvE.)
 • สอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
 • เรียนที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ให้ทุนหลักสูตรละ 30 ทุน นักศึกษาจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนในอนาคต
 • นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา (ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา) ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด ๒ ปี ตามเงื่อนไขของทุนที่กำหนด

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาต่างๆ ดังนี้  (วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วนศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ในสาขาที่เกี่ยวกับ ยานยนต์ เครื่องกล เคมี ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และอื่นๆ)
 • เกรดปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีผลงานวิจัยโดดเด่นหากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75
 • ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ของโครงการ

 

กำหนดการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์

 • เปิดรับใบสมัคร : บัดนี้ –18 มีนาคม 2559 (ผ่านทางเว็บไซต์)
 • สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ : 30 มีนาคม 2559
 • ประกาศผลทางเว็บไซต์ : 5 เมษายน 2559 (ผ่านทางเวบไซต์)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์ 02-5648016 ถึง 8 หรือ e-mail: taist@nstda.or.th  หรือเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/

 

แหล่งที่มา : รับสมัครทุนโครงการ TAIST-Tokyo Tech. ประชาชาติธุรกิจ. ฉบับวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556.

: ทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech. vcharkarn.com. 2556. เว็บไซต์ http://www.vcharkarn.com/scholarship/2393

 

...................................................................................................................................................................................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้897
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1018
mod_vvisit_counterเดือนนี้17960
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6394635

Who's Online

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ