--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ทุนการศึกษา United World Colleges (UWC)
องค์การสหสากลวิทยาลัย United World Colleges (UWC) ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยเพื่อเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร International Baccalaureate เป็นเวลา 2 ปี ณ วิทยาลัยในเครือขององค์การฯ

 

ชื่อทุนการศึกษา : ทุนการศึกษา United World Colleges (UWC)

จำนวนทุน :

 • หน่วยที่ 1  ศึกษาที่ UWC Adriatic เมือง Duino ประเทศ Italy  พร้อมทุน การศึกษา 1 ทุน   โดยจำนวนที่ได้รับขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
 • หน่วยที่ 2  ศึกษาที่ UWC Dilijan ประเทศ Armenia  พร้อมทุน การศึกษา 1 ทุน   โดยจำนวนที่ได้รับขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
 • หน่วยที่ 3 ศึกษาที่ UWC Changshu China มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน  พร้อมทุนการศึกษา 1 ทุน  โดยจำนวนที่ได้รับขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง ทั้งนี้ จะได้รับไม่เกิน 75%  ของจำนวนเต็ม
 • หน่วยที่ 4 ศึกษาที่ UWC Changshu China มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน  พร้อมทุนการศึกษา 1 ทุน  โดยจำนวนที่ได้รับขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง ทั้งนี้ จะได้รับไม่เกิน 55%  ของจำนวนเต็ม
 • หน่วยที่ 5 ศึกษาที่ UWC Costa Rica เมือง San Jose สาธารณรัฐคอสตาริกา  พร้อมทุนการศึกษา 1 ทุน   โดยจำนวนที่ได้รับขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง ทั้งนี้ จะได้รับไม่เกิน 50% ของจำนวนเต็ม
 • หน่วยที่ 6 และ 7 ศึกษาที่ Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน  พร้อมทุน การศึกษา 2 ทุน   โดยจำนวนที่ได้รับขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
 • หน่วยที่ 8 ศึกษาที่ UWC Red Cross Nordic ประเทศ Norway  พร้อมทุน การศึกษา 1 ทุน   โดยจำนวนที่ได้รับขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
 • หน่วยที่ 9 ศึกษาที่ UWC South East Asia ประเทศ Singapore  พร้อมทุน การศึกษา 1 ทุน   โดยจำนวนที่ได้รับขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
 • หน่วยที่ 10 ศึกษาที่ UWC Atlantic College เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales สหราชอาณาจักรเป็นโควตาเข้าเรียน จำนวน 1 ที่ ซึ่งผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

* ทุนที่ให้จะครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร นักเรียนจะได้รับทุนเป็นจํานวนเท่าใดขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน ของผู้ปกครองเป็นสำคัญ โดยจะไดร้ับไม่เกิน จํานวนสูงสุด ตามที่ระบุใ้นแตละหน่วย ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเดินทางไป–กลับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเข้าเรียน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้มีอายุ 16 – 18 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • เป็นผู้มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

 

กำหนดการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์

 • การยื่นใบสมัครคัดเลือกให้ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 20 มกราคม 2559

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์ 02-5471907  หรือเว็บไซต์ http://thailand.uwc.org/

 

แหล่งที่มา : เปิดรับสมัครทุน UWC ปี 2559. เว็บไซต์  http://thailand.uwc.org/images/2559/2559_uwc_scholarship_announcement.pdf

 

...................................................................................................................................................................................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้770
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้823
mod_vvisit_counterเดือนนี้17813
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6483918

Who's Online

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ