--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

toefl-circleyellow150.png - 15.33 Kb

 

TOEFL Test : TOEFL Vocabulary Examination - ชุดที่ 52

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL รวมกว่า 6,412 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้ง ในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. affluent
A : ทำให้เจ็บปวด, ทำให้รำคาญหรือทรมาน, ทำให้เดือดร้อน, ทำให้ลำบาก
B : ยืนยันได้, รับรองได้
C : รวมกัน, กิจการในเครือ, สาขา, รับเป็นสมาชิก
D : ร่ำรวย, มั่งคั่ง

2. assure
A : ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ทึ่ง
B : นักดาราศาสตร์
C : ทำให้เชื่อมั่น, ยืนยัน, รับรอง
D : ฉลาด, หลักแหลม, รู้เท่าทัน

3. belligerent
A : สาวสวย, หญิงงาม, สาวงาม, คนสวยที่สุดในที่นั้น
B : น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, เชื่อได้
C : การเป็นอยู่, การดำรงอยู่, สาร, ธรรมชาติ, สิ่งมีชีวิต, บุคคล
D : คู่สงคราม, มุ่งร้าย, เป็นปฏิปักษ์, ก้าวร้าว, กระหายสงคราม

4. ignominious
A : น่าอับอาย, อัปยศอดสู, เสียชื่อเสียง, น่ารังเกียจ, ปราศจากศีลธรรม
B : ซึ่งเป็นผลจากความไม่รู้, ไร้การศึกษา, ขาดความรู้, ซึ่งไม่ได้รับการอบรม, เขลา
C : ละเลย, ไม่สนใจ
D : ผิดกฎหมาย

5. illusion
A : ภาพลวงตา, เข้าใจผิด
B : การส่องแสง, ประดับโคมไฟ, ให้แสงสว่าง, ระบายภาพสีประกอบ, การอธิบาย
C : ไร้เหตุผล, ไม่มีเหตุผล, ไม่สมเหตุผล, ปราศจากเหตุผล
D : การเจ็บไข้ได้ป่วย, การไม่สบาย, ความเลวร้าย

6. learning
A : เฉื่อยชา, เชื่องช้า, เกียจคร้าน, ขี้เกียจ, เนือย
B : ฆราวาส, บุคคลธรรมดา, ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์, สามัญชน
C : การเรียนรู้, การศึกษา, ความรู้, การรับรู้
D : ชั้น, ชั้นดิน, ระดับ, ทำเป็นชั้น, กิ่งตอน, ผู้จัด, แม่ไก่ที่วางไข่

7. liable
A : ซึ่งมีความรู้สึกไวต่อ, ซึ่งรับผิดชอบตามกฎหมาย, อาจจะ, ที่มีแนวโน้ม
B : บรรณารักษ์
C : เลีย, ตี, เฆี่ยน, ต่อย, ทุบ, โบย, ชนะ, มีชัย, ปริมาณเล็กน้อย, การกระทำอย่างรวดเร็ว
D : เปลือกตา, ฝาปิดภาชนะ, สิ่งปกปิด, หมวก

8. opponent
A : ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น, ทัศนะ, ข้อวินิจฉัย
B : คู่ปรปักษ์, คู่แข่ง, คู่ต่อสู้, ฝ่ายตรงข้าม, คู่ปรับ, ขัดขวาง
C : ผู้ปฏิบัติการ, พร้อมใช้งาน, ที่เกิดผล, นักสืบ, คนงาน, เกี่ยวกับปฏิบัติการ, มีผล
D : อุปรากร, ละครดนตรี, ละครโอเปรา

9. option
A : เทพยากรณ์, คำพยากรณ์, พระคัมภีร์ไบเบิล, คำทำนาย, คนทรงเจ้า
B : สวนหรือแปลงผลไม้, สวนผลไม้, ทำสวน
C : ทางเลือก, การเลือก
D : วงดนตรีขนาดใหญ่ที่เล่นเพลงคลาสสิค, วงมโหรี, วงดุริยางค์

10. panacea
A : จุลสาร
B : ซีด, ซีดเซียว, หม่นหมอง, ไม่มีชีวิตชีวา, ล้อมรอบ, ไม้แหลมที่ใช้ทำรั้ว
C : น่ากิน, อร่อย, ถูกปาก, โอชะ, หวาน, เป็นที่พอใจ
D : ยารักษาสารพัดโรค, ยาครอบจักรวาล, ยาเอนกประสงค์

11. peace
A : สันติภาพ, ความสงบ
B : ลูกท้อ, ลูกพีช, สีเหลืองอมชมพู, บอกความลับ, เปิดโปง
C : นกยูง, นกยูงตัวผู้, คนหยิ่ง, คนอวดดี, คนหลงตัวเอง
D : จุดสูงสุด, ยอดเขา, ช่วงรุ่งเรืองที่สุด

12. persuade
A : ทัศนคติ, ทัศนียภาพ, ทิวทัศน์, มุมมอง, ภาพวาดที่มีสัดส่วนแบบที่มองเห็น
B : โน้มน้าว, ชักจูง
C : บุคลิกภาพ
D : ยืนกราน, ยืนหยัด, ดื้อ, ทนทาน, เรื่อยไป

13. plateaux
A : ความซ้ำซาก, ความจำเจ, คำพูดซ้ำซาก, ไม่น่าทึ่ง
B : ที่ราบสูง
C : จานตื้นขนาดใหญ่, แผ่นเสียง, จานไม้โบราณ
D : เป็นไปได้, มีเหตุผล, น่าเชื่อถือ, นิ่มนวล, คล่อง, พอฟังขึ้น

14. promote
A : แหลม, โหนก, ส่วนนูน, เนินที่ยื่นไปในทะเล, คาบสมุทร
B : สนับสนุน, ส่งเสริม, เลื่อนตำแหน่ง, ช่วยเหลือให้ดีขึ้น
C : สำส่อน, สับสนปนเป, ยุ่งเหยิง, หลากหลาย, ไม่มีจุดหมาย
D : อย่างที่ยื่นออกมา, อย่างที่สังเกตเห็นชัดเจน, อย่างมีชื่อเสียง

15. reeve
A : ซึ่งอ้างถึง
B : ทำให้บริสุทธิ์, กลั่น, สกัด, ทำให้ดีขึ้น, ขัดเกลา
C : การสะท้อนกลับ, ภาพสะท้อน, การไตร่ตรอง, การตำหนิ, การงอกลับ
D : ร้อยเชือก, ร้อยด้าย, ผูกรอบ, แล่นวกเวียนผ่าน, ชอบผ่าน, ข้าราชการระดับสูง

16. sand
A : การอนุมัติ, การอนุญาตเป็นทางการ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, ลงโทษ
B : แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์, แสร้งทำเป็นถูกต้อง, แสร้งว่ามีศีลธรรม, ซึ่งมือถือสากปากถือศีล
C : ทราย, หาดทราย, น้ำตาลทราย, ขัดด้วยกระดาษทราย, ชั่วขณะเดียว
D : ตัวอย่าง, ทดลอง

17. soarer
A : ไม่เมา, มีสติ, เยือกเย็น, สุขุม, เอาจริงเอาจัง
B : ผู้สนับสนุนระบบสังคมนิยม, นักสังคมนิยม
C : คนทะเยอทะยาน
D : พื้นผิวหน้าดิน, หญ้าบริเวณผิวดิน, พื้นหญ้า

18. solution
A : แสดงเดี่ยว, ร้องเดี่ยว, บรรเลงเดี่ยว, การบินเดี่ยว, เดี่ยว, ทำเพียงคนเดียว
B : วิธีแก้ปัญหา, คำอธิบาย, สารละลาย
C : การอยู่โดดเดี่ยว, ความสันโดษ, การอยู่ลำพัง, ความอ้างว้าง
D : ผู้เรียกร้อง, อัยการ, ทนายความ, ผู้ขอร้อง, ผู้เชื้อเชิญ, ผู้ชักชวน

19. timber
A : เวลา, โอกาส, สมัย, ยุค, ฤดูกาล
B : ขี้อาย, ขี้กลัว
C : ท่อนไม้, ต้นไม้, ป่าไม้, โครงเรือ, ค้ำด้วยไม้, ที่ทำจากไม้, คุณสมบัติของบุคคล
D : การสั่นกระดิ่ง, เกิดเสียงติ๊งๆ, เสียงกระดิ่งดังกรุ๊งกริ๊ง, เสียงก๋องแก๋ง, การปัสสาวะ

20. widener
A : ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, เต็มที่, ทั้งอัน, ทั้งเพ, ทั่วไป
B : การส่งเสริมสุขภาพ, เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย
C : ผู้ขยายออก
D : การขายส่ง

 

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้629
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้839
mod_vvisit_counterเดือนนี้16818
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6570113

Who's Online

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์