--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

ขายสินค้าอะไรให้ชาว Gen X

ผู้เขียน : สาระดีดี.คอม

 

 

คน Gen X ในปัจจุบันคือกลุ่มคนวัยระหว่าง 35-50 ปี  เป็นรุ่นลูกของกลุ่ม Baby Boomer  เป็นรุ่นพี่ น้า หรือ อาของ Gen Y และเป็นรุ่นพ่อ แม่ของ Gen Z

 

วัย Gen X กำลังอยู่ในช่วงวัยทำงานและกำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงาน  หรือหากดำเนินธุรกิจส่วนตัวอยู่ในช่วงธุรกิจเริ่มอยู่ตัวแล้ว  และกลุ่มวัยนี้ก็กำลังก้าวเข้าสูยุคของความมั่นคงทางการเงินการทำงาน

 

สินค้าที่เจาะตลาดเป้าหมายกลุ่ม Gen X  ได้นั้นต้องผ่านการเลือกสรร วิเคราะห์ตลาด และวางแผนมาอย่างดีจึงสามารถเจาะตลาดกลุ่ม Gen X ได้  เนื่องจาก Gen x นั้นเป็นรุ่นวัยที่ได้รับการศึกษาค่อนข้างสูง มีความคิดรอบคอบ และอยู่ในช่วงวัยของการเป็นผู้นำทางการงาน และผู้นำของครอบครัว

 

สินค้าที่ทำมาเจาะกลุ่ม Gen X ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยมีครอบครัวแล้ว และกำลังขยายครอบครัว มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างสูงจึงเป็นสินค้าสำหรับครอบครัวและมีราคาแพง อาทิ บ้าน รถ เฟอร์นิเจอร์ตบแต่งบ้านเป็นต้น   แต่แม้แต่ Gen X ที่ยังไม่มีครอบครัวพวกเขาก็ยังมีความต้องการซื้อทรัพย์สินต่างๆ เหล่านี้เช่นกัน เพียงแต่อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตน  การทำการตลาดกับคนกลุ่มนี้จึงเหมือนกับการทำตลาดกับเหมืองทองคำ ที่สามารถขุดทองขึ้นมาได้ตลอดเวลาเลยทีเดียว

 

  • อสังหาริมทรัพย์ : สำหรับคน Gen X นั้น การซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่ทำเพื่อเพิ่มระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของตนเองและคนครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น  การเลือกซื้อบ้าน คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์จึงถูกจัดวางไว้เป็นอันดับแรกๆ ในทรัพย์สินที่ชาว Gen X วางแผนจะซื้อ  ดังนั้นสินค้าประเภทที่อยู่อาศัยจึงผุดขึ้นโดยมี Gen X เป็นเป้าหมายหลัก  โฆษณาต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมานำเสนอจึงใช้วิธีการชักจูงคนกลุ่มนี้เป็นหลัก อาทิ บ้านเพื่อครอบครัว หรือพื้นที่สำหรับผู้ประสบความสำเร็จ เป็นต้น
  • เทคโนโลยีการสื่อสาร : ชาว Gen X เกิดมาในยุคที่มีการสื่อสารทางโทรศัพท์  และได้รับชมโทรทัศน์มาตั้งแต่เด็ก  ต่อมาจึงมีพัฒนาการของเกมแฟมิคอม คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือตามลำดับ  เทคโนโลยีเหล่านี้จึงเป็นสิ่งปกติสำหรับชาว Gen X   แต่ชาว Gen X ไม่ได้วิ่งไล่ตามเทคโนโลยีไปตลอดเวลา  พวกเขาจะจับจ่ายกับสินค้าเทคโนโลยีที่น่าสนใจและมีประโยชน์จริงๆ เท่านั้น  ดังนั้นสินค้าที่จะเจาะกลุ่มตลาด Gen X จึงต้องเน้นที่ประโยชน์การใช้งาน และความสะดวก เรียบง่ายตามไสต์ของคน Gen X ส่วนใหญ่  สินค้าทางเทคโนโลยีที่ผลิตมา เพื่อคน Gen X  ก็มีหลากหลาย อาทิ Ipad Iphone และสินค้าแบรนด์ Apple ซึ่งมีลักษณะเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งใกล้เคียงกับบุคลิกภาพของคน Gen X  ซึ่งในภายหลังมีหลายแบรนด์ได้นำแนวคิดนี้ไปใช้
  • ยานพาหนะ : เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาว Gen X ที่มีหน้าที่การงานในระดับสูงแล้ว อยู่ในช่วงวัยทำงานและบางคนมีครอบครัว  ยานพาหนะสำหรับชาว Gen X จึงไม่ใช่รถที่แต่งโชว์ หรือขับเล่น  แต่ต้องประกอบด้วยอรรถประโยชน์ที่ครบถ้วน ทั้งความสวยงาม สะดวกสบาย รวมไปถึงความปลอดภัย
  • สุขภาพ : คน Gen X นั้นอยู่ในวัยผู้ใหญ่เต็มตัวและกำลังเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคต  คน Gen X จึงให้ความสำคัญกับสุขภาพค่อนข้างสูง  หลายคนทุ่มเทเวลาให้กับการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การหาวิตามินเพื่อบำรุงกำลัง   กลุ่มอาหารคลีน วิตามิน หรือแม้แต่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิดขึ้นมาอย่างมากมายก็มีกลุ่มคน Gen X เป็นเป้าหมายหลักด้วยเช่นกัน
  • การท่องเที่ยว : ในส่วนการท่องเที่ยวนั้น กลุ่ม Gen X มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือ กรณี Gen X ที่มีครอบครัวแล้วมักท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เที่ยวเป็นครอบครัว  โดยเน้นการเที่ยวในสถานที่ใกล้ๆ พร้อมหน้ากับครอบครัวเป็นหลัก  ส่วน Gen X ที่เป็นโสดก็เน้นการท่องเที่ยวที่เน้นความสะดวกสบาย และปลอดภัยเป็นหลักเช่นกัน  และถึงแม้ Gen X บางส่วนอาจชอบท่องเที่ยวเชิงผจญภัย หรือท่องเที่ยวต่างประเทศ พวกเขาก็จะต้องวางแผนเตรียมการในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรอบคอบเพื่อให้การท่องเที่ยวดำเนินได้อย่างสะดวกราบรื่น
  • Social Media : สุดท้ายในส่วนของกิจกรรมโซเชียลมีเดียนั้น Gen X นับเป็นอีก 1 กลุ่มใหญ่ที่ใช้โซเชียลมีเดียในการติดต่อสื่อสาร  พวกเขาใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่วและใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน  พวกเขาไม่ได้ใช้ Facebook, Line, Instagram, Twitter ฯลฯ  เพียงเพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวเท่านั้น  หากแต่ยังสามารถนำมาใช้ในการประชุมงาน รับ-ส่งงาน รวมไปถึงทำงานโดยใช้แอพพริเคชั่นเหล่านี้เป็นเครื่องมือช่วย อาทิ ขายสินค้า เปิดประมูลสินค้า บริการรับผลิตงานต่างๆ เป็นต้น

 

กล่าวโดยรวม Gen X เป็นเจนเนเรชั่นที่มีศักยภาพสูงที่ผลักดันเศรษฐกิจและประเทศชาติให้ดำเนินไปอย่างมั่นคง  โดยทางเศรษฐกิจ Gen X เป็นกลุ่มที่มีอำนาจในการซื้อสูงและมีเครดิตทางการเงินที่ดี ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินมากที่สุดในทุก Generation   พวกเขาจึงเป็นกลุ่มที่ผู้ขายสินค้าตั้งเป้าหมายไว้ในอันดับต้นๆ ในการทำการตลาดสินค้า

 

การทำตลาดกับคนวัยนี้จึงควรมุ่งเน้นที่คุณภาพ การใช้งาน  ราคาสินค้า รวมไปถึงความสวยงามไปพร้อมๆ กัน  เพราะคนกลุ่มนี้ต้องการความสมบูรณ์แบบในราคาที่ยอมรับได้

 

ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Royalty)

ในส่วนความภักดีต่อตราสินค้า หรือ Brand Royalty  กลุ่ม Gen X ยังคงมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในระดับสูง  กล่าวคือ หากชื่นชอบสินค้าแบรนด์ใดแล้วก็จะปักใจตั้งธงไว้เป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ ก่อนแบรนด์อื่นๆ   แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้ากับแบรนด์อื่นด้วย  ดังนั้นหากคุณภาพใกล้เคียงกัน Gen X จะเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ประจำก่อน  แต่หากพิจารณาแล้วว่าคุณภาพแบรนด์ที่ตนชอมาตรฐานต่ำกว่าแบรนด์อื่น พวกเขาก็จะเลือกซื้อแบรนด์ที่มีคุณภาพดีกว่าแทนได้เช่นเดียวกัน (พวกเขายังชอบแบรนด์เดิมอยู่ แต่คุณภาพไม่ได้ก็ไม่ซื้อนะจ๊ะ)

 

ดังนั้นสำหรับการทำตลาดกับกลุ่ม Gen X การสร้าง Brand Royalty ก็ยังมีความสำคัญเพราะแม้พวกเขาพิจารณาซื้อสินค้าตามคุณภาพ แต่ก็ยังยึด Brand โปรดเป็นตัวตัดสินใจด้วยเช่นเดียวกัน   อีกทั้งคน Gen นี้มีไอค่อน (Ikon) หรือบุคคลต้นแบบที่ตนเองยึดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต  ซึ่งหากไอค่อนของเขานิยมชมชอบสิ่งใดคน Gen นี้ก็มีโอกาสชื่นชอบสิ่งนั้นตามไปด้วย   การทำตลาดจึงอาจนำบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ดึงดูดกลุ่ม Gen X เข้ามาเป็นลูกค้าก็สามารถทำได้เช่นกัน

 

........................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้239
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้777
mod_vvisit_counterเดือนนี้4346
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6826922

Who's Online

เรามี 142 บุคคลทั่วไป ออนไลน์