--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

Marketing Mix : 4Ps กับยุคตลาดออนไลน์


ผู้เขียน : สาระดีดี.คอม

 

 

ในยุคปัจจุบันที่สินค้าทุกชนิดสามารถสั่งซื้อได้เพียงปลายนิ้วจากการสั่งสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต  ได้กลายเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงกฎการตลาดในอดีตไปอย่างสิ้นเชิง

 

  • สินค้า (Product)

จากเดิมการขายสินค้าโดยอาศัยหน้าร้าน ก่อนที่ผู้ซื้อจะทำการซื้อสินค้าจะต้องตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดว่าคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตนเองจริงๆ รวมถึงได้ทดสอบการใช้งานจึงดำเนินการชำระค่าสินค้า

 

ขณะเดียวกันการขายสินค้าออนไลน์ก็สร้างโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีการตลาดและเงินทุนขนาดเล็กได้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้บริโภคได้เช่นดียวกับสินค้าแบรนด์ดังๆ  โดยหากสินค้าดังกล่าวมีคุณภาพที่ดีก็จะสามารถอยู่ในกระแสตลาดได้ยาวนานด้วยคุณภาพของสินค้าเองจากการบอกต่อของลูกค้าได้ในที่สุดการตลาดแบบออนไลน์ดูเหมือนจะเป็นข้อเสียเปรียบสำหรับลูกค้าเพราะไม่สามารถตรวจสอบสินค้าได้ก่อนตัดสินใจซื้อ  แต่มองในอีกมุมหนึ่งผู้ซื้อก็เกิดทางเลือกในการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น  โดยสามารถเปรียบเทียบสินค้าหลายยี่ห้อได้พร้อมๆ กัน  และตัดสินใจเลือกสินค้ายี่ห้อที่ตนเองพอใจสูงสุดการซื้อ-ขายออนไลน์สร้างกฎการซื้อขายสินค้าใหม่ให้กับสินค้าโดยเพิ่มส่วนของการรับประกันการเสียหาย และความพึงพอใจในการใช้สินค้าเพิ่มเข้าไปเพื่อได้ความน่าเชื่อถือของสินค้า ส่งผลให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจจ่ายเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ แบรนด์ APPLE ที่จำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์  โดยให้สิทธิลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน  หากใช้งานแล้วไม่พอใจในสินค้าดังกล่าวการขายสินค้าทางออนไลน์ได้ทำลายกฎการตรวจสินค้าแล้วรับของลง   ปัจจุบันผู้ซื้อเห็นเพียงรูปภาพหรือวิดีโอรีวิวสินค้าผ่านหน้าจอทางอินเตอร์เน็ตและตัดสินใจซื้อสินค้า  โดยต้องชำระค่าสินค้าก่อนรับของ หรือจ่ายเงินเมื่อพนักงานส่งของนำของมาส่งให้ ซึ่งผู้ซื้อไม่มีโอกาสได้ตรวจสภาพสินค้าก่อนใช้งานจริงเหมือนในอดีต

 

  • ราคา (Price)

ราคาเป็นจุดสำคัญในการจูงใจให้เกิดการซื้อ-ขายไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดๆ ลูกค้าก็ยังคงตัดสินใจซื้อสินค้าโดยเปรียบเทียบราคาเป็นสำคัญ   โดยในยุคการตลาดออนไลน์ราคาของสินค้าถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์หลักที่สำคัญในการทำตลาด  เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าได้จากทางหน้าเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปตรวจสอบราคาสินค้าที่หน้าร้านเหมือนเช่นในอดีต  ลูกค้าจึงเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดว่าจะเลือกซื้อสินค้ากับร้านค้าใด

 

ในยุคการตลาดออนไลน์จึงได้เห็นร้านค้าที่ตั้งราคาเพื่อตัดราคาสินค้ากันเพียงเล็กน้อยเพื่อเรียกลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้ากับร้านตัวเอง  และสร้างโปรโมชั่นลดราคาสินค้าในบางช่วงเวลาเพื่อดึงคนเข้ามาเป็นลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

 

  • ร้านค้า (Place)

ร้านค้าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดภายหลังการเข้ามาของการตลาดออนไลน์  จากในอดีตการทำการค้าต้องมีหน้าร้านสำหรับวางโชว์สินค้า ไม่เพียงเท่านั้นยังต้องเลือกทำเลที่ดีเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ตรงเป้าหมาย

 

ปัจจุบันเมื่อเปลี่ยนมาเป็นการตลาดแบบออนไลน์  หน้าร้านของร้านค้าก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสินเชิง  ร้านค้าในยุคออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านอีกต่อไป ไม่ต้องจัดของวางให้สวยงาม และไม่ต้องเลือกทำเลที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  ร้านค้าออนไลน์ไม่มีแม้แต่สต็อคสินค้าของตัวเองก็สามารถขายของได้

 

รูปแบบของร้านค้าในยุคออนไลน์เปลี่ยนไปจากเดิมโดยอาศัยเพียงสื่ออินเตอร์เน็ตในการแสดงสินค้าให้ผู้บริโภคได้เห็น โดยมีค่าใช้จ่ายถูกลงกว่าการเช่าพื้นที่ขายสินค้าในอดีตเป็นอย่างมาก   ร้านค้ามีทางเลือกในการขายสินค้ามากมายไม่ว่าจะเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ของตัวเอง ใช้ร้านค้าฟรี หรือสื่อโซเชียลที่เปิดให้ใช้ฟรี อาทิ Facebook Instagram ฯลฯ ในการแสดงสินค้า  ซึ่งเข้าถึงผู้บริโภคแบบใกล้ชิด ร้านค้าเปิดตลอดเวลา และง่ายต่อการติดตามข้อมูลและตัดสินซื้อสินค้า

 

ไม่เพียงร้านค้ารายเล็กๆ ที่ได้ประโยชน์ในการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค  แม้แต่สินค้าแบรนด์ใหญ่ๆ ต่างก็เข้ามาใช้พื้นที่ออนไลน์ในการเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ ฯลฯ  ต่างก็เข้ามาขยายตลาดเพิ่มฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นจากอดีต   จะเห็นได้ชัดเจนกรณีลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนก็สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทุกยี่ห้อที่มีจำหน่าย  ต่างจากในอดีตที่อุปสรรคจากการเดินทางและระยะทางทำให้ไม่สามารถเลือกซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการได้และทำให้ขาดทางเลือกในการซื้อสินค้า

 

  • กลยุทธ์ทางการตลาด (Promotion)

เมื่อรูปแบบการตลาดเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบของการจัดโปรโมชั่นของสินค้าก็เปลี่ยนตามไปด้วย  ถึงแม้จะยังคงรูปแบบของโปรโมชั่นแบบเดิมๆ หลักๆ ไว้  แต่กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสินค้าออนไลน์ที่มีฐานลูกค้าจำนวนมากขึ้นกลยุทธิ์ก็ย่อมต้องปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน

 

จากเดิมโปรโมชั่นมักจะดำเนินการโดยการลด แลก แจก แถม  เมื่อมีการตลาดออนไลน์เข้ามาการทำโปรโมชั่นก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยใช้กลยุทธ์หลักดังกล่าวมาต่อยอด  ไม่ใช่เพียงการทำตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว  แต่รวมไปถึงการสร้างความรับรู้ของทั้งสินค้าและร้านค้า อาทิ การแจกของเพื่อแลกกับยอดไลค์ และแชร์บนเฟสบุ๊ค เพื่อสร้างฐานลูกค้าเป้าหมายในร้านค้าของตน

 

การเข้ามาของการตลาดและร้านค้าออนไลน์เพิ่มประโยชน์ให้กับร้านค้าในการขยายตลาดและฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นโดยไม่จำกัดที่ระยะทางการเดินทางของลูกค้า หรือพื้นที่ของร้านในการวางแสดงสินค้า  รวมไปถึงสามารถขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงในทุกพื้นที่ทั่วโลก

 

ขณะเดียวกันก็สร้างประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างสูงด้วยเช่นเดียวกัน  ทั้งเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการจับจ่าย  ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมไปถึงเข้าถึงสินค้าได้ตลอดเวลา

 

ในอนาคตการพัฒนาการตลาดแบบออนไลน์จะยิ่งทำให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น  ร้านค้าและผลิตภัณฑ์จึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงให้ทันเพื่อให้สินค้าของตนสามารถอยู่ในกระแสและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้ตลอดเวลา และไม่โดนสินค้าคู่แข่งแย่งพื้นที่การตลาดไป

........................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้339
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้800
mod_vvisit_counterเดือนนี้339
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6822915

Who's Online

เรามี 48 บุคคลทั่วไป ออนไลน์