--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

โครงการทุน สกว. ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (ไทย) : 

http://www.trfmag.org/DetailPoon.php  

 

 

          สกว. ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ปี  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  • รายละเอียด

          1. สาขาที่สนับสนุนได้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

          2. การทำวิจัยจะต้องทำร่วมกับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท โดยมีผลผลิตที่นับได้ คือ มหาบัณฑิต และผลงานวิชาการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ เป็นผลผลิตขั้นต่ำ

          3. ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิร่วมกันของ สกว. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สถาบันการ ศึกษาต้นสังกัดของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ร่วมสนับสนุนอื่น (ถ้ามี)

          4. ผู้เสนอขอรับทุนต้องเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา และสาขา ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

          5. ทุนที่จัดสรรให้มีระยะการทำวิจัยไม่เกิน 18 เดือน มีมูลค่าไม่เกิน 350,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาจาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) แก่นักศึกษา 100,000 บาท และทุนทำวิจัยจาก สกว. ไม่เกิน 250,000 บาท

          6. นักศึกษาผู้รับทุนต้องนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยทุก 6 เดือน

          7. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ยินดีสนับสนุนการใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการของบริษัทเพื่อการวิจัย

 

  • วัตถุประสงค์

          1.  ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในงานวิจัยค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพื่อให้ได้เทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

          2.  สนับสนุนอาจารย์ / นักวิชาการ/ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย และคิดค้นงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยผู้สนใจสามารถพิจารณาหัวข้อวิจัยในแต่ละปีที่ทาง สกว.ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดไว้  และปรกติระยะเวลาการสมัครขอรับทุนจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤษภาคม

 

........................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้604
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้792
mod_vvisit_counterเดือนนี้22182
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6821528

Who's Online

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์