--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  (ไทย) :  http://rgj.trf.or.th/  

 

            เนื่องจากประเทศไทยมีความขาดแคลนอาจารย์ระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัย โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ  ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้เสนอ  "โครงการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอกให้ทันความต้องการของประเทศใน 25 ปีข้างหน้า (Vision 2020)"   เสนอต่อรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรี ในการประชุม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 ได้ลงมติเห็นชอบในหลักการ และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระยะที่ 1 เพื่อผลิตปริญญาเอก จำนวน 5,000 คน (พ.ศ. 2540-2554) เป็นเงิน 12,394 ล้านบาทนั้น ให้ สกว. เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป เนื่องจากโครงการนี้มีความสำคัญสูงและสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 8 จึงได้รับอนุมัติให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีโครงการนี้จึงรู้จักกันโดยทั่วไปว่า "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)"

 

  • เป้าหมายการให้ทุน

          -  สร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอกในประเทศที่ได้มาตรฐานสากล

          -  สร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

          -  สร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          -  สร้างความเข้มแข็งด้านวิจัยแก่บัณฑิตศึกษาในประเทศ

          -  ประหยัดเงินตราในการลงทุนศึกษาปริญญาเอกในต่างประเทศ 

 

  • ยุทธศาสตร์โครงการ คปก. 

            สกว. ได้ตั้งมาตรการ 3 ประการเพื่อสนับสนุนการผลิตปริญญาเอกในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล คือ

            -  ด้านอาจารย์  ให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ  โดยมีอาจารย์ต่างประเทศร่วมมือด้วย

            -  ด้านนักศึกษา  คัดเลือกนักศึกษาความสามารถสูง  วุฒิปริญญาตรีหรือโทมารับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก.  ซึ่งให้ทั้งเงินเดือนประจำ  ค่าศึกษาวิจัย  และค่าไปศึกษาวิจัยกับอาจารย์ต่างประเทศที่ร่วมมือด้วย 6-12 เดือน  รวมทุนละ 1.5-2.0 ล้านบาท  โดยไม่มีข้อผูกพัน

            -  ด้านมาตรฐานงานวิจัย  ผู้รับทุน คปก. ที่สำเร็จปริญญาเอกจะต้องมีงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติหรือเทียบเท่า

 

 

........................

 

  

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้583
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้792
mod_vvisit_counterเดือนนี้22161
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6821507

Who's Online

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์