--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

โครงการ Erasmus Mundus (สหภาพยุโรป)  :  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php

 

 

             ทุนอีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus) เป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาเพื่อเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทภายใต้โครงการอีราสมุส มุนดุส  โดยหลักสูตรต่างๆมีระยะเวลา 1-2 ปี    นอกจากนี้ ยังเป็นทุนที่มอบให้แก่อาจารย์หรือนักวิชาการเพื่อไปทำการสอน วิจัย หรือทำงานทางด้านวิชาการภายใต้กรอบของหลักสูตรอีราสมุส มุนดุส   ปัจจุบันมีหลักสูตรภายใต้โครงการทั้งหมด 57 หลักสูตร ที่ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา   ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนได้แก่นักศึกษาและนักวิชาการจากทุกประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป 25 ประเทศ  สำหรับคุณสมบัติเฉพาะต่างๆและเกณฑ์การรับสมัคร (อันได้แก่ ผลการเรียนและความสามารถทางภาษา เป็นต้น) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของหลักสูตร หรือที่เรียกว่า Erasmus Mundus Consortium*จะเป็นผู้กำหนด โดยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร   (Erasmus Mundus consortium คือกลุ่มมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 แห่งที่ตั้งอยู่ในประเทศในยุโรปอย่างน้อย 3 ประเทศที่ร่วมกันจัดตั้งหลักสูตรอีราสมุส มุนดุสขึ้น)

 

          การให้ทุนผู้ได้รับทุนระดับปริญญาโทจะต้องไปศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยของแต่ละหลักสูตรในยุโรปไม่น้อยกว่า 2 มหาวิทยาลัย รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดระยะเวลาเล่าเรียน โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนแต่ละหลักสูตรจะเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนโดยตรง   ทุนสำหรับนักศึกษา 21,000 ยูโร สำหรับหลักสูตร 1 ปี และ 42,000 ยูโร สำหรับหลักสูตร 2 ปี   นักวิชาการจะต้องไปทำวิจัยหรือทำการสอนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร  ทุนสำหรับนักวิชาการ 13,000 ยูโร

 

            โครงการ Erasmus Mundus II มีขอบข่ายการดำเนินงานระหว่างปี 2009 – 2013 และได้ขออนุมัติวงงบประมาณจำนวน 950 ล้านยูโร (มากขึ้นกว่า Erasmus Mundus I ซึ่งได้รับงบประมาณจำนวน 230 ล้านยูโร) โครงการ Erasmus Mundus II จะมีกรอบดำเนินงานที่กว้างขวางกว่าโครงการ I มาก โดยได้แบ่งโครงการออกเป็น 3 ส่วน (action) คือ

 

            1) Action I http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php


            เป็น Action ที่สืบเนื่องจากโครงการ Erasmus Mundus I คือ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศที่สาม รวมถึงประเทศไทย เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท โดยจะต้องเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษายุโรปอย่างน้อย 3 สถาบัน นอกจากนี้ Action I ยังมีข้อเสนอใหม่ ๆ เพิ่มเติมจาก Erasmus Mundus I คือ

            -  ให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก (3 ปี) หรือ โท + เอก (2 + 3 ปี) โดยในระดับปริญญาเอก
            -  สามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันหลายสถาบันในการทำวิทยานิพนธ์ได้
            -  เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาจากประเทศนอกสหภาพยุโรปเข้าร่วมได้
            -  ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตรวจตราและประกันคุณภาพมากขึ้น
            -  เน้นหลักสูตรการเรียนแบบสหสาขาวิชา (interdisciplinary) และเน้นเรื่องนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัย         

 

           2) Action II  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action2_en.php


            Action ดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายุโรปกับประเทศที่สาม จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนที่ต่อเนื่องจาก External Cooperation Window หรือ ECW (โครงการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในยุโรปและประเทศที่สาม มาแทนที่กรอบ Regional Window ซึ่งมี Thai Window เป็นส่วนหนึ่งด้วย ดูรายละเอียดได้ที่

            สำหรับกรอบการดำเนินของ Action II นั้น จะเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาของยุโรปสร้างความเป็นหุ้นส่วน และความร่วมมือกับสถาบันในประเทศที่สาม เพื่อถ่ายทอดความรู้และช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันของประเทศที่สามในการมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยกิจกรรมความร่วมมืออาจมีได้หลายรูปแบบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การฝึกอบรม การสอน และการทำวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียน และ/หรือ นักวิชาการ

            ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาในสหภาพยุโรปอย่างน้อย 3 สถาบัน และสถาบันจากประเทศที่สามอย่างน้อย 2 สถาบัน การกำหนดความร่วมมือจะเป็นไปตามนโยบายที่สหภาพยุโรปมีต่อประเทศนั้นๆ และจะให้ความสำคัญกับกลุ่มที่เสียเปรียบด้านสังคมและเศรษฐกิจ และกลุ่มประชาชนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางเป็นพิเศษ

 

            3) Action III  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action3_en.php 

 
            ในส่วนนี้ มีจุดประสงค์ที่จะจัดงบประมาณให้แก่โครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมภาพลักษณ์สถาบันอุดมศึกษาในยุโรปน่าดึงดูดขึ้นในประเทศที่สาม และโครงการที่ช่วยเสริมความสามารถในมิติต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาของยุโรป เช่น การรับรองคุณภาพ การรับรองเครดิต (credit recognition) การยอมรับคุณวุฒิ การพัฒนาหลักสูตร 

 

  • ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

          European Commission

          Directorate General for Education and Culture

          E-mail: EACEA-erasmus-mundus@ec.europa.eu

          แฟกซ์: +32 (0)2 296 32 33

 

ข้อมูลอ้างอิง  :  http://news.thaieurope.net/content/view/2977/166/  

 

........................

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้655
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้792
mod_vvisit_counterเดือนนี้22233
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6821579

Who's Online

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์