--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

Asian Scholarship Foundation  :  http://www.asianscholarship.org/ 

 

 

          ทุน Asian Scholarship Foundation เป็นส่วนหนึ่งของ Ford Foundation International Fellowships Program (IFP) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และเป็นผู้ขาดโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับสูง ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน 19 ประเทศ  ประกอบด้วย  Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, the People's Republic of China, Hong Kong, India, Indonesia, Laos, Malaysia, the Republic of Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, the Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand and Vietnam    

 

          โดยผู้รับทุนจะต้องนำความรู้ในสาขาที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ให้ก่อประโยชน์สูงสุด สามารถช่วยเหลือผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคทางสังคมอย่างกว้างขวาง ทุน IFP จะทำการคัดเลือกผู้สมัครจากกลุ่ม ชมรม สมาคม ที่ดำเนินการช่วยเหลือพัฒนาสังคมหรือชุมชน และเป็นผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาระดับ (ช่วงเวลารับสมัครประมาณปลายปี)  http://www.asianscholarship.org/?head=GrantInformation&p=detail    

 

  • สำหรับประเทศไทย Ford Foundation International Fellowships Program (IFP)  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          -  มีสัญชาติไทยโดยเป็นผู้ที่พำนักอาศัยถาวรที่มีถิ่นฐานอยู่ใน 19 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปัจจุบันจะต้องอาศัยและทำงานอยู่ในเขตชนบทหรือเขตพื้นที่ต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปัจจุบันอาศัยและทำงานอยู่ใน พื้นที่ ดังกล่าว

          -  จบการศึกษาปริญญาตรีจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

          -  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือ บริการสังคม/ชุมชน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและประเทศ

          -  มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการนโยบาย ปฏิบัติ หรือศิลปะ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่มูลนิธิฟอร์ดได้กำหนดไว้

          -  มีความตั้งใจที่จะกลับมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อกลับทำงานในด้านต่างๆ เหล่านี้หลังจากจบการศึกษา

          * หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องมิได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท      

             http://www.asianscholarship.org/asf/ifp_program_IFP_Thai.php

 

  • ผู้สนใจขอรับทุนสามารถ Download  แบบฟอร์มใบสมัคร, จดหมายรับรอง, วิธีเขียนจดหมายเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์, ตัวอย่างการเขียนประวัติได้ที่ http://www.asianscholarship.org/asf/ifp_download.php

 

........................

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้688
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้792
mod_vvisit_counterเดือนนี้22266
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6821612

Who's Online

เรามี 53 บุคคลทั่วไป ออนไลน์