--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

พฤติกรรมการเปิดรับ Hi5 ของวัยรุ่นไทย

Media Exposure Behavior on Hi5 of Thai Adolescents

 

บทความโดย : สาระดีดี.คอม/ WWW.SARA-DD.COM 

 

 

          คนเราต่างมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อตามแบบเฉพาะของตนเอง ซึ่งแตกต่างกันไป พฤติกรรมของวัยรุ่นต่อการเปิดรับการใช้เว็บ Hi5  ก็เช่นเดียวกันย่อมมีความแตกต่างกันตามสาเหตุต่างๆ    ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้นำแนวคิดของนักจิตวิทยา  (สุชา จันทน์เอม, 2544)  เกี่ยวพฤติกรรมวัยรุ่นที่กล่าวว่าเนื่องมาจากความต้องการ 3 ประการ  อันประกอบด้วย  1) ความต้องการทางกาย หรือความต้องการทางสรีระ  2)  ความต้องการทางสังคม  และ 3)  ความต้องการทางใจ  เมื่อนำมาพิจารณา พฤติกรรมของวัยรุ่นต่อการเปิดรับการใช้เว็บ Hi5  จะพบว่า การเปิดรับการใช้เว็บ Hi5  จะสอดรับกับความต้องการทางสังคม  และความต้องการทางใจ เป็นสำคัญกล่าวคือ

 

           1.  ความต้องการทางสังคม
         
เพราะตามพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นวัยที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ความเชื่อมั่น ความต้องการ ตลอดจนความปรารถนาต่างๆ เป็นไปอย่างรุนแรงปราศจากความยั้งคิด ชอบทำ อะไรตามใจหรือตามความนึกคิดของตน ต้องการเป็นที่ยอมรับนับถือในหมู่เพื่อนฝูง โดยพยายามทำ อะไรให้คล้ายๆ กัน เลียนแบบตามกัน  การเปิดรับการใช้เว็บ Hi5  ซึ่งมีความทันสมัย  เป็นอิสระในการใช้ติดต่อสื่อสาร  สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนที่มีความคิดความชอบคล้ายคลึงกัน   เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน มีการแชร์รูปภาพกันดู รวมทั้งบอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง  และเติบโตแพร่หลายขึ้น ด้วยการแนะนำต่อๆ กันไปของกลุ่มเพื่อน จึงกลายเป็นชุมชนออนไลน์ที่มีกลุ่มคนแบบเดียวกันสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม  อีกทั้งวัยรุ่นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถสมัครสมาชิก Hi5 ออนไลน์ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  จึงเป็นผลให้วัยรุ่นเข้าสู่การใช้บริการ Hi5 ได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

           2.  ความต้องการทางใจ
         
ความต้องการทางใจ เป็นความต้องการที่เกิดความคิดมั่นใจว่าตนจะมีชีวิตอยู่รอดได้แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากความคิดหรือเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การต้องการความรัก ความมั่นคงปลอดภัย ความยกย่องนับถือ ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ และความต้องการเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง   การสื่อสารผ่านเว็บ Hi5 สามารถตอบสนองความต้องการในการแสดงออกของวัยรุ่นได้ทั้งการโพสรูปถ่ายของตน  การเขียนเรื่องราวทั้งนิยาย  บทความหรือสารคดี  การร้องเพลง  และการแสดงออกด้านต่างๆ ไว้ในเว็บ Hi5 ได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ  นับเป็นช่องในการเผยแพร่ความรู้ความสามารถอีกทางหนึ่ง  ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการทางใจในการแสดงออก  อีกทั้งสามารถสนทนาเรื่องราวต่างๆ ทั้งปัญหาและเรื่องราวที่พบเห็นประจำวันซึ่งถือเป็นการได้ระบายออกทางความคิดได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

          การสำรวจข้อมูลของคนไทยที่ใช้ Hi5 ในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550 พบว่า ที่มีการเล่นมากที่สุดอยู่ที่ช่วงอายุ 18-24 ปี เป็นสัดส่วนถึง 42.19% โดยสัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายก็จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยที่สัดส่วนของผู้เล่นเพศหญิงจะมากกว่าเล็กน้อย (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  2551 : ออนไลน์)  สมาชิกส่วนใหญ่จะใช้ hi5 ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน มีการแชร์รูปภาพกันดู รวมทั้งบอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบโลก  ในปัจจุบันกลุ่มผู้ได้ได้กระจายไปแทบทุกลุ่มอายุ  โดยเฉพาะกลุ่มระดับวัยทำงานอยู่ในกลุ่มอายุ 20 – 30 ปี  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีผู้เข้าเล่น hi5 โดยไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพและการศึกษา   ผู้เล่น hi5 ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ประถม ถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งคนวัยทำงาน วัยกลางคน ไม่จำกัดวัย ไม่จำกัดเพศ และอาชีพ

 

          จากความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางการสื่อสารของวัยรุ่นได้อย่างหลากหลายจึงส่งผลให้ในปัจจุบันเว็บ Hi5 ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นไทยเป็นอันดับ 2 รองจากเว็บ Google เท่านั้น

 

 เอกสารอ้างอิง 

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ.  2551.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร (Media exposure)
          กองสุขศึกษา.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก http://www.thaihed.com/demo/show.php?SID=136

ขวัญวลี โฉมสุข  และคณะ.  2551.  hi5 ชุมชนออนไลน์กับพฤติกรรมใหม่ของนิสิต.  คณะวิทยาการ
          จัดการและสารสนเทศศาสตร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก  
          http://www.mis.nu.ac.th/sharing/nisit/hi5.php

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  2551.  ไฮไฟฟ์.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก  
          http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%8C 

สุมาลี ชัยเจริญ.  2551.  การสื่อสารและการเรียนรู้.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก     
          http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/communication2.html

SAWAKE.  2551.  จิตวิทยาวัยรุ่น.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก  
          http://saw01.blogspot.com/2008/07/blog-post_9143.html

 

DOWNLOAD บทความ ไฟล์ PDF

 

................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้639
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้839
mod_vvisit_counterเดือนนี้16828
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6570123

Who's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์