--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับ Generation B : Gen B (Baby Boomer Generation)

Marketing Strategies for Generation B

 

บทความโดย : สาระดีดี.คอม

 

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถนำมาปรับใช้กับกลุ่ม Gen B ได้ดีคือ

 • Experiencetal Marketing  
  การตลาดโดยเน้นประสบการณ์ในอดีต หรือการใช้ Brand Royalty เนื่องจากกลุ่ม Gen B มีลักษณะของความเป็นอนุรักษ์นิยมในตัวเอง   จึงมีความรู้สึกผูกพันกับสินค้าและ Brand ที่ตนเองคุ้นเคยในอดีต  การตัดสินใจซื้อจึงอ้างอิงจากประสบการณ์การใช้สินค้าที่ผ่านมา   การจะทำตลาดกับกลุ่ม Gen B จึงควรให้พวกเขาได้ตัดสินใจด้วยตนเองโดยการให้มีการทดลองใช้ หรือการการสร้างรูปแบบของสินค้าให้เกิดความคุ้นเคยกับสินค้าในอดีต เป็นต้น
 • Large Fonts  
  ตัวอักษรขนาดใหญ่    การที่กลุ่ม Gen B คุ้นชินการทำตลาดของสินค้าในรูปแบบต่างๆ ในอดีตที่นิยมใช้ตัวอักษรเป็นจุดสร้างความสนใจให้กับสินค้ามากกว่ารูปภาพหรือสินค้าจริง   ทำให้แม้ในปัจจุบันคนในกลุ่ม Gen B จึงยังให้ความสำคัญกับการอ่านสื่อต่างๆ ที่เป็นตัวอักษรมากกว่ารูปภาพ   โดยตัวอักษรขนาดใหญ่และเป็นระเบียบเรียบร้อย  แต่ใช้ถ้อยคำที่ดึงดูดใจยังสามารถสร้างความสนใจให้กับ Gen B ได้ดีอยู่เช่นในอดีต
 • No Rush  
  ในปัจจุบันกลุ่ม Gen B ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยของความสำเร็จทางชีวิต การงาน อาชีพ แล้ว   การตัดสินใจและพิจารณาสื่อสารต่างๆ หรือเรื่องราวการรับรู้จึงมีความรอบคอบจากการกลั่นกรองร่วมกับประสบการณ์ในอดีต  จึงทำให้คนในกลุ่ม Gen B ไม่เร่งร้อน เร่งรีบ และแข่งขัน  ในการตัดสินใจต่างๆ เช่นคนในกลุ่ม Generation อื่นๆ ที่เด็กกว่า   การทำตลาดกับกลุ่ม Gen B  โดยใช้แผนการตลาดแบบเร่งเร้าอารมณ์ หรือกระตุ้นความรู้สึกให้เกิดความต้องการแบบทันทีทันใดอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร   การทำตลาดกับกลุ่ม Gen B จึงต้องให้ความสนใจกับการป้อนข้อมูลข่าวสาร ข้อดีและข้อเสียของสินค้า และประโยชน์ต่อผู้ซื้อและคนรอบตัวเป็นสำคัญ 
 • Treat them like Family  
  เนื่องด้วยคนในกลุ่ม Gen B อยู่ในช่วงอายุของการเป็นผู้ใหญ่ และผู้อาวุโส ที่มีประสบการณ์สูงในทุกด้าน   การทำการตลาดและการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้จึงควรทำด้วยความระมัดระวังและให้เกียรติ    การให้ความนับถือและนอบน้อมจึงสามารถนำมาใช้ได้ดีต่อการทำตลาดกับกลุ่ม Gen B  และเนื่องด้วยมีความเป็นผู้ใหญ่สูงคนในวัย Gen B จึงมักให้ความเอ็นดูกับคนกลุ่มรุ่นที่เด็กกว่าและพร้อมจะเปิดรับในฐานะผู้ใหญ่ใจดีอยู่แล้ว   การสานสัมพันธ์และสื่อสารต่างๆ จึงจะดำเนินได้ด้วยดีหากผู้สื่อสารวางตัวเป็นผู้น้อยที่น้อมรับความคิดเห็นและประสบการณ์จากผู้ใหญ่ที่มีความรู้และมีประสบการณ์สูงกว่า
 • Freedom Centric
  กลุ่ม Gen B ผ่านประสบการณ์ต่างๆ มาเนิ่นนานหลายปี  จึงมีความมั่นใจในตนเองและมีความมั่นคงทางอารมณ์และมีการตัดสินใจที่แน่วแน่    โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตเป็นตัวเปรียบเทียบ   ดังนั้นการตลาดแบบชี้นำและฉาบฉวยจึงจะใช้ได้ไม่ดีนักในการทำตลาดกับกลุ่ม Gen B   การทำตลาดจึงเพียงให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและแสดงถึงข้อมูลที่เป็นผลดีต่อผู้บริโภคอย่างไม่ปิดบัง  จะเป็นตัวช่วยในการเร่งให้คน Gen B ตัดสินใจบริโภคสินค้าชนิดนั้นๆ ได้เร็วขึ้น    มากกว่าการทำการตลาดโดยการโฆษณาชวนเชื่อหรืออาศัยกระแสความนิยมเช่นในกลุ่ม Generation อื่นๆ
 • Cause Related Marketing   
  การผ่านประสบการณ์ชีวิตมายาวนานและย่างเข้าสู่วัยที่เห็นคุณค่าของชีวิตและการดำเนินชีวิตโดยมองจากองค์รวมของสังคม   กลุ่ม Gen B ส่วนใหญ่จึงมีแนวคิดมองโลกในมุมมองที่เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ    จะเห็นได้ว่าในวัย Gen B คนเหล่านี้จะเป็นผู้ให้แก่สังคมมากมายทั้งก่อตั้งมูลนิธิ  การร่วมบริจาคต่างๆ  การช่วยเหลือสังคม   รวมไปถึงการบริโภคสินค้าที่สามารถช่วยเหลือผู้คนหรืออนุรักษ์โลกได้  เป็นต้น   หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ   การทำตลาดกับกลุ่ม Gen B คือการทำการตลาดเชิงเอาใจใส่สังคม (Cause-Related Marketing)   สินค้าที่มีการแสดงเจตนารมณ์ช่วยเหลือสังคม หรือดูแลโลกจะสามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคกลุ่ม Gen B ได้ดี  เช่นเดียวกับการตลาดโดยใช้ Brand Royalty   การนำความคิดเรื่องการห่วงใยและดูและสังคมมาใช้ร่วมกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จะทำให้กลุ่ม Gen B ยอมที่จะหันมาทดลองผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น  ด้วยที่เหตุผลที่ว่า “ช่วยสังคม” “ช่วยโลก”

  

 

บรรณานุกรม 

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.  2552.  เจนวายคืออะไร. (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก                    
          http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01act02170652&sectionid=0130&day=2009-06-17

จำนง  วัฒนเกส.  2542.   ตำนานคำอเมริกัน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เดือนเพ็ญ  ลิ้มศรีตระกูล.  2552.  Research : Gen B Lifestyle MarketingMarketteer.  (มิ.ย) 52. 
         (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก http://www.marketeer.co.th/inside_detail.php?inside_id=7543

e_ditor.  2551.  ปี พ.ศ. 2555 ปรากฏการณ์ “Baby Boom”.   (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก  
         http://www.oknation.net/blog/print.php?id=213433

Dherapol.  2550.  เราอยู่ใน Gen อะไร.  (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก  
         http://www.intania66.com/mobile/forum_posts.asp?TID=1717

 

DOWNLOAD บทความ ไฟล์ PDF

 

................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้208
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้920
mod_vvisit_counterเดือนนี้12547
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6171704

Who's Online

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์