--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

พฤติกรรมการบริโภคของ Generation X : Gen X

Consumer Behavior of Generation X : Gen X

 

บทความโดย : สาระดีดี.คอม

 

 บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

          พฤติกรรมการบริโภคของคนแต่ละกลุ่มวัยมีความแตกต่างกันตามสภาวะของช่วงเวลาที่เกิดและเติบโตและการประสบกับเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัย  ส่งผลให้คนแต่ละช่วงวัยมี Life Style และพฤติกรรมการดำเนินชีวิต และแนวคิดด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน    คนในวัย Gen X  ก็เช่นกันพวกเขามีพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มวัยของตนเองจากประสบการณ์และยุคของการเติบโต    เนื่องจากคน Gen X เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาในยุคต่อจากกลุ่ม Gen B หรือกลุ่ม Baby Boomer  คนกลุ่ม Gen X  จึงเกิดมาในช่วงยุคเชื่อมต่อระหว่างความสะดวกสบายจากการต่อสู้และทำงานอย่างหนักของคนรุ่นพ่อ แม่   แต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องต่อสู้กับคนวัย Gen B  ในด้านการทำงาน การประกอบอาชีพ  และมักถูกเปรียบเทียบด้านการทำงานและดำเนินชีวิตกับกลุ่ม Gen B อยู่เสมอ    พวกเขาจึงเติบโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกต่อต้านยุคสมัย  ต้องการความท้ายทาย  ต้องการพิสูจน์ตนเองให้คนวัย Gen B เห็นความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่อย่างยิ่งยวด     การดำเนินชีวิตของชาว Gen X จึงเต็มไปด้วยการแสวงหาความก้าวหน้าพร้อมๆ กับการทำงานที่ท้าทาย   แข่งขันกับตนเองอย่างหนักหน่วง  และชอบทำงานที่ใช้สมองไปพร้อมๆ กับการลงมือทำอย่างเต็มที่    ในด้านการใช้จ่ายในคนวัย Gen X มีความรอบคอบในการใช้จ่ายเงินตรามาก   เป็นกลุ่มที่ใช้เงินเป็น อะไรที่ไม่จำเป็นจริงๆ ก็ไม่ซื้อ แต่อะไรที่จำเป็น ถึงจะแพงแค่ไหน ก็สามารถลงทุนจ่ายได้โดยไม่ลังเล และเพราะความระมัดระวังในการจัดการรายรับรายจ่ายนั้น การเข้ามาของเทคโนโลยีก็มิได้ทำให้คนรุ่นนี้ถึงกับเพ้อคลั่งนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ข้ามวันข้ามคืนเหมือนเด็กรุ่นใหม่บางคน แต่เขาจะใช้เพื่อการทำงานและเพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น

         ด้านพฤติกรรมการบริโภคจะเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่กล้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทำงานในลักษณะใช้ความคิด สมาชิกหลักในครอบครัวทำงานทั้งสองคนใช้ชีวิตแบบทันสมัย (สาระดีดีดอทคอม, 2553 : ออนไลน์)  เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของภาพลักษณ์ กล้าที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือย คนในยุคนี้หลายคนนิยมใช้บัตรเครดิต    นักการตลาดที่สนใจกลุ่ม Gen X พบว่ากลุ่มลูกค้าของตน มีความต้องการใช้เวลาว่างตามสไตล์ของตนเองอย่างอิสระ และในกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นรูปแบบมากเกินไป มีความอดทนน้อยต่อการรอคอย ต้องการทำอะไรที่รวดเร็ว และทันใจ

          ในการสำรวจอิทธิพลของการโฆษณากับกลุ่ม Gen X ยังพบด้วยว่า ประการแรก กลุ่ม Gen X  ยังมีความสนใจในการชมงานโฆษณาแบบดั้งเดิมอยู่ ไม่ว่าจะเป็น บิลบอร์ด โฆษณาทางโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะยังเชื่อว่าโฆษณาเหล่านี้เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในการตัดสินใจเลือกซื้อ    นอกจากนี้ภายหลังการชมโฆษณาแล้ว กลุ่ม Gen X จำนวนไม่น้อยได้นำข้อมูลที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิพากษ์วิจารณ์กับคนในครอบครัว  พิจารณาอย่างถี่ถ้วนซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบ  ทั้งนี้เพราะการโฆษณาเหล่านั้นเพียงทำให้เกิดความคิด ความเข้าใจต่อสินค้าเพิ่มขึ้นเท่านั้น   แต่จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในทันทีทันใดต่อคน Gen X น้อยมาก   เพราะคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่เชื่อข้อความในงานโฆษณาทั้งหมด   หากแต่พวกเขาจะเชื่อในความคิดริเริ่มของตนเองมากกว่า

          นักการตลาดจำนวนไม่น้อย ใช้จุดเด่นจุดนี้ของกลุ่ม Gen X มาให้เป็นประโยชน์ทางการตลาด ด้วยการเชิญตัวแทนของกลุ่ม Gen X  มาให้ความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดที่จะออกมาใหม่ และบางกิจการใช้วิธีเชิญกลุ่ม Gen X มาเป็นกรรมการในบริษัทเพื่อริเริ่มและผลักดันกิจการไปสู่ความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมและความคิดของกลุ่ม Gen X  มากขึ้น (ผู้จัดการรายสัปดาห์, 2549 : ออนไลน์) 

          เนื่องจาก Gen X  มักถูกเปรียบเทียบกับคนในวัย Gen B อยู่เสมอทั้งเรื่องการดำเนินชีวิต การทำงาน บทบาททางสังคม และหน้าที่การทำงานอาชีพ    ที่ Gen B  เป็นกลุ่มคนที่มาก่อนและเป็นผู้สั่งการ  ในฐานะพ่อแม่  กลุ่มผู้อาวุโส  กลุ่มหัวหน้าหรือระดับผู้บริหารเสียเป็นส่วนใหญ่     คนวัย Gen X  จึงมีความรู้สึกว่า พวกเขาถูกกดดันหรือเอาเปรียบ   ให้มีระะดับรายได้ที่ต่ำกว่าที่คาดหวัง  ตำแหน่งงานไม่เป็นอย่างที่ต้องการ  บางคนมีความรู้สึกว่า พวกเขาจะไม่สามารถประสบความสำเร็จเท่ากับรุ่นพ่อแม่หรือเหนือกว่าได้เลย    จึงยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับพวกเขามากขึ้น     ความรู้สึกไม่พอใจดังกล่าว จึงสะท้อนออกมาในรูปแบบพฤติกรรมการการบริโภคของพวกเขาด้วย    ตัวอย่างเช่น   รสนิยมการชอบดนตรีที่สะท้อนความโกรธ เช่น เพลงร็อค  เพลงฮาร์ดร็อค  และเพลงเพื่อชีวิต  เป็นต้น    แต่คน Gen X   ส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จและเชี่ยวชาญทางด้านการใช้เทคโนโลยีมาก    ในสหรัฐอเมริกาเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่ม Gen X  มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง และเกินกว่าครึ่งสามารถใช้และจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกวัน และเป็นกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตที่สูงกลุ่มหนึ่ง

          กลุ่ม Gen X  มักจะมีรายได้ต่ำกว่ากลุ่ม Gen B และมีภาวะการต่อสู้ดิ้นรนทางเศรษฐกิจต่ำกว่าคนรุ่นพ่อแม่  ดังนั้นกลุ่มคนรุ่นนี้บางคนจึงใช้วิธีประหยัดเงินเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ด้วยการอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ จนอายุย่างเข้าสู่วัย 30 ปีหรือจนกระทั่งแต่งงาน   เพราะว่าพ่อแม่จะเป็นคนจ่ายเงินในสิ่งที่จำเป็นให้พวกเขา   จึงสามารถเรียกกลุ่ม Gen X  ได้อีกนิยามหนึ่งว่า Boomerang kids หรือกลุ่มคนที่ชอบใช้เงินทางด้านความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ไม่กระตืนรือร้นในเก็บเงินการสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนคนรุ่นแรก    เมื่อเป็นเช่นนี้จึงส่งผลให้คนกลุ่ม Gen X  เลื่อนการแต่งงานให้ช้าลง   ดังนั้นจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคที่มีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อความสะดวกสบาย และความบันเทิงต่างๆ  อาทิ รถยนต์ใหม่ เครื่องเสียง โทรทัศน์  หรือสินค้าด้านความสะดวกสวยงาม   เป็นต้น  โดยพวกเขาจะพิจารณาสินค้าที่ต้องการซื้อจากการออกแบบ  ความลงตัวด้านความสวยงาม  ไปพร้อมๆ กับความคงทนในการใช้งาน      สินค้าต่างๆ ที่ผลิตเพื่อคน Gen X   จึงมีรูปลักษณ์ทันสมัย เรียบง่าย  ไม่ดูเทอะทะแต่ทนทานเช่นในยุคของคนวัย Gen B      ส่วนความความสัมพันธ์กับพ่อแม่นั้นคน Gen X  มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับพ่อแม่ของตนเองอย่างมาก  เนื่องจากเกิดและเติบโตในยุคของการลดจำนวนบุตรในครัวเรือนเหลือ 1-2 คนเท่านั้น    อีกทั้งมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่กับบิดามารดายาวนานขึ้นบางครั้งความรู้สึกและพฤติกรรมที่คน Gen X  แสดงออกต่อพ่อแม่จึงเสมือนหนึ่งเป็นเพื่อนที่สามารถพูดคุยและปรึกษาหารือได้ในทุกเรื่อง

          Gen X  เป็นส่วนตลาดเป้าหมายสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านดนตรี ภาพยนตร์ การท่องเที่ยว เครื่องดื่ม     อาหารฟาสต์ฟูด เสื้อผ้า กางเกงยีนส์ รองเท้ากีฬา รถยนต์ และเครื่องสำอาง เป็นต้น และเป็นตลาดสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี  PC CD-ROM และวีดีโอเกม และสินค้าด้านความบันเทิง และความสะดวกสบายต่างๆ  เป็นต้น

          ในด้านการใช้จ่ายเงินนั้น Gen X  ถึงแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะชอบความสะดวกสบายและรักความสนุกสนานแต่พวกเขากลับมีความรอบคอบในการใช้จ่ายเงินด้านการเงินอย่างมาก เป็นกลุ่มที่ใช้เงินเป็น อะไรที่ไม่จำเป็นจริงๆ ก็ไม่ซื้อ    แต่หากอะไรที่จำเป็น ถึงจะแพงแค่ไหน ก็จะยินยอมจ่ายเงินได้อย่างไม่ลังเล      และเพราะความระมัดระวังในการจัดการรายรับรายจ่ายนั้น การเข้ามาของเทคโนโลยีก็มิได้ทำให้คน Gen X  ถึงกับคลั่งไคล้นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ข้ามวันข้ามคืนเหมือนเด็กรุ่นใหม่บางคน แต่ชาว Gen X  จะใช้เพื่อการทำงาน การติดต่อสื่อสาร  และเพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น และพวกเขาสามารถบริหารและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้ให้ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียว (ทิพวัลย์ สินนิธิถาวร, 2553 : ออนไลน์)

  

 

เอกสารอ้างอิง

ทิพวัลย์ สินนิธิถาวร.  2553.  Generation X.  (ออนไลน์). เข้าถึงจาก  
          http://sites.google.com/site/490880tippawansinnititaworn/examinatio/generation-x

ผู้จัดการรายสัปดาห์.  2549.  ลูกค้าสไตล์ Generation X เป้าหมายใหญ่การตลาด. (ออนไลน์). เข้าถึงจาก            
          http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=44635

สาระดีดีดอทคอม. 2553.  พฤติกรรม การบริโภค Gen B, Gen X, Gen Y และ Gen M.  (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก
          http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227:consumer- behavior-gen-
          b-gen-x-gen-y-gen-m&catid=25:the-project&Itemid=72

 

DOWNLOAD บทความ ไฟล์ PDF

 

................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้471
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้876
mod_vvisit_counterเดือนนี้13485
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6628856

Who's Online

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์