--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEFL Tests - มีอะไรบ้างในการสอบ TOEFL และคะแนนแต่ละส่วนได้มาอย่างไร

เรียบเรียงโดย : สาระดีดี.คอม

 

          การสอบ TOEFL ถูกออกแบบเพื่อใช้วัดความเข้าใจของบุคคลและการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา

          การตัดสินใจใช้การสอบแบบ Internet-based-tests หรือการสอบแบบ paper-based-tests จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละศูนย์การสอบ   ในการลงทะเบียนสอบให้ผู้สอบติดต่อกับศูนย์สอบที่ใกล้ที่สุด   ทั้งนี้ปัจจุบันมีศูนย์สอบอยู่มากกว่า 4,500 ศูนย์ทั่วโลก

ลำดับที่ 1

          Reading : คะแนนคิดเป็น 25% ของการสอบทั้งหมด

          ระยะเวลา :  60-100 นาที

          การสอบประกอบด้วย : การอ่าน 3-5 บทความ และตอบคำถาม 12-14 ข้อต่อบทความ

          การทดสอบส่วนของการอ่านจะมีบทความให้อ่านและทำแบบทดสอบระหว่าง 3-5 บทความความยาวประมาณ 700 คำ และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับบทความ   บทความทั้งหมดจะมีเนื้อหาเชิงวิชาการ

          ภายหลังจากอ่านเนื้อหาภายในบทความ  ผู้ทำแบบทดสอบจะต้องตอบคำถามในชุดของคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ  คำถามจะเกี่ยวเนื่องกับ เนื้อหาหลัก แนวคิด ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลหลักคำศัพท์ และข้อมูลสำคัญๆ  ประเด็นหลักของเนื้อหาที่ต้องการไม่ใช่ความรู้ที่มีอยู่ก่อน แต่เป็นสิ่งที่ได้พบในการทดสอบจริงๆ

ลำดับที่ 2

          การฟัง : คะแนนคิดเป็น 25% ของการสอบทั้งหมด

          ระยะเวลา :  60-90 นาที

          การสอบประกอบด้วย : การฟัง 6-9 บทความ และตอบคำถาม 5-6 ข้อต่อบทความ

          ในการสอบส่วนนี้ประกอบด้วยการฟัง 6 บทความ แต่ละบทความมีความยาว 3-5 นาทีและการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับบทความ  บทความจะมีเนื้อหาเชิงวิชาการ  โดยทั่วไปจะประกอบด้วยการสนทนาของนักศึกษาหรือบรรยากาศการเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียน และการอภิปาย

          ในเทปบันทึกเสียงที่ผู้สอบได้ฟังนี้ผู้สอบจะได้รับฟังเพียงครั้งเดียวแต่ผู้สอบจะได้รับอนุญาตให้จดบันทึกจะขณะฟังได้    แต่ละบทสนทนาจะเชื่อมโยงกับคำถาม 5-6 ข้อเพื่อตอบคำถามที่จะประเมินความสามารถในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ใจความสำคัญ รายละเอียดหลักๆ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมาย และทัศนคติของผู้พูด

ลำดับที่ 3

          การพูด : คะแนนคิดเป็น 25% ของการสอบทั้งหมด

          ระยะเวลา :  20 นาที

          การสอบประกอบด้วย : 6 ภารกิจและ 6 คำถาม

          ในส่วนนี้ประกอบด้วย 6 ภารกิจ  การพูดแบบอิสระ 2 ส่วน และการพูดแบบผสมผสาน 4 ส่วน

          ในส่วนของการพูดแบบอิสระ  ผู้ทำการทดสอบจะตอบคำถามในหัวข้อที่เกี่ยวพันธ์กัน

          ผู้ทำการทดสอบจะประเมินความสามารถโดยการตอบคำถามโดยทันทีและและต้องถ่ายทอดความคิดที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน โดยการทดสอบจะเป็นสถานการณ์เชิงวิชาการในภารกิจการผสมผสาน  ผู้ทำแบบทดสอบต้องการทักษะที่เป็นประโยชน์และตอบคำถามจากข้อมูลจากการอ่านและการฟัง  และใช้เวลาเล็กน้อยเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มต้นพูด

ลำดับที่ 4

          การเขียน : คะแนนคิดเป็น 25% ของการสอบทั้งหมด

          ระยะเวลา :  55 นาที

          การสอบประกอบด้วย : 2 ภารกิจและ 2 คำถาม

          ในส่วนนี้จะประเมินความสามารถของผู้ทำแบบทดสอบจากการเขียนเชิงวิชาการ  การทดสอบประกอบด้วย 2 ภารกิจ แบบผสมผสาน 1 ภารกิจ และแบบอิสระอีก 1 ภารกิจ

          ในการสอบแบบผสมผสาน  ผู้สอบจะอ่านบทความและฟังเทปบันทึกเสียงในหัวข้อเดียวกัน   พวกเขาต้องเขียนสรุปแนวคิดหลักของบทความที่อ่านและเชื่อมโยงกับเทปที่ได้ฟัง

          ในส่วนของการเขียนแบบอิสระ  ผู้สอบต้องเขียนเรียงความ แสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่กำหนดให้

ลำดับที่ 5

          คะแนนของทั้ง 4 ส่วนจะถูกนำมารวมกันเพื่อประเมินเปรียบเทียบเป็นคะแนนรวมทั้งหมด   ไม่มีคะแนนไม่ผ่านหรือคะแนนไม่ดี  แต่สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อและการสมัครงานยังต้องการคะแนนในระดับที่แต่ละที่กำหนด

          สำหรับการสอบแบบ paper-based-tests คะแนนจะอยู่ระหว่าง 200-677  และระดับคะแนน 600 ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก

          สำหรับการสอบแบบ Internet-based-tests คะแนนจะอยู่ระหว่าง 0-120  และระดับคะแนน 97 จะพิจารณาว่าอยู่ในระดับดีมากSource :
http://ezinearticles.com/?TOEFL-Tests---What-is-in-the-Test-and-How-is-it-Scored?&id=4422397 

 

 

DOWNLOAD บทความ ไฟล์ PDF

........................

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้334
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้800
mod_vvisit_counterเดือนนี้334
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6822910

Who's Online

เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ