--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

  

ศึกษาด้านกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย (Study Law in Australia)
 
 
บทความโดย : Rohini Verma
แปล/เรียบเรียง : สาระดีดี.คอม

 

 

          การศึกษาด้านกฎหมายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นมืออาชีพจะเพิ่มโอกาสที่ดียิ่งแก่นักศึกษา  สิ่งผลักดันให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านกฎหมายคืออนาคตที่ดีที่รออยู่เมื่อเรียนจบ  การเรียนด้านนี้จะสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานและสถานภาพทางสังคมที่ดีในอนาคต

 

          โรงเรียนกฏหมายในประเทศออสเตรเลียเปิดหลักสูตรทางกฎหมายในหลายแขนง อาทิ ด้านรัฐศาสตร์ ธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การเงินการธนาคาร รวมไปถึงการให้การศึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา สุขภาพ และสื่อต่างๆ    ทั้งนี้หากคุณมีวุฒิปริญญาตรีด้านอื่นๆ คุณสามารถเรียนต่อด้านกฎหมายได้ในระยะเวลา 3 ปี   กรณีผู้ที่จบมัธยมศึกษาจะใช้เวลาในการเรียน 4-5 ปี   อีกทั้งมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่สามารถช่วยให้คุณได้เรียนปริญญา 2 ใบไปพร้อมๆ กัน    ระหว่างการเรียน 5 ปีนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อรับปริญญา 2 ใบไปพร้อมๆ กันได้  หนึ่งในนั้นคือนิติศาสตร์  และอีก 1 ใบอาจเป็นศิลปศาตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์    ในกรณีที่คุณต้องการที่จะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยปริญญาตรี 2 ใบจากประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนกฎหมายดังนี้

 


มหาวิทยาลัยโมนาช (Monash university) : http://www.monash.edu.au

สถานที่ตั้ง : เมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย

 

Monash_university.bmp - 717.05 Kb

 

          มหาวิทยาลัยโมนาช (Monash university) ติดอันดับ 1 ใน 3 ของมหาวิทยาในประเทศออสเตรเลีย   การเรียนคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโมนาชมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงสำหรับนักศึกษา   โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านกฎหมาย   ทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยโมนาชมีส่วนอย่างสำคัญต่อการเติบโตทางหน้าที่การงานในอนาคตของนักศึกษา   อีกทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนาทักษะทางการคิดเชิงวิเคราะห์และการวิจัย

 

          คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโมนาชได้ชื่อว่าเป็นคณะที่มีคุณภาพสูง   มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   รวมไปถึงสร้างบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ

 


มหาวิทยาลัยเมอร์ดอช (Murdoch University) : http://www.murdoch.edu.au

สถานที่ตั้ง : เมืองเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

 

Murdoch_University.bmp - 719.28 Kb

 

          มหาวิทยาลัยเมอร์ดอช (Murdoch University) มีแนวโน้มความก้าวหน้าด้านการศึกษาอย่างโดดเด่นซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านคุณภาพ    ปัจจัยเหล่านี้ทำให้โรงเรียนกฎหมายเมอร์ดอช (Murdoch's Law School) เป็นทางเลือกอันดับต้นของนักศึกษาจากทั่วโลกที่สนใจในการประกอบอาชีพด้านกฏหมาย   หลักสูตรที่จัดสร้างขึ้นเน้นตามความต้องการของสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบัน   อีกทั้งมีความเข้มข้นทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานระดับโลก    ศิษย์เก่าจำนวนไม่น้อยของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมทำงานกับองค์กรระดับสากลต่างๆ อาทิ สหประชาชาติในสถานที่ เช่น โคโซโวและฉนวนกาซา แม้กระทั่งที่นิวยอร์ค

 


มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ (University of New South Wales) : http://www.unsw.edu.au

สถานที่ตั้ง : เมืองซิดนีย์ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

 

University_NewSouthWales.bmp - 652.69 Kb

 

          มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ (University of New South Wales : UNSW) โรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ได้รับการยกย่องว่ามีชื่อเสียงดีที่สุดในออสเตรเลียและภาคพื้นสมุทร   มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ได้รับความเชื่อถือในระดับนานาชาติว่ามีนักศึกษาจำนวนมากของมหาวิทยาลัยได้รับทุนโรดส์ (Rhodes scholarship) ทุนฟุลไบรท์ (Fulbright  Scholarship)  และทุนอื่นๆ อีกหลายทุนในแต่ละปี    โดยเฉพาะนักศึกษาของโรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ที่ได้รับทุนโรดส์เป็นจำนวนถึง 5 ทุนในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา   ซึ่งความสำเร็จนี้เหนือกว่ามหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในประเทศออสเตรเลีย   มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์เปิดหลักสูตรการศึกษาหลากหลายวิชา อาทิ กฎหมายในยุคข้อมูลข่าวสาร  กีฬาและ กฎหมายในโลกตะวันตก กฎหมายไซเบอร์สเปส กฎหมายอาญา กฎหมายเด็กและเยาวชนกฏหมายพาณิชย์  กฎหมายว่าด้วยสิทธิคนพิการ  กฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายประกันภัย  กฎหมายสื่อ การฟ้องร้องประโยชน์สาธารณะ  กฏหมายการธนาคาร กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายกีฬา เป็นต้น

 


มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (The University of Sydney) : http://sydney.edu.au

สถานที่ตั้ง : เมืองซิดนีย์ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

 

University_of_Sydney.bmp - 563.65 Kb

 

           มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (The University of Sydney) ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดในโลก   โรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์มีชื่อเสียงในด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎหมาย   นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย   มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็กๆ สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและอีกในหลายๆ หลักสูตรสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   โดยเฉพาะในหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ

 


มหาวิทยาลัยบอนด์ (Bond University) : http://www.bond.edu.au

สถานที่ตั้ง : เมืองโกลด์โคส รัฐควีนแลนด์

 

Bond_University.bmp - 560.40 Kb

 

          มหาวิทยาลัยบอนด์ (Bond University) ติดลำดับโรงเรียนกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย  และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของออสเตรเลีย   โรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยบอนด์จัดการศึกษาที่หลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือที่ดีต่อการประกอบอาชีพด้านกฎหมายทั้งระดับธุรกิจและรัฐบาล    โรงเรียนกฎหมายเชี่ยวชาญในทุกๆ สาขาหลักที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย   ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ตั้งอยู่ภายในรัฐควีนแลนด์   มหาวิทยาลัยบอนด์ถูกระบุในนิตยสาร Forbes ว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แพงที่สุดของโลกและมหาวิทยาลัยที่แพงที่สุดของออสเตรเลียในปี 2008


          นอกจากสถาบันข้างต้น ยังมีโรงเรียนกฎหมายอื่นๆ ที่มีความสำคัญอาทิ โรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ (The University of New England - Law School)  โรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล (University of New Castle - School of Law)  มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก (James cook University)  และมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ส์ (Flinders University)  ต่างมีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎหมายในหลายสาขา  ดังนั้นออสเตรเลียจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหากคุณสนใจในการประกอบอาชีพด้านกฏหมาย

 

แหล่งที่มา : http://ezinearticles.com/?Study-Law-in-Australia&id=1486599

 ...........................................................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้324
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้800
mod_vvisit_counterเดือนนี้324
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6822900

Who's Online

เรามี 41 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ