--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

  

อาชีพที่เป็นที่ต้องการด้านคอมพิวเตอร์ (Top Careers In Computers)
 
 
บทความโดย : SherRon M. 
แปล/เรียบเรียง : สาระดีดี.คอม

 

 

          อาชีพที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์นั้นเราสามารถพบเห็นได้แทบในทุกหน่วยงาน  ทั้งนี้เราต่างก็ทราบกันดีว่าปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาก้าวไปอย่างรวดเร็ว  คุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กๆ อย่างครอบคลุม  ทั้งนี้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำความรู้ที่มีอยู่เดิมและทักษะความสามารถที่มีอยู่มาสร้างงานใหม่ในธุรกิจอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น   หากคุณทุ่มเททำงานหนัก พัฒนาทักษะหลายๆ ด้าน รวมไปถึงได้รับประกาศนียบัตรทางสายวิชาที่เป็นที่ต้องการ ทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาบัตร  สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องรับประกันการเริ่มต้นทำงานอย่างจริงจังในธุรกิจอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ได้   ทั้งนี้จำเป็นต้องเริ่มต้นเสียตั้งแต่ในขณะนี้เพราะอัตราการจ้างงานจะสูงขึ้นและลดลงเป็นจังหวะประมาณทุกๆ สิบปี ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์   ดังนั้นผู้สนใจทำงานด้านนี้จึงควรเริ่มต้นงานขณะที่คุณยังมีความสามารถและความพร้อม  โดยอาจเริ่มจากศึกษาอาชีพทำเงินในงานสาขาต่างๆ ที่เป็นหลักและเป็นที่ต้องการในงานด้านคอมพิวเตอร์

 


3D Animator

          นักออกแบบและพัฒนางานด้าน 3D ส่วนใหญ่จะทำงานในด้านการพัฒนาเกมและงานด้านภาพยนตร์  พวกเขาสร้างงานด้านสามมิติ   ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแสดง สตอรี่บอร์ด การวาดเขียน กายวิภาคและการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์คือบางส่วนของวิชาที่ต้องศึกษาในการเตรียมพร้อมทำงานด้าน 3D    ถึงแม้ว่าวุฒิการศึกษาระดับปริญญาจะช่วยให้คุณได้งาน  แต่ประวัติและผลงานก็มีความจำเป็นเป็นให้คุณสามารถดำรงอยู่ในดำแหน่งงานด้านนี้ได้อย่างปลอดภัยในระยะยาว   3D Animator ยังสามารถทำงานในสายออกแบบเว็บไซต์  การออกแบบกราฟิก  และการโฆษณา  ซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาจะทำงานในลักษณะฟรีแลนซ์   รายได้ต่อปีในสหสรัฐอเมริกาของ 3D Animator เฉลี่ยประมาณ  50,000 ดอลลาร์  หากคุณสนใจเรียนด้าน 3D animation ในระดับปริญญาตรีด้วยระบบออนไลน์ (Online) ในสหรัฐอเมริกา  สามารถเรียนได้จาก The Art Institute of Pittsburgh, American Intercontinental University หรือ Westwood College เป็นต้น

 


JavaScript Engineer

          คุณจะพบว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นที่ต้องการในการทำงาน  แต่ยังได้พบอีกว่าการเรียนด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ด้าน JavaScript เป็นที่ต้องการมากกว่า  เพราะปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นศึกษาเฉพาะเจาะจงไปทางด้าน JavaScript    วิศวกรคอมพิวเตอร์ด้าน JavaScript  จะทำงานด้านการสร้างโปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บไซต์และสำหรับผู้ใช้งาน    ส่วนในด้านการดูแลงานด้านเว็บไซต์  JavaScript Engineer จะดูแลจัดทำซอฟต์แวร์ป้องกันแสปมและไวรัสต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ตในตำแหน่งวิศวกร JavaScript คุณจะต้องดูและดำเนินโครงการทุกๆ ขั้นตอน  ไม่เพียงแค่การสร้างโปรแกรมแต่รวมไปถึงการจัดการประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระบบ  XML, CSS, CGI, AJAX และ HTML   ในช่วงทศวรรษหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คาดว่าจะขยายตัวร้อยละสี่สิบแต่จากนั้นจะเริ่มลดลง   ทั้งนี้ JavaScript Engineer ควรพยายามสร้างความหลากหลายเกี่ยวกับทักษะการทำงานซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต   หากคุณสนใจการศึกษาออนไลน์ด้าน JavaScript Engineer สามารถศึกษาได้จาก Walden University และ Devry University

 


Web Managers 

          บางครั้งคุณสามารถเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเว็บไซต์ของคุณจากประสบการณ์การทำงาน   แต่ปัจจุบันนี้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น   เมื่อเว็บไซต์ได้กลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้มากขึ้น  และในขณะเดียวกันเมื่อนายจ้างได้ตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถดูแลเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตัวของพวกเขาเอง   จึงก่อให้เกิดมีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้จัดการเว็บไซต์ (Web Managers)   หน้าที่ของงานในตำแหน่งนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาการซอฟต์แวร์ใหม่และการจัดการฐานข้อมูลด้านเนื้อหา   ผู้จัดการเว็บไซต์จะตรวจสอบการเยี่ยมชมและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการเพิ่มและคงไว้ซึ่งจำนวนผู้เยี่ยมชมและรักษาอัตราการเข้าชม คู่มือการพัฒนา รวมไปถึงปรับปรุงการดูแลด้านความปลอดภัย และอื่นๆ    การศึกษาออนไลน์ด้านนี้สามารถดูรายละเอียดการศึกษาได้ที่ Virginia College, Capella University, Kaplan University รวมทั้ง Walden University

 


Network Manager

          ในฐานะผู้จัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Manager)  คุณจะต้องรับผิดชอบด้านการสร้าง การออกแบบ และจัดการธุรกิจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   แต่ละสถานการณ์ล้วนแตกต่างและต้องการผู้จัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะในการทำงานกับระดับสูง  พวกเขาอาจทำงานในบริษัทหรือทำงานในลักษณะเซ็นสัญญาระยะสั้นและต่อสัญญาเป็นระยะๆ  บนพื้นฐานสัญญาที่ปรับตัวดีขึ้น   ผู้จัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยังทำหน้าที่ติดตั้งและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด    และความรอบรู้เป็นอย่าดีเกี่ยวกับระบบ LANs และ WANs ก็นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดโดยเฉพาะในบางบริษัท อาจจะต้องการสร้างระบบการตรวจสอบระยะไกล  การตรวจสอบไวรัส สแปม หรือติดตั้งไฟร์วอลล์ใหม่ๆ เพื่อป้องกันระบบอยู่เสมอ

 


Graphic Designer

          คุณเบื่อหน่ายในการทำงานที่ดูไร้ประโยชน์หรือไม่    Graphic designers เป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการในระดับต้นๆ  เพราะพวกเขาสร้างสรรค์เกือบทุกสิ่งที่ถูกมองเห็นด้วยสายตา   ทั้งจากโฆษณาที่อยู่หน้าปกนิตยสาร  การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า  เว็บไซต์ และอื่นๆ   ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมักถูกใช้บริการเมื่อบริษัทต้องการผู้ที่เชี่ยวชาญด้าน Graphic designers  ถึงแม้ว่านักออกแบบอิสระจำนวนมากจะมีความสามารถและมีประสบการณ์การทำงานเหมือนๆ กันก็ตาม   งานของ Graphic designers กลุ่มอื่นๆ มักจะทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านโฆษณาและการตลาด   ระยะเวลาการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามกำหนดเวลาและบางครั้งการทำงานของคุณจะต้องพบการถูกปฏิเสธก่อนที่จะได้รับการอนุมัติในที่สุด   Graphic Designer  ไม่เพียงต้องมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์   แต่ยังต้องเรียนรู้วิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้การบริหารจัดการเวลาอย่างเคร่งครัด   การศึกษาออนไลน์ด้าน Graphic Designer  สามารถศึกษาได้จาก Art Institute of Pittsburgh, American InterContinental University, และ Westwood College

 

แหล่งที่มา : http://ezinearticles.com/?Top-Careers-In-Computers&id=6214745

 ......................................................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้322
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้800
mod_vvisit_counterเดือนนี้322
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6822898

Who's Online

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ