----------------------------

 

 

รายชื่อสถานบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรปริญญาโท-เอก

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลการศึกษา ปฏิทินการศึกษา การรับสมัคร หลักสูตรการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://grad.tu.ac.th
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลทั่วไป การจัดการศึกษา ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รวบรวมข้อมูลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูลการศึกษาต่อ ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย และของรัฐบาล
http://www.grad.mahidol.ac.th 


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลหลักสูตร วิทยานิพนธ์ โครงสร้างและรายวิชา
http://www.grad.chula.ac.th 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Graduate School, Khon Kaen University
http://gs.kku.ac.th 
  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา โปรแกรมการศึกษา หลักสูตรการศึกษา ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
http://www.grad.ku.ac.th
 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกันในสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ 5 สถาบันทางด้านการศึกษาระดับปริญาโท เอกสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
http://www.jgsee.kmutt.ac.th
 
ปริญญาโท เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร ปริญญาโท เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ เรียนเวลาภาคปกติ หลักสูตร 3 เทอมจบ
http://www.seachula.com/
 
โครงการปริญาเอกกาญจนาภิเษก
ความเป็นมาของโครงการปริญาเอกกาญจนาภิเษก วัตถุประสงค์ การสมัครของทุน ผลการให้ทุน ทุนเสริมจากต่างประเทศ
http://rgj.trf.or.th/
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดการรับสมัครในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมต่าง ๆ ที่เปิดสอน โครงสร้างหลักสูตร
http://www.mbachula.info/
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การบริหารงาน รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร เวลาการรับสมัคร
http://www.dpu.ac.th/graduate
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การบริหารงาน รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร เวลาการรับสมัคร
http://www.grad.nu.ac.th
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
http://graduate.buu.ac.th/
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Graduate Studies Rungsit University
http://www.rsu.ac.th/grad/
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตู้ ป.ณ. 1099 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10241 ข้อมูลปฏิทินการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
http://www.grad.ru.ac.th
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Graduate School, Sripathum Unviersity
http://www.spu.ac.th/graduate
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลายสาขาวิชา
http://www.graduate.su.ac.th
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Graduate School, Prince of Songkla University
http://www.psu.ac.th/graduate
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แนะนำหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปฎิทินการศึกษา สถานที่เรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.grad.au.edu
 
Mahidol University International College/ TIM DIVISION
Master of Tourism and Hospitality
http://www.muic.mahidol.ac.th/tim

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้178
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้706
mod_vvisit_counterเดือนนี้18248
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6904872

Who's Online

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์