--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

ทุนเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2555
 
  
   

KU_foundation_.jpg - 24.98 Kb

 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้โอกาสและเพิ่มทางเลือกทางการศึกษาแก่นัก เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงมีนโยบายเห็นสมควรเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โดยคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการคัดเลือกเอง ตามโครงการเพชรนนทรี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สายวิทยาศาสตร์
2 เป็นผู้ยึดมั่นในระบบการประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3 มีสัญชาติไทย
4 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด

 

คุณสมสมบัติเฉพาะ
1 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาจะต้องมีคะแนนสะสม ชั้น ม.4 - ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.50
หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็จะถูก ถอนสถานภาพเป็นนิสิตทันที

สามารถดูรายวิชา พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sci.ku.ac.th:8000/sisc/scnontri/index.php/2011-01-20-04-52-02

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2554

 

 

แหล่งที่มา :

http://www.vcharkarn.com/scholarship/view/632
http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/netherlands-fellowships-programmes-nfp/netherlands-fellowship-programmes-nfp

 

.....................................................................

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้242
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้650
mod_vvisit_counterเดือนนี้21028
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6820374

Who's Online

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ