--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 2

 

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. analyze
A : ทอดสมอ, สมอเรือ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว
B : เก่าแก่, โบราณกาล, อดีต, คนชรา
C : จำแนกแยกแยะ, วิเคราะห์
D : โกรธ, โมโห, เคือง, ทำให้โกรธ, ความ เจ็บปวด

2. average
A : เหมาะที่ใช้, หาได้,ใช้ประโยชน์ได้, กำไร
B : เป็นองค์ประกอบ, ช่วย, สนับสนุน, สำรอง
C : เป็นอิสระ, เกิดขึ้นเอง, ปกครองตนเอง
D : โดยเฉลี่ย, ธรรมดา

3. block
A : เป่า, พัด, หอบ, ปลิว, ตี, ต่อย
B : พลาด, ทำผิดพลาด, ซุ่มซ่าม, งุ่มง่าม
C : ตึกใหญ่, ช่วงตึก, สิ่งกีดขวาง, หยุด, อัดให้เข้ารูป, ถ่วงความเจริญ
D : คณะกรรมการ, คณะ, กระดาน, แผงวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้า, กระดาษแข็ง

4. burden
A : ลอยตัว, ร่าเริง, ลดแล้วขึ้นสูง (ราคา)
B : ห่อ, มัด
C : ทองแท่ง,เงินแท่ง,ขอบลายทองหรือลายเงิน
D : ภาระ,น้ำหนักที่แบก,ระวาง, บันทุก, ทำให้ยุ่งยาก

5. convenience
A : ข้อตกลง, สนธิสัญญา, ระเบียบแบบแผน, ธรรมเนียมปฎิบัติ, การประชุม
B : โบราณ, เห็นได้ทั่วไป, ธรรมดา
C : คุ้นเคย, รอบรู้, เชี่ยวชาญ, ที่มีประสบการณ์
D : ความสะดวก

6. equal
A : ตอน, ฉาก, บท, กรณี, ครั้ง, องค์
B : สิ่งแวดล้อม, สภาพสิ่งแวดล้อม, สิ่งที่หุ้มห่อ
C : นับ, แจกแจง, ยกตัวอย่าง, ระบุ
D : เท่ากัน, พอกัน

7. escort
A : ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน, ผู้คุ้มกัน, พี่เลี้ยง, การคุ้มครอง
B : เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
C : เรียงความร้อยแก้ว, ข้อเขียนสั้นๆ, ปกิณกะ, ความพยายาม
D : ส่วนประกอบสำคัญ, แก่นสาร, เนื้อหา, สาระสำคัญ

8. insert
A : ใส่เข้า, สอด, แทรก, บรรจุ
B : อยากรู้อยากเห็น, กระตือรือร้น
C : คนชอบเปลี่ยนแปลง, ผู้เปลี่ยนแปลง
D : ไร้เดียงสา, บริสุทธิ์, ไร้มลทิน, ซึ่งไม่มีความผิด , คนโง่

9. layman
A : โครงงาน, แผนงาน, การออกแบบ, สถานการณ์
B : การฟ้องร้องคดี, คดีความ
C : ใบปลิว, ใบแทรก, ใบอ่อน, แผ่นพับ
D : ฆราวาส, บุคคลธรรมดา, ผู้ครองเรือน

10. library
A : การทำให้ได้รับสิทธิอันเท่าเทียม, การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ
B : ซึ่งมีความรู้สึกไวต่อ, ซึ่งรับผิดชอบตามกฎหมาย, อาจจะ, ที่มีแนวโน้ม
C : ห้องสมุด, หอเก็บหนังสือ, การเก็บรวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
D : พจนานุกรม, ปทานุกรม, ศัพท์เฉพาะสาขา

11. luggage
A : เศษไม้, ของสัพเพเหระ, กองเรี่ยราด, ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อนๆ
B : อาหารมื้อเที่ยง, อาหารกลางวัน, งานเลี้ยงอาหารกลางวัน
C : ความฟุ่มเฟือย, ความหรูหรา,ความโอ่อ่า, สิ่งอำนวยความสุข
D : กระเป๋าเดินทาง

12. mainframe
A : ส่วนใหญ่, หลัก, สำคัญที่สุด
B : การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
C : ความสำคัญ, จำนวนมากมาย, ใหญ่โต
D : คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูง

13. pallet
A : เสื่อ, ที่นอนฟาง, เดือยกระตุ้นจักรหมุน, ตัวทำให้ฟันเฟืองหยุด
B : หนังสือเล่มเล็กๆ, แผ่นพับ
C : ทัศนียภาพทั้งหมด, ภาพที่เห็นได้กว้างขวาง
D : ขนาน, เสมอ, เทียบเท่า, คล้ายกัน, การเปรียบเทียบ

14. plaza
A : ขี้เล่น, ซน, สนุกสนาน, หยอกเล่น
B : มีเหตุผล, คล่อง
C : จานตื้นขนาดใหญ่, แผ่นเสียง, จานไม้โบราณ
D : ลานกว้างในตัวเมือง, ตลาดนัด, สี่แยก, วงเวียน

15. preliminary
A : หลักฐาน, ข้อสนับสนุนสมมุติฐาน, อ้างหลักฐาน, เสนอสมมติฐาน
B : เงินรางวัล, ค่าบริการเพิ่มเติม
C : ครอบครองก่อน, ครอบงำ(ทางจิต), ทำให้ติดอกติดใจ
D : เบื้องต้น, ในขั้นแรก, ขั้นเตรียมการ, ในระดับต้น

16. promote
A : สนับสนุน, ส่งเสริม, เลื่อนตำแหน่ง, ช่วยเหลือให้ดีขึ้น
B : ทำให้ขยายหรือยาวขึ้น, ยืดเวลา, ขยายออก, หน่วงเหนี่ยว
C : อุดมสมบูรณ์, มากมาย, ลูกดก
D : การเดินเล่น, การเดินทอดน่อง, การเดินแสดงตัว, งานเต้นรำ

17. remember
A : ส่งเงิน, ยกโทษให้, เลิกล้ม, บรรเทา, ผัดผ่อน, เลื่อน
B : จำได้, จดจำ
C : ไกล, นานมาแล้ว, ยาวนาน, โดดเดี่ยว, ซึ่งเกี่ยวข้องกันห่างๆ
D : ให้ความช่วยเหลือ, จัดหาให้, แปล, ถอดความ, แสดง

18. slip
A : อย่างเล็กน้อย
B : พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย
C : ลื่นไถล, ใส่หรือถอดอย่างง่ายและรวดเร็ว, ซับใน
D : กระโดดข้าม, ผ่านไปอย่างเร็ว, ข้ามไป

19. timepiece
A : เครื่องมือจับเวลา, เครื่องคำนวณเวลา, นาฬิกา
B : เล็กมาก, เด็กเล็กๆ
C : ส่วนที่อยู่ปลาย, ทำให้เอียง, คว่ำลง, ให้รางวัล, คำแนะนำ
D : หัวข้อ, ชื่อเรื่อง, บรรดาศักดิ์, คำนำหน้าชื่อ, กรรมสิทธิ์

20. watery
A : เกี่ยวกับน้ำ, เต็มไปด้วยน้ำ, เปียก, มีน้ำตาคลอ
B : นาฬิกาข้อมือ, เฝ้าดู, จ้องมอง, รอคอย
C : เปล่าประโยชน์, สูญเปล่า, สิ้นเปลือง, ฟุ่มเฟือย
D : ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้308
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้800
mod_vvisit_counterเดือนนี้308
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6822884

Who's Online

เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์