--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 34

 

           ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. apology
A : เภสัชกร, ร้านขายยา, ผู้ผสมยา
B : เครื่องมือ, อุปกรณ์, เครื่องจักร, กลไก, องค์การ, ระบบ
C : เครื่องนุ่งห่ม, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, แต่งกาย
D : การขออภัย, การขอโทษ, คำขอโทษ

2. become
A : บุคลิกประจำตัว, ความอดทน, ตำแหน่ง, ทิศทาง
B : หมี, ค้ำ, พยุง, แบก, รับภาระ, อดทน, คนอารมณ์ร้าย
C : กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, สอดคล้องกัน, เหมาะ, งดงาม
D : พื้นฐาน, ส่วนสำคัญ, มาตรฐาน,จุดเริ่มต้น, ส่วนประกอบหลัก

3. buoyant
A : ภาระ, น้ำหนักที่แบก, ระวาง, บันทุก, ทำให้ยุ่งยาก
B : สำนักงาน, สำนักข่าว, สำนัก, ทบวง
C : ลอยตัว, ร่าเริง, ลดแล้วขึ้นสูง (ราคา)
D : ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ในระบบเจ้าขุนมูลนาย

4. change
A : เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน , แลกเปลี่ยน, เงินทอน, สถานที่ซื้อขาย
B : ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ, การต่อสู้ป้องกัน, การเป็นทนาย, การสนับสนุน
C : สภา, สำนักงานทนายความ, ห้องประชุม, สมาคม, หอการค้า, ลำกล้องกระสุน
D : ท้าทาย, กระตุ้น

5. dear
A : การโต้แย้ง, โต้วาที, วินิจฉัย
B : ซากสลักหักพัง, เศษ, ขยะ, ดินทรายสะสมที่ถูกพัดมา
C : หนี้, หนี้สิน, ภาวะที่เป็นหนี้
D : ที่รัก, บุคคลอันเป็นที่รัก, ซึ่งเป็นที่รัก, มีค่า, มีราคาแพง

6. feign
A : เสแสร้ง, แกล้งทำ, เลียนแบบ, ปั้นเรื่อง
B : ความรู้สึก, ความคิดเห็น, อารมณ์, ความเห็นใจ
C : ผลสะท้อนกลับ, การตอบสนอง, การตอบรับ, การไหลกลับของพลังงาน
D : ให้อาหาร, ใส่ปุ๋ย

7. file
A : แฟ้มเอกสาร, แฟ้มข้อมูล, คอลัมน์, เดินเรียงแถว
B : เติม, บรรจุ, เแต่งตั้ง, บันทึกลง
C : ฟิล์ม, เยื่อบางๆ, ภาพยนตร์, เคลือบ
D : ที่กรอง, กระดาษกรอง, สารที่ใช้กรอง, บุหรี่ก้นกรอง

8. mailing
A : การส่งไปรษณีย์, จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์
B : ความสำคัญ, จำนวนมากมาย, ใหญ่โต
C : งดงาม, ดีเลิศ, เป็นพิเศษ
D : นิตยสาร, วารสาร, กล่อง, ที่ใส่กระสุน

9. nominate
A : การเสนอชื่อเข้าชิง, การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือรับหน้าที่, การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
B : มาตรฐาน, รูปแบบ, ค่าเฉลี่ย, ค่ากลาง, ปกติวิสัย
C : ไม่พึงปรารถนา, น่ารังเกียจ
D : ข้อความ, บันทึก, หมายเหตุ, เครื่องหมาย, โน้ตเพลง

10. occupancy
A : เป็นครั้งเป็นคราว, ซึ่งใช้ในโอกาสพิเศษ, เฉพาะกาล, เฉพาะสมัย
B : อย่างเห็นได้ชัด, อย่างเด่นชัด, อย่างไม่ต้องสงสัย
C : การครอบครอง, การพำนักอาศัย, การมีถิ่นที่อยู่
D : ได้รับ, ได้มา

11. outline
A : มีชีวิตอยู่นานกว่า, อยู่ทนกว่า, มีอายุยืนกว่า
B : ข้างนอก, ส่วนนอก, โฉมภายนอก, นอกจาก
C : เด่น, ที่ดีเยี่ยม, ที่ค้างชำระ, เป็นที่สังเกตเห็นได้
D : เค้าโครง, รูปร่าง, ภาพร่าง, แผนผังสังเขป, สรุปความ

12. overseas
A : ค้างคืน, ตลอดคืน, เมื่อคืน, ในเวลาอันสั้น
B : ทำให้ทับกัน, วางซ้อน, คาบเกี่ยวกัน, ประจวบเหมาะกับ
C : ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว
D : โพ้นทะเล, ข้ามทะเล, เกี่ยวกับต่างประเทศ

13. refine
A : สะท้อนกลับ, ส่องกลับ, สะท้อนภาพให้เห็น, ไตร่ตรอง
B : ปฏิรูป, เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, กลับเนื้อกลับตัว, ดัดนิสัย
C : ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้สดชื่น, กระตุ้นความจำ, เติมพลัง
D : ทำให้บริสุทธิ์, กลั่น, สกัด, ทำให้ดีขึ้น, ขัดเกลา

14. rivalry
A : ภัยอันตราย, การเสี่ยง
B : การแข่งขันกัน, การเป็นคู่ต่อสู้กัน, การชิงดีชิงเด่น, การตีเสมอ
C : ลุกขึ้น, ตื่นขึ้น, เจริญเติบโต, ปรากฎ
D : อย่างเข้มงวด, อย่างเคร่งครัด, อย่างแม่นยำ, อย่างถูกต้อง

15. self-satisfied
A : ขาย, จำหน่าย, แลกกับเงิน, ยอมทำเพื่อเงิน, เป็นที่ต้องการ
B : รูปลักษณ์ภายนอก, ความคล้ายคลึง, สถานการณ์ที่ดูเหมือนจริง
C : ซึ่งพอใจในตนเอง
D : ภาคเรียนครึ่งปีการศึกษา, ภาคเรียน, ภาคการศึกษา, เทอม

16. showy
A : โอ้อวด, ชอบแสดง, วางท่า, น่าประทับใจ
B : ต้อง, ควร, ควรจะ
C : ในระยะอันสั้น, ในไม่ช้า, อย่างย่อๆ, โดยสรุป
D : ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, จำนวนที่ขาด, ความขัดสน

17. single
A : เอกพจน์, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, ผิดธรรมดา, พิเศษ
B : จมลง, ทำให้จม, ต่ำลง, ลดลง, อ่างสำหรับล้าง
C : โสด, เดี่ยว, ลำพัง, โดดเดี่ยว
D : ตำแหน่ง, สถานที่เกิดเหตุ, ที่ตั้ง, ที่ทำเล

18. subdue
A : ปราบ, เอาชนะ, ทำให้เชื่อง, ทำให้สงบ, ข่มอารมณ์
B : ทันสมัย, เข้ารูปแบบปัจจุบัน, เก๋, สวยงาม
C : ชนิด, รูปแบบ, รสนิยม, ท่าทาง, สำนวน
D : แข็งแกร่ง, มั่นคง

19. surpass
A : ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้แปลกใจ, จู่โจม
B : ยอมแพ้, ยอมจำนน, ละทิ้ง, ปล่อย, การส่งมอบตัว
C : ล้อมรอบ, แวดล้อม
D : ล้ำหน้ากว่า, เลยเถิด, เหนือกว่า, ดีกว่า

20. vivid
A : กำลังวังชา, พลังชีวิต, กำลังใจ, ความสามารถในการอยู่รอด
B : ทำให้มองเห็น, ทำให้มองเห็นภาพพจน์, นึกภาพ, จินตนาการ
C : ผู้เยี่ยมเยียน, แขก
D : เจิดจ้า, สว่างไสว, มีชีวิตชีวา, ชัดเจน

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้227
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้650
mod_vvisit_counterเดือนนี้21013
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6820359

Who's Online

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์