--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 35

 

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. back order
A : สนับสนุน, ช่วยเหลือ, กีดขวาง
B : เลว,ร้าย, ความไม่ดี, ชั่วช้า, แย่, เป็นอันตราย
C : รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่
D : เหรียญ, เข็ม, เครื่องหมาย, เครื่องสัญลักษณ์

2. crop
A : งอ, คด, เบี้ยว,โกง, ทุจริต, ขโมย
B : บทวิจารณ์, วิธีการวิจารณ์, วิเคราะห์
C : บรรทัดฐาน, มาตรการ, เกณฑ์
D : พืชผล

3. decorate
A : การตาย, หมดอายุ
B : ตกแต่ง, ประดับประดา
C : คำสั่ง, คำพิพากษา, พระราชกฤษฎีกา, กฎ, ข้อบังคับ
D : อุทิศตัว, ถวาย, ซึ่งอุทิศแก่, กำหนดใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ

4. delicious
A : บอบบาง, ละเอียดอ่อน, ซับซ้อน
B : อร่อย, ดีเยี่ยม, เพลิดเพลิน, น่ารับประทาน, ถูกปาก
C : การลบออก, การเอาออก, การตัดออก, การขีดฆ่า
D : การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน, คณะผู้แทน, การมอบหน้าที่

5. gloomy
A : งดงาม, รุ่งเรือง, มีชื่อเสียง
B : มืดมัว, ห่อเหี่ยวใจ, สิ้นหวัง, มองในแง่ร้าย
C : ภาคคำศัพท์อธิบายที่แทรกอยู่ในหนังสือ, อภิธานศัพท์, ปทานุกรม, พจนานุกรม
D : ถุงมือ

6. hypothetical
A : สะกดจิต, ทำให้หลับ
B : เป็นสมมุติฐาน, เป็นข้อสมมุติ
C : เครื่องหมายยัติภังค์, ทำให้เกิดขีดสั้นๆ
D : การเผยแพร่เกินจริง, โฆษณาชวนเชื่อ, ทำให้ตื่นเต้น, ผู้ติดยาเสพย์ติด

7. lead
A : การฟ้องร้องคดี, คดีความ
B : นำหน้า, นำทาง, ควบคุม
C : ใบปลิว, ใบแทรก, ใบอ่อน, แผ่นพับ
D : การรั่ว, การรั่วไหล, สิ่งที่รั่วออก, จำนวนที่รั่วออก

8. legitimate
A : มรดก, มรดกตกทอด, ของขวัญ, สิ่งที่สืบทอดจากคนรุ่นก่อน
B : ถูกต้องตามกฎหมาย, ถูกต้องสมควร, มีสิทธิตามกฎหมาย, มอบอำนาจ
C : การบรรยาย
D : หนังฟอก, ผลิตภัณฑ์หนังฟอก, คลุมด้วยหนังฟอก, หนังสัตว์

9. number
A : พยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์, แม่นม, ดูแล, ปรนนิบัติ
B : ตัวเลข, จำนวน, ปริมาณ, หมายเลข
C : โภชนาการ
D : เชื่อฟัง, ว่าง่าย

10. opposite
A : โอกาส, จังหวะ, โอกาสที่ดี, จังหวะที่ดี
B : ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น, ทัศนะ, ข้อวินิจฉัย
C : ตรงกันข้าม, ซึ่งอยู่คนละด้าน, ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
D : ผู้คุมเครื่อง, ผู้ปฏิบัติการ, พนักงานต่อโทรศัพท์, ช่างผู้ชำนาญ, ผู้ดำเนินกิจการทางธุรกิจ

11. qualification
A : คุณสมบัติ, ข้อจำกัด
B : ปริมาณ, จำนวน
C : หนึ่งใน 4 ส่วน, ย่าน, แถบ
D : สืบหา, แสวงหา, การสำรวจ, การสืบค้น

12. question
A : คำถาม, ข้อสงสัย, ประเด็นปัญหา
B : แถว, คิว, หางเปีย
C : รวดเร็ว, ทันทีทันใด, ที่ว่องไว, รีบร้อน
D : เงียบ, สงบ, ไม่เสแสร้ง

13. rendering
A : ไกล, นานมาแล้ว, ยาวนาน, โดดเดี่ยว, ซึ่งเกี่ยวข้องกันห่างๆ
B : การแปล, การถอดความ, การแสดง, การฉาบปูน
C : ส่งเงิน, ยกโทษให้, เลิกล้ม, บรรเทา, ผัดผ่อน, เลื่อน
D : สิ่งช่วยเตือนความจำ, เครื่องเตือนความจำ

14. rudely
A : พรม, พรมขนสัตว์, ผมปลอม
B : ความเสียหาย, การทำลาย, ซากปรักหักพัง
C : อย่างหยาบคาย, ไม่สุภาพ
D : กฎ, หลักเกณฑ์, ข้อบังคับ, การปกครอง, บรรทัด, พิพากษา

15. savvy
A : เงินออม, เงินสะสม, ของที่ประหยัดไว้
B : ความสามารถ, ความเข้าใจ, ความรอบรู้, ฉลาด, ความเชี่ยวชาญ
C : ที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในเขตร้อน
D : ทำให้พอใจ, ทำให้แน่ใจ

16. skilled
A : เกิดเป็นฝ้าอยู่บนผิวหน้า, มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว, อ่านอย่างลวกๆ, ตักจากผิวหน้าของเหลว
B : เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, มีฝีมือ, ซึ่งมีทักษะ
C : พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย
D : เฉือน, ฟันอย่างแรง, ตัดทอน, ลดราคา, เส้นแบ่ง

17. sufficient
A : ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก
B : ทันทีทันใด, กระทันหัน
C : พอ, พอเพียง, พอใจ, เต็มที่
D : ดูดขึ้น, กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

18. transport
A : กักขัง, กับดัก
B : บรรทุก, ขนส่ง
C : ของเสีย, ขยะ, ทิ้ง, เรื่องไร้สาระ, ทำลายข้าวของ
D : ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์, สิ่งที่ล้ำค่า, บุคคลที่มีคุณค่าสูง

19. trial
A : การทดลอง, การทดสอบ
B : บุกรุก, ทำผิดกฎหมาย, ละเมิดกฎหมาย, ล่วงเกิน
C : แนวโน้ม, ทิศทาง, สมัยนิยม
D : มากมาย, ใหญ่โต, ดีมาก

20. use up
A : ใช้จนหมด
B : มีประโยชน์, นำไปใช้ประโยชน์, น่าพอใจ
C : ธรรมดา, ปรกติ, เป็นประจำ
D : ตำแหน่งว่าง, ความว่างเปล่า, ที่ว่าง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้631
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้792
mod_vvisit_counterเดือนนี้22209
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6821555

Who's Online

เรามี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์