--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 37

 

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. apparently
A : ชัดเจน, ปรากฎขึ้น, ปรากฎตัว, ประจักษ์, ฐานะภายนอก
B : เครื่องนุ่งห่ม, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, แต่งกาย
C : เภสัชกร, ร้านขายยา, ผู้ผสมยา
D : การขออภัย, การขอโทษ, คำขอโทษ

2. behalf
A : ความประพฤติ, การกระทำ
B : ประโยชน์, ตัวแทน, ในนามของ
C : ข้างหลัง, ล้าหลังกว่า, ผู้สนับสนุน, ไม่เปิดเผย
D : การเป็นอยู่, การดำรงอยู่, สาร, ธรรมชาติ, สิ่งมีชีวิต, บุคคล

3. cab
A : ผู้สังเกตการณ์, ผู้เห็นเหตุการณ์
B : ทางอ้อม, ทางแยกวน, ทางรอง
C : รถแท็กซี่, รถม้า, รถเช่า, ห้องคนขับในรถ
D : ผู้บริโภค, ลูกค้า, คนซื้อ, ตัวแทนซื้อ

4. cheap
A : คนโกง, คนหลอกลวง, ไม่ซื่อสัตย์, นอกใจ, หนีรอด
B : หยุด, ดึง, การเข้ากีดขวาง, ตรวจสอบ, สำรวจ, ทำเครื่องหมาย, รุกฆาต (หมากรุก)
C : การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมหรือที่พัก
D : ราคาถูก, ราคาประหยัด, ขี้เหนียว, ซึ่งได้มาง่าย, คุณภาพต่ำ

5. decree
A : การตาย, หมดอายุ
B : ตกแต่ง, ประดับประดา
C : (การ) เอียง, ลาด, เสื่อมลง, ปฏิเสธ, การถดถอย, แย่ลง
D : คำสั่ง, คำพิพากษา, พระราชกฤษฎีกา, กฎ, ข้อบังคับ

6. film
A : ที่กรอง, กระดาษกรอง, สารที่ใช้กรอง, บุหรี่ก้นกรอง
B : สุดท้าย, ในที่สุด, เด็ดขาด, ตอนจบ
C : บรรลุความสำเร็จ, ทำให้เสร็จสมบูรณ์
D : ฟิล์ม, เยื่อบางๆ, ภาพยนตร์, เคลือบ

7. fit
A : เหมาะ, สอดคล้อง, พอดี, เตรียมพร้อม, แข็งแรง
B : เกี่ยวกับงบประมาณ ,เกี่ยวกับเรื่องการเงิน, อัยการ, อากรแสตมป์
C : แรก, ที่หนึ่ง, ก่อน, เป็นครั้งแรก
D : ความมั่นคง, ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน

8. maturity
A : ข้อเขียนที่เป็นความจริง, หลักการ, คติพจน์, หลักปฏิบัติ
B : มากสุด, สูงสุด, ใหญ่สุด
C : ความเจริญเติบโตเต็มที่, ความสุก, ความเป็นผู้ใหญ่, การโตเต็มวัย
D : บางที, อาจจะ, เป็นไปได้

9. obscurity
A : มีน้ำใจ, ที่ทำด้วยความเต็มใจ, อยากช่วยเหลือ, เป็นมิตร
B : ความคลุมเครือ, ความไม่ชัดแจ้ง, ความไม่เป็นที่รู้จัก, ความไม่สำคัญ
C : ควรปฏิบัติตามหลักกฎหมาย, ควรปฏิบัติตามหลักศาสนา
D : การคัดค้าน, ไม่เห็นด้วย

10. operation
A : ผู้คุมเครื่อง, ผู้ปฏิบัติการ, พนักงานต่อโทรศัพท์, ผู้ดำเนินกิจการทางธุรกิจ
B : ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น, ทัศนะ, ข้อวินิจฉัย
C : เหมาะสม, พอดี, ถูกกาละ, ได้เวลา
D : การดำเนินการ, ปฏิบัติการ, ศัลยกรรม, การผ่าตัด, กิจการทางธุรกิจ

11. pair
A : การทาสี, การวาดภาพ, ภาพวาด
B : หน้าหนังสือ, หน้ากระดาษ, เรียกชื่อ, เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย
C : เบาะ, รองด้วยเบาะ, เสริม, เดินช้าๆ, ที่พัก, เพิ่ม
D : เข้าคู่, เป็นคู่, คู่แต่งงาน, จับคู่

12. participation
A : โดยเฉพาะ, พิเศษ, ไม่ธรรมดา, พิถีพิถัน
B : การเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม, การร่วมมือ
C : ฉาก, ที่กั้น, การแบกแยก, เขตที่แบ่งออก
D : หุ้นส่วน, คู่สมรส, ผู้ร่วมมือ

13. remain
A : คงอยู่, เหลืออยู่
B : ไว้วางใจ, เชื่อใจ, เชื่อมั่น, พึ่งพาอาศัย
C : กำหนดตำแหน่งใหม่, หาที่ใหม่, ย้ายที่ใหม่, แบ่งสรรใหม่
D : การยกเลิก, การถอนออก

14. science
A : วิทยาศาสตร์, ความรู้ที่ได้จากการสังเกต ค้นคว้าและทดลอง
B : ว่ากล่าว, ตำหนิ
C : ขอบเขต, วิถี, แนวสายตา, กล้องส่องทางไกล, กล้องจุลทรรศน์
D : ปีนป่าย, ช่วงชิง, ทำอย่างรีบเร่ง, กวน

15. shelter
A : หิ้ง, โครง, ชั้นวางหนังสือ, สันปันน้ำ
B : ปลด, ทำให้ไหล, ฉายแสง, กำจัด, เอาออก
C : แตกละเอียด, แตกเป็นชิ้นๆ, ทำลายความหวัง, เสียหาย
D : ที่กำบัง, ที่หลบภัย, ที่พักอาศัย, ปกป้อง

16. smart
A : ราบรื่น, ราบเรียบ, ไม่มีปัญหา, อ่อนโยน
B : ฉลาด, หลักแหลม, สะอาดและประณีต, นำสมัย
C : เชื่อมั่นในตัวเอง, อิ่มอกอิ่มใจ, สบายใจ, เรียบร้อย
D : การถ่ายภาพรวดเร็ว, การยิงสุ่ม, การยิงอย่างรวดเร็ว

17. space
A : หว่านเมล็ด, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้กระจาย, สุกรตัวเมีย
B : อวกาศ, ระยะห่าง, พื้นที่ว่าง, เว้นระยะ
C : กษัตริย์, ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ, ผู้ปกครองประเทศ, ซึ่งมีอำนาจสูงสุด
D : ต้นกำเนิด, แหล่งที่มา

18. supposition
A : สุดยอด, สุดขีด, มีอำนาจสูงสุด, สำคัญที่สุด, สูงสุด
B : การเก็บเงินเพิ่ม, คิดเงินเพิ่ม, การเก็บภาษีเพิ่ม, บรรทุกเกิน
C : แน่นอน, มั่นใจ, เชื่อมั่น, ปลอดภัย, ไม่มีปัญหา
D : การคาดคะเน, การทึกทักเอา, ข้อสมมุติ, สมมุติฐาน

19. teacher
A : รถแท็กซี่, รถรับจ้าง, เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
B : ต้องเสียภาษี, พึงชำระภาษี, บุคคลหรือทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
C : ผู้สอน, ครู, อาจารย์, สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้
D : ตึง, พันแน่น, ตึงเครียด, เข้มงวด, เป็นระเบียบเรียบร้อย

20. without
A : ทนต่อ, ต่อต้าน, สกัดกลั้น, อดทน
B : พยาน, ผู้เห็น, ผู้รับรู้, หลักฐาน, เป็นผู้ลงนามร่วม
C : ปราศจาก, ไม่มี, ภายนอก, ข้างนอก
D : มหัศจรรย์, ยอดเยี่ยม, น่าพิศวง, ดีเยี่ยม

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้659
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้792
mod_vvisit_counterเดือนนี้22237
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6821583

Who's Online

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์