--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 50

 

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. apprehension
A : การเข้าใกล้, ใกล้เคียง, ตีสนิท
B : นำเอาไปใช้ส่วนตัว, จัดสรรไว้, สำรองไว้, ยึดเอา
C : ความถนัด, ความสามารถในการเรียนรู้
D : ความสงสัย, ความหวาดหวั่น, ความเข้าใจ, การจับกุม

2. binding
A : ร่างพระราชบัญญัติ, ใบแจ้งหนี้, ใบสำคัญเก็บเงิน, ใบปลิว
B : มีอคติ, ลำเอียง
C : พ้น,ไกลจาก,โพ้น, มากกว่า, นอกจาก
D : ที่สัมพันธ์, ติด, มัด, ผูก, เย็บปกกระดาษ

3. caveat
A : คำเตือน, คำแนะนำ
B : การเฉลิมฉลอง, งานเลี้ยง
C : ปูนซีเมนต์, น้ำยาสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ, สิ่งยึดเหนี่ยว, พันธะ, ยึดเกาะ, ผนึก
D : ศูนย์กลาง, ใจกลาง, จุดสำคัญ, หัวใจ, เป้า, ศูนย์การค้า, ต้นเหตุ

4. clever
A : เสมียน, พนักงานร้านค้า, พนักงานโรงแรม, พระ, ผู้คงแก่เรียน
B : แยกออก, ติด, เกาะ
C : เฉลียวฉลาด, ว่องไว, ชำนาญ, สร้างสรรค์, น่าพอใจ
D : แน่ชัด, ชัดแจ้ง, แน่นอน, อย่างชัดเจน

5. designer
A : ความปรารถนา, ความต้องการ
B : ผู้ออกแบบ, ผู้วางแผน, นักออกแบบ
C : โต๊ะทำงาน, แท่นอ่าน ,กอง, ฝ่ายหรือแผนก, กองบรรณาธิการ
D : โดดเดี่ยว, อ้างว้าง, ไร้ความสุข

6. frightened
A : เพื่อน, สหาย, พวกพ้อง, คนคุ้นเคย
B : ตกใจ, สะดุ้งตกใจกลัว, น่าตกใจ, น่าหวาดกลัว
C : สด, ใหม่, สดชื่น, มีชีวิตชีวา
D : บ่อย, หลายครั้ง, เป็นประจำ, เป็นนิจศีล

7. fury
A : การหลอมเหลว, การผสมของพรรคการเมือง, ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกัน เป็น นิวเคลียสที่หนักขึ้น
B : จู้จี้, ชอบจับผิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, ยุ่ง, ละเอียดลออ
C : ความโกรธ, ความโมโหร้าย, ความเดือดดาล, ความรุนแรง
D : อนาคต, ภายภาคหน้า, สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต, การซื้อขายล่วงหน้า

8. notwithstanding
A : แจ้งความ, ประกาศ, บอกกล่าว
B : น่าสังเกต, โดดเด่น, สะดุดตา, ซี่งเห็นได้ชัด
C : อย่างไรก็ตาม, โดยไม่คำนึงถึง, แม้ว่า, ทั้งๆ ที่
D : สมุดบันทึก, เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

9. perception
A : ตลอดปี, ยาวนาน, ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง, ต้นไม้ที่มีวงจรชีวิตมากกว่า 2 ปี
B : ความเข้าใจ, ความตระหนัก, การรับรู้, แนวความคิด
C : สมบูรณ์แบบ, ดีพร้อม, ดีเลิศ, ไม่มีตำหนิ, เชี่ยวชาญ
D : กระทำ, ปฎิบัติ, ดำเนินการ, แสดง, ทำให้สำเร็จ

10. photostat
A : เครื่องถ่ายสำเนา, ถ่ายสำเนา
B : โทรศัพท์, เสียงพูด, หูฟังวิทยุ
C : ระยะ, ระยะของโรค, ขั้นตอน, แง่มุม, รูปแบบ
D : เภสัชศาสตร์, ร้านขายยา, การปรุงและจ่ายยา

11. playful
A : ลานกว้างในตัวเมือง, ตลาดนัด, สี่แยก, วงเวียน
B : คำร้อง, คำวิงวอน, คำแก้ตัว
C : ขี้เล่น, ซน, สนุกสนาน, หยอกเล่น
D : น่ายินดี, น่าสบาย, เป็นมิตร

12. relationship
A : การยับยั้ง, การกำหนดขอบเขต, การบังคับ, การควบคุม
B : การปฏิเสธ, การบอกปัด, การไม่ยอมรับ, สิ่งที่ถูกละทิ้ง
C : การทำซ้ำๆ, การกล่าวซ้ำ
D : ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้องกัน, ความเป็นญาติกัน

13. restrict
A : ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา
B : เริ่มต้นใหม่, ดำเนินต่อไปใหม่, กลับไปสู่ตำแหน่งเดิม
C : ขายปลีก, ซึ่งขายตรงให้กับลูกค้า, นำไปเล่าต่อ
D : จำกัด, ตีวง, ยับยั้ง, หักห้าม, ควบคุม

14. substitute
A : คำนาม, แสดงการมีอยู่, มีความสำคัญ, เป็นอิสระ, มากมาย
B : มากมาย, ยิ่งใหญ่, สาระสำคัญ, แข็งแรง, อุดมสมบูรณ์
C : ตัวแทน, เข้าแทนที่
D : เงินสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน, เงินสงเคราะห์, เงินบำรุง

15. suit
A : ห้องชุด, ชุดเฟอร์นิเจอร์, คณะผู้ติดตาม, กลุ่ม
B : ผลบวก, จำนวนรวม, จำนวนเงิน, ใจความสำคัญ
C : ยอดเขา, การประชุมสุดยอด, ระดับสูงสุด, สุดยอด
D : เสื้อผ้าที่เป็นชุดเดียวกัน, การฟ้องร้องคดี, คำร้อง, เหมาะสมกัน

16. summarize
A : เรียกตัว, เรียกประชุม, ออกหมายเรียก, เรียกร้อง
B : สรุป, รวบยอด, รวบรัด, จับใจความ
C : ดีเลิศ, วิเศษ, หรูหรา
D : ไม่จำเป็น, มากเกินไป

17. timely
A : ช่วงวันหยุดหรือไม่ไปทำงาน
B : หนาแน่น, รัดรูป, คับแคบ, ลำบาก, ใจแคบ
C : ผูก, มัด, ผูกปม, วางเงื่อนไข
D : เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม, ถูกกาลเทศะ, ทันเวลา, ที่เร็วกว่ากำหนด

18. unfortunately
A : ไม่เป็นมิตร, มุ่งร้าย, มีอคติ, ไม่ราบรื่น
B : ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, รวมกัน, ทำให้เป็นแบบเดียวกัน, ทำให้สอดคล้องกัน
C : โชคไม่ดี, น่าเสียดาย
D : ไม่สำคัญ, ขี้ปะติ๋ว

19. unsanitary
A : ไม่จริง, จินตนาการ, ลวงตา, เทียม
B : ไม่ถูกสุขอนามัย, เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
C : ไม่เป็นทางการ
D : ว่าง, ไม่มีคนอยู่, ไม่ได้ถูกครอบครอง, ไม่ทำงาน

20. unsuccessful
A : จนกว่า, จนกระทั่ง, เกือบจะ
B : ไม่ได้ใช้, ไม่เคยใช้, ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน
C : ผิดปกติ, ไม่ธรรมดา, พิเศษ, ประหลาด, เป็นข้อยกเว้น
D : ไม่ประสบความสำเร็จ, ล้มเหลว

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้679
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้792
mod_vvisit_counterเดือนนี้22257
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6821603

Who's Online

เรามี 60 บุคคลทั่วไป ออนไลน์