--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 70

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. arrange
A : กระตุ้น, ปลุกให้ตื่น
B : รอบ, อ้อมผ่าน, อยู่รอบๆ, วกกลับ, ผ่าน, ประมาณ
C : จัดการ, เตรียมการ, ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย, กำหนด
D : การโต้เถียง, การอ้างเหตุผล, ข้อโต้เถียง, ข้อพิสูจน์

2. arrival
A : หยิ่ง, ยโส, จองหอง, วางโต
B : สิ่งของ, บทความ, มาตรา, ข้อบังคับ, รายการ, กล่าวหา
C : การมาถึง, ผู้ที่มาถึง, สิ่งที่ปรากฎ, ผู้ที่มาใหม่, การได้บรรลุถึง
D : เป็นปล้อง, ออกเสียงชัดเจน, มีความหมาย, ประกบ, เชื่อมต่อ

3. bring down
A : ทำให้เกิด, เป็นสาเหตุของ, ทำให้เปลี่ยนเส้นทาง
B : ความสุกใส, ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความโชติช่วง, ความเป็นประกาย
C : ต่อราคา, ทำให้พ่ายแพ้, เป็นมรดกตกทอด, ประกาศหรือบอกให้รู้อย่างเป็นทางการ
D : ชั่วครู่, สั้นๆ, ในเวลาสั้นๆ

4. city
A : ความสุภาพ, มารยาท, ความเอื้อเฟื้อ, อารยธรรม, วัฒนธรรมประเพณี
B : เมืองใหญ่, เมือง, นครรัฐ, เขต, พลเมืองทั้งหมด
C : กล่าวอ้าง, เรียกร้อง
D : ปีนด้วยความลำบาก, ตะกาย

5. communicate
A : ความชุลมุนวุ่นวาย, ความจลาจล, ความตื่นตกใจ
B : สามัญชน, สมาชิกสภาสามัญ, นักศึกษาที่ไม่ได้รับทุน, ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม
C : ติดต่อสื่อสาร, เชื่อมติดกัน, ถ่ายทอด, คมนาคม, บอกแจ้ง
D : สินค้า, ของใช้

6. construction
A : ปรึกษา, ขอความเห็น, พิจารณา, ค้นหาข้อมูล
B : การก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง, การผูกประโยคหรือคำ, การตีความ
C : บริโภค, ใช้
D : การสัมผัส, การสื่อสาร, การติดต่อ, จุดเชื่อม, ผู้ที่เป็นสื่อกลาง

7. distribution
A : การแจก, การแบ่งสรร, การกระจาย, การจำหน่าย
B : ความเศร้าโศก, ความลำบาก, ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย
C : ทำให้ไขว้เขว, ทำให้สับสน
D : ระยะทาง, ห่างไกล, ยาวนาน, ไม่คุ้นเคย

8. identification
A : เกียจคร้าน, ไร้ประโยชน์, ไม่ได้ใช้งาน
B : การหาเอกลักษณ์, การแสดงตัว
C : ความไม่รู้, ความเขลา, ความไม่รู้หนังสือ, การไร้การศึกษา
D : ไม่สบาย, ป่วย, น่ารังเกียจ, ไม่ดี, ชั่วร้าย, ปัญหา

9. image
A : ทันทีทันใด, ฉับพลัน, กะทันหัน, ที่ส่งผลโดยตรง
B : กว้างขวาง, ใหญ่โต
C : การผิดศีลธรรม, การผิดทำนองคลองธรรม
D : รูปภาพ, รูปปั้น, มโนภาพ, จินตนาการ, สัญลักษณ์

10. impact
A : ยุติธรรม, เป็นกลาง, ไม่เอนเอียง, ไม่มีอคติ
B : ผลกระทบ, ผลสะท้อน
C : ใจร้อน, ไม่อดทน, หุนหันพลันแล่น, หงุดหงิด
D : ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว

11. pound
A : กระเป๋า, ถุงเล็กๆ, ถุงหน้าท้องสัตว์, โพรง
B : ปอนด์ (หน่วยน้ำหนัก), ตีกระหน่ำ, ตำ, โจมตีต่อเนื่อง
C : สมรรถภาพ, เป็นไปได้
D : ท่าทาง, อาการ, ทัศนคติ, ความคิดเห็น, ตำแหน่ง

12. register
A : การถอยหลัง, การถอยกลับ, การเสื่อมถอย, กลับไปสู่ภาวะเดิม
B : การลงทะเบียน, บันทึก
C : เสียใจ, เสียดาย
D : ปรกติ, ธรรมดา, เป็นประจำ

13. repulse
A : สัญญาณเตือนถึงเหตุร้าย, คำเตือน, ซึ่งเตือนให้ระวัง
B : การสืบพันธุ์, การแพร่พันธุ์, การถอดแบบ, การจำลอง
C : บรรเทาโทษ, พักหรือเลื่อนการประหาร, ทำให้บรรเทา, พักผ่อน
D : ขับออก, ขับไล่, ผลัก, รังเกียจ, การปฏิเสธ

14. ruin
A : ความเสียหาย, การทำลาย, ซากปรักหักพัง
B : กฎ, หลักเกณฑ์, ข้อบังคับ, การปกครอง, บรรทัด, พิพากษา
C : หนี, วิ่งหนี, ไหลออกไป, รอดพ้นจาก
D : ถุง, ส่วนที่คล้ายถุง, กระเพาะ

15. satisfy
A : เกี่ยวกับสุขภาพ, เกี่ยวกับอนามัย, ถูกสุขลักษณะ, สะอาด
B : ทำให้พอใจ, ทำให้แน่ใจ
C : การอนุมัติ, การอนุญาตเป็นทางการ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, ลงโทษ
D : ตัวอย่าง, ทดลอง

16. tame
A : สัมผัสได้, ชัดเจน, จับต้องได้, เป็นตัวเป็นตน
B : ถัง, รถถัง, บ่อน้ำ, ทะเลสาบ
C : เชื่อง, อ่อนน้อม, ขี้ขลาด, ควบคุม, เพาะปลูก
D : เท่ากับ, พอๆ กับ, ประหนึ่งเป็น, มีความสำคัญเท่ากับ

17. touch
A : สัมผัส, แตะ, ใช้, บริโภค, เกี่ยวข้อง, มีผลกระทบ
B : เดินเตาะแตะ, เดินโซเซ, ไม่มั่นคง, มีลักษณะอาการที่จะล้ม
C : ทั้งหมด, โดยสิ้นเชิง, อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์
D : หัวข้อเรื่อง

18. township
A : ไปยัง, ในไม่ช้า, ใกล้จะถึง, ในเรื่องเกี่ยวกับ
B : ลาก, จูง, พ่วง, โยง,ดึง, เชือกหรือโซ่ที่ใช้ลาก
C : เมืองเล็กๆ, ชุมชนเล็กๆ, ย่านธุรกิจการค้าของชนบท
D : ทำให้แข็งแรง, กลายเป็นเหนียว, ทนทาน, ทำให้ยาก

19. trail
A : ผู้ฝึก, ครูฝึก, อุปกรณ์การฝึก, เครื่องบินฝึก
B : ลักษณะเฉพาะ, อุปนิสัย, คุณสมบัติ, เส้นขีด
C : ลาก, ตาม, สะกดรอย
D : สงบ, เยือกเย็น

20. vision
A : สายตา, การมองเห็น, ภาพ, ทรรศนะ, จินตนาการ
B : วีซ่า, เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
C : เกี่ยวกับหลักศีลธรรมและจริยธรรม, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, บริสุทธิ์
D : การฝ่าฝืน, การละเมิด, การรบกวน, การประทุษร้าย

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้650
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้792
mod_vvisit_counterเดือนนี้22228
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6821574

Who's Online

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์