--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 106

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. accompany
A : ตกลงกัน, ยินยอม, การปรับตัว, อำนวยความสะดวก, ให้ความช่วยเหลือ
B : โดยบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด
C : เล่นดนตรีประกอบ, คลอไปด้วย, ประกอบกับ, ร่วมกับ, ติดตาม, ร่วมทาง, เดินทางไปด้วย
D : พูดเน้น, ทำให้เด่น, เน้นเสียงหนัก, อ่านเน้น

2. distorted
A : ซึ่งบิดเบือน
B : ความเศร้าโศก, ความลำบาก, ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย
C : แจก, แบ่งสรรปันส่วน, แพร่, กระจาย, จำหน่าย
D : เขต, ตำบล, ท้องถิ่น, มณฑล, แบ่งอาณาเขต, อาณาบริเวณ

3. economy
A : ประหยัด, อดออม, มัธยัสถ์
B : เศรษฐกิจ, รายได้
C : เสียงสะท้อน, เสียงก้อง, การซ้ำ, การเลียนแบบ
D : น้ำลด, การไหลไป, การลดลง, ความเสื่อม

4. enticement
A : ทั้งหมด
B : ให้สิทธิ, ขนานนาม
C : การกรอกข้อมูล, การเข้า, คนที่เข้าแข่งขัน, สิทธิในการเข้า
D : การล่อลวง, การล่อใจ, การทำให้หลงเข้าใจผิด

5. faculty
A : ความสามารถ, สติปัญญา, คณะ, คณะอาจารย์
B : โรงงาน, โรงงานอุตสาหกรรม
C : ปัจจัย, ตัวประกอบ, เหตุ, ผู้แทนบริษัท
D : ชั้นพื้นผิว, ชั้นฉาบปูน, การปะหน้า, การเย็บขอบ

6. imply
A : สินค้าเข้า, การนำสินค้าเข้าประเทศ, ความสำคัญ, มีความหมายว่า
B : บอกเป็นนัย
C : ความสำคัญ, การวางท่าทาง
D : จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดโทษ, บังคับให้มี

7. inanimate
A : โอนกันไม่ได้, แบ่งแยกไม่ได้, ยึดครองไม่ได้
B : ไม่มีชีวิต, ไร้ชีวิตจิตใจ
C : ไม่พอเพียง, ไม่ดีพอ
D : ทั้งๆ ที่, แม้ว่า

8. incur
A : ความเป็นหนี้, ความเป็นหนี้บุญคุณ, หนี้สิน
B : ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด, ได้รับ, ประสบกับสิ่งที่ไม่ดี
C : เป็นอิสระ, ไม่ขึ้นกับใคร, คนที่พึ่งตนเอง, ซึ่งปกครองตนเอง
D : ดรรชนี, เครื่องชี้, สารบัญ, ตัววัด, ตัวบ่งชี้

9. momentarily
A : ชั่วขณะ, ชั่วครู่, ในเวลาที่สั้นมาก, ในไม่ช้า
B : ทำให้สงบ, ทำให้อ่อนโยน, ทำให้ใจเย็น, ทำให้สุขุม
C : การรบกวน, การรุกราน
D : เชื้อรา, สิ่งที่เป็นรูปร่างจากแม่พิมพ์, รูปแบบ, ตัวอย่าง

10. objective
A : ผูกมัด, มีพันธะะ, เป็นภาระหน้าที่, ให้คำมั่น
B : มีน้ำใจ, ที่ทำด้วยความเต็มใจ, อยากช่วยเหลือ, เป็นมิตร
C : คลุมเครือ, มืดมัว, ไม่ชัดเจน
D : อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง, ยุติธรรม

11. request
A : มีชื่อเสียง, โด่งดัง, เป็นที่เลื่องลือว่า, เชื่อกันว่า
B : ขับออก, ขับไล่, ผลัก, รังเกียจ, การปฏิเสธ
C : ขอร้อง, เรียกร้อง
D : ว่ากล่าว, ตำหนิ, ดุ

12. respect
A : พูดตอบ, ตอบสนอง, โต้ตอบ, ขานรับ
B : การพักผ่อน, อาศัย, การหยุดชั่วขณะ, ที่พัก, ความตาย, หยุดนิ่ง
C : ความนับถือ, ความเอาใจใส่
D : เริ่มใหม่, เริ่มต้น, ทำใหม่อีกครั้ง

13. resume
A : ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา
B : การยับยั้ง, การกำหนดขอบเขต, การบังคับ, การควบคุม
C : กระสับกระส่าย, ร้อนใจ, หงุดหงิด, ไม่ได้พักผ่อน
D : เริ่มต้นใหม่, ดำเนินต่อไปใหม่, กลับไปสู่ตำแหน่งเดิม

14. self-employed
A : ขาย, จำหน่าย, แลกกับเงิน, ยอมทำเพื่อเงิน, เป็นที่ต้องการ
B : การทำงานด้วยตนเอง, การไม่เป็นลูกจ้างใคร, การเป็นนายของตนเอง
C : รูปลักษณ์ภายนอก, ความคล้ายคลึง, สถานการณ์ที่ดูเหมือนจริง
D : ภาคเรียนครึ่งปีการศึกษา, ภาคเรียน, ภาคการศึกษา, เทอม

15. service
A : อย่างจริงจัง, อย่างเอาเป็นเอาตาย, เป็นล่ำเป็นสัน, อย่างร้ายแรง
B : การรับใช้, การบริการ, การต้อนรับ, การบำรุงรักษา
C : อนุกรม, ลำดับ, สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ
D : ความเงียบสงบ, ความราบรื่น, ความปลอดโปร่ง, ความแจ่มใส

16. sightsee
A : เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ป้าย, เซ็นชื่อ, แสดงอากัปกิริยา
B : ความสำคัญ, ประเด็นหลัก
C : ความเงียบ, การไม่พูด, การนิ่งเงียบ, การปกปิด, การเก็บเป็นความลับ
D : เที่ยวชม, เยี่ยมชม, นักท่องเที่ยว

17. structure
A : แข็งแรง, มีกำลัง, เข้มแข็ง, น่าเชื่อถือ, ก้าวหน้า
B : เดินเล่น
C : การอุดตันของเส้นโลหิต, ท่าว่ายน้ำ, จังหวะขึ้นลงของลูกสูบเครื่องยนต์, การตี, การเคาะ
D : โครงสร้าง, องค์ประกอบ, สิ่งก่อสร้าง, แบบแผน

18. stumble
A : ทำให้สลบ, ทำให้งงงวย, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้หมดความรู้สึก
B : แข็งแกร่ง, มั่นคง
C : ชนิด, รูปแบบ, รสนิยม, ท่าทาง, สำนวน
D : สะดุด, เดินโซเซ, ผิดพลาด, พบโดยบังเอิญ, พูดติดอ่าง

19. summit
A : เรียกตัว, เรียกประชุม, ออกหมายเรียก, เรียกร้อง
B : ไม่จำเป็น, มากเกินไป
C : ดูแล, ควบคุม, จัดการ, ตรวจตรา
D : ยอดเขา, การประชุมสุดยอด, ระดับสูงสุด, สุดยอด

20. urbanize
A : ขึ้นข้างบน, ขึ้นไประดับสูงกว่า, เหนือขึ้นไป
B : ทันสมัย, สมัยใหม่, ปัจจุบัน
C : ทำให้อารมณ์เสีย, ทำให้คว่ำ, พ่ายแพ้
D : ทำให้เป็นย่านชุมชนเมือง, ทำให้เป็นเมืองใหญ่, ทำให้เจริญ

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้216
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้650
mod_vvisit_counterเดือนนี้21002
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6820348

Who's Online

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์