--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 111

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. attract
A : ทนายความ, นักกฎหมาย, อัยการ, ผู้รับมอบอำนาจ
B : ดึงดูด, จูงใจ,กระตุ้นความสนใจ, มีเสน่ห์
C : ถึงเฉพาะ (ชื่อบุคคล)
D : ทัศนคติ, ความเห็น

2. auditorium
A : เพิ่มขึ้น, ขยาย, สะสม
B : เจ้าหน้าที่, อำนาจ, ผู้มีอำนาจ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, พยาน
C : ห้องบรรยาย, ห้องประชุม, โรงละคร
D : รถ, ตัวเอง, โดยอัตโนมัติ

3. clothes
A : การปิด, การยุติ, สิ่งที่ปิด, กำแพงล้อมรอบ, ฝาปิด
B : นาฬิกา, จับเวลา, สังเกตเห็น, ตีหรือชก
C : ยึดติดกับ, เกาะติดกับ, เก็บรักษา, ซื่อสัตย์ต่อ
D : เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องแต่งกาย

4. collide
A : ซึ่งเป็นภาษาพูด, ไม่เป็นทางการ, สนทนาอย่างสนิทสนม
B : เสา, แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง, แนวขบวนทหาร, คอลัมน์หนังสือพิมพ์
C : ขัดแย้งกัน, ปะทะกัน, ชนกัน, เป็นปรปักษ์
D : ผ่านทาง, พบโดยบังเอิญ, เดินข้าม, ก่อตัวขึ้นในใจ

5. considering
A : สงวน, รักษา, ถนอมอาหาร
B : พิจารณา, เกี่ยวกับ, ในด้าน, เมื่อพิจารณาถึง
C : ดังนั้น, ผลที่สุดก็คือ, เพราะฉะนั้น
D : ยอมรับ, เห็นด้วย

6. cruise
A : แล่นเรือตระเวณ, เดินทางเรื่อยไป, การล่องเรือ
B : ทำให้แตก, ขยี้, คั้น, ฝูงชน, เบียดเสียด, ทำให้ขายหน้า
C : ประเด็นสำคัญ, กากบาท, ปัญหายุ่งยาก, จุดสำคัญ
D : ฝีมือการทำอาหาร, การทำอาหาร, การครัว, อาหารที่ปรุง

7. director
A : โดยตรง, ทันที, ไม่ช้า, ถัดไป, ทันทีที่
B : ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น, ทำให้เล็กลง
C : อาหารมื้อเย็น, อาหารมื้อค่ำ, งานเลี้ยงอาหารค่ำ
D : ผู้อำนวยการ, ผู้บัญชา, ผู้กำกับ, หัวหน้าวงดนตรี

8. double
A : ความสงสัย, ไม่เข้าใจ
B : ข้างล่าง, ลง, ลดลง, ต่ำ, ไม่เบิกบาน, ขนอ่อน
C : การส่งข้อมูลหรือโปรแกรม, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลในงคอมพิวเตอร์
D : คู่, สองเท่า, ทวีคูณ, ซ้ำ, เป็นคู่

9. first
A : ความมั่นคง, ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน
B : ไฟ, ความกระตือรือร้น, มีชีวิตชีวา, การยิงปืน, ไล่ออก
C : แรก, ที่หนึ่ง, ก่อน, เป็นครั้งแรก
D : เสร็จ, จบ, สำเร็จ

10. flourish
A : ผันผวน, ผันแปร, ขึ้นๆ ลงๆ, แกว่งไปมา
B : เจริญรุ่งเรือง, มั่งคั่ง, งอกงาม, โบก, โอ้อวด, บรรเลงดนตรี
C : หิมะหรือฝนที่ตกปรอยๆ, ความตื่นเต้นอย่างกะทันหัน, ความเกรียวกราว, ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น
D : จุดรวมแสง, จุดศูนย์รวม, เพ่งความคิด, ปรับภาพให้เห็นชัดเจน

11. observant
A : ความคลุมเครือ, ความไม่ชัดแจ้ง, ความไม่เป็นที่รู้จัก, ความไม่สำคัญ
B : มีน้ำใจ, ที่ทำด้วยความเต็มใจ, อยากช่วยเหลือ, เป็นมิตร
C : ควรปฏิบัติตามหลักกฎหมาย, ควรปฏิบัติตามหลักศาสนา
D : ช่างสังเกต, ระวัง, ที่เชื่อฟัง, ผู้รักษาวินัย

12. occupation
A : อาชีพ, งานประจำ, การครอบครอง
B : ปรากฎขึ้น, เกิดขึ้น, อุบัติขึ้น, มีอยู่, เข้ามาในจิตใจ
C : แปลกประหลาด, ผิดปกติ, เลขคี่, ที่เหลือเป็นเศษ, ไม่มีคู่, คร่าวๆ
D : เป็นธรรมดา, แน่ทีเดียว

13. office
A : สิ่งที่เสนอให้, ของบูชา, เครื่องเส้น, ของขวัญ, การถวาย
B : ซึ่งทำให้ไม่พอใจ, ก้าวร้าว, น่ารังเกียจ, การโจมตี
C : สำนักงาน, ที่ทำงาน, หน่วยงาน, ตำแหน่ง, หน้าที่
D : เชื่อฟัง, ว่าง่าย

14. premonition
A : เงินรางวัล, ค่าบริการเพิ่มเติม
B : ยังไม่โตเต็มที่, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด
C : อคติ, ความลำเอียง, ทำให้เสียหาย, ทำให้เป็นผลร้าย
D : การเตือนล่วงหน้า, การแสดงให้เห็นล่วงหน้า, นิมิต, การสังหรณ์ใจ

15. provide
A : จัดหาให้, จัดเตรียมให้
B : หาก, ถ้า, ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า
C : ชั่วคราว, เฉพาะกาล, เผื่อขาดเผื่อเหลือ, มีเงื่อนไข
D : ยั่วยุอารมณ์, ทำให้โกรธ

16. speedily
A : ไม่สามารถพูดได้, ตื้นตัน, พูดไม่ออก, เป็นใบ้
B : อย่างรวดเร็ว, อย่างฉับไว
C : พิจารณา, การใคร่ครวญ, เสี่ยงโชค, คาดการณ์
D : ภาพ, สิ่งที่ปรากฎให้เห็น, ภาพที่น่าตื่นเต้น, ละคร

17. systematic
A : โต๊ะ, ตารางรายการ
B : เป็นระบบ, มีกฎเกณฑ์, มีหลักเกณฑ์
C : จับคนที่พาลูกมือวิ่งในกีฬารักบี้, เข้าแย่งลูก, ผู้กำกับเส้น, จัดการแก้ปัญหา
D : แถบป้ายบอกข้อมูล, แถบป้ายราคา, คำลงท้าย, ติดป้าย

18. tool
A : เครื่องมือ, อุปกรณ์, วิธีการ, สิ่งที่ใช้ในงานต่างๆ
B : ทำให้บรรเทา, ทำให้สีจาง, เบาเสียง
C : ตีระฆัง, เคาะระฆัง, ค่าธรรมเนียมใช้ถนน, การสูญเสีย
D : ยอมให้เกิดขึ้น, อดทน, ทนทาน, ต้านฤทธิ์ยา, ยอมรับฟัง

19. vent
A : การเสี่ยงภัย, ผจญภัย
B : การพูดแต่ความจริง, ความถูกต้อง, ความซื่อตรง, ความแม่นยำ
C : ช่องลม, ช่องขับถ่าย, การระบายอารมณ์, การเปล่งเสียง
D : มีประโยชน์หลายอย่าง, สามารถปรับตัวได้ง่าย, มีความสามารถรอบตัว, อเนกประสงค์

20. weave
A : ผู้พยากรณ์อากาศ, ผู้รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ
B : อาวุธ
C : ถักทอ, สาน,ถัก, ร้อย, เรียบเรียง, แกว่งไกว
D : มั่งคั่ง, มากมาย, ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้686
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้792
mod_vvisit_counterเดือนนี้22264
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6821610

Who's Online

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์