--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

JAPAN AVIATION ACADEMY (JAA) มอบทุน ม.ปลายด้านการบิน (ประเทศญี่ปุ่น)
 
 
 
JAA.jpg - 19.41 Kb

  
 

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น โดยการประสานงานของสมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่นร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นอนุสรณ์การครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น 120 ปี ในปี พ.ศ.2550 มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี ด้านการบินที่ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น

          ในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 โรงเรียนการบินญี่ปุ่น มีความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกนักเรียนที่จะรับทุนการศึกษา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

          วิชาที่จะจัดสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และการสอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดทุน

          ทุนการศึกษาที่ได้รับ ได้แก่  ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านการบิน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 240,000 บาทต่อปี   

          โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตำราเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 450,000 บาทต่อปี (ยังไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง)

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครสอบ

          นักเรียนชาย-หญิงที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น


หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  • หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
  • สำเนา ปพ. 1:3 กรณีจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

 

เอกรายละเอียดการสมัคร

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย

  • ใบสมัครทุน
  • สำเนาหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิสูงสุด และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา
  • ข้อเสนอโครงการวิจัย ความยาวต้องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ ข้อเสนอการวิจัยควรจะกระชับและเรียบเรียงอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการจะใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการให้ทุนและระยะเวลาของทุนการศึกษา
  • หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของไต้หวัน
  • หนังสือรับรอง 2 ฉบับ

 

ขั้นตอนการสมัคร

          นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.opec.go.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้างต้น ส่งไปยังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 (วงเล็บมุมซอง  ทุนการศึกษาญี่ปุ่น) หรือ โทรสาร 0 2281 7112 โทรศัพท์ 0 2281 7070 www.opec.go.th


หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2555

  

รายละเอียดหลักสูตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

http://www.opec.go.th/images/stories/course-eng.pdf

http://www.opec.go.th/images/stories/course-thai.pdf

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

http://www.opec.go.th/images/stories/detail.pdf

ใบสมัคร

http://www.opec.go.th/images/stories/APP.pdf

 

ที่มา :

http://www.xn--12ca8di5c4ai2ee1bq.com/
http://www.jaabkk.com/portfolios/2013scholarshipannouncement/

 

.....................................................................

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้686
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้792
mod_vvisit_counterเดือนนี้22264
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6821610

Who's Online

เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ