--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 116

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. adjourn
A : เลื่อนออกไป, เลื่อน, บอกเลื่อน, ย้ายที่
B : ความใกล้, ภาวะประชิด, การอยู่ติดต่อกัน
C : ติดแน่น, จับ, แนบติด, เกาะติด, อยู่ติดกัน, ยึดมั่น
D : พอเพียง, พอแล้ว, พอเหมาะ, เหมาะสม

2. alike
A : มีชีวิตอยู่, คงอยู่
B : บรรเทา, ระงับ, ทำให้สงบ
C : เหมือนกัน, อย่างเดียวกัน, แบบเดียวกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน
D : ข้อกล่าวหา, การกล่าวหา, อ้าง

3. commanding
A : ให้ความสุขสบาย, ซึ่งปลอบโยน, ซึ่งปลอบใจ, ที่สะดวกสบาย
B : ออกแสดง, เป็นสาว
C : ผ่านมา, มาพร้อมกับ, เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น
D : ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา, เด่น, ครอบงำ, ซึ่งมีอำนาจเหนือ

4. commitment
A : การมอบหมาย, ข้อผูกมัด, ความรับผิดชอบ, การให้คำมั่นสัญญา, การเข้าสู่สงคราม
B : คณะกรรมการ, ผู้ปกครอง, ผู้อนุบาล
C : สินค้า, ของใช้
D : ธรรมดา, ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน

5. conjecture
A : ซึ่งลงรอยกัน, ซึ่งทับกันสนิท, ที่เหมาะกัน
B : การเดา, การทาย, การคาดคะเน, การอนุมาน
C : การแสดงความยินดี, การอวยพร
D : ความยุ่งเหยิง, ความไม่ชัด, ความงงงวย, ความสับสน

6. context
A : บังเอิญ, ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้, ไม่แน่นอน
B : คำอรรถาธิบาย, บริบท, สภาพแวดล้อม
C : ต่อเนื่อง, สืบเนื่อง, เป็นประจำ, บ่อยมาก
D : สัญญา, ข้อตกลง

7. incentive
A : สิ่งกระตุ้น, สิ่งเร้า, สิ่งดลใจ, เครื่องส่งเสริม
B : เข้าประเทศ, เข้าสถานี, ขาเข้า, ที่มาถึง
C : โดยกำเนิด, แต่แรกเกิด, แต่กำเนิด, เป็นสันดาน
D : พิธีเปิด, พิธีเปิดตัว, สุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

8. instinctive
A : เกี่ยวกับสัญชาตญาณ, เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม, ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่ทันคิด
B : สถาบัน, องค์การ, วิทยาลัย, ก่อตั้ง
C : วิธีใช้, คำสอน, บทเรียน
D : เครื่องมือ, อุปกรณ์, เอกสาร

9. land
A : มีภาระหนัก, บรรจุของไว้มาก, บรรทุก, แบกภาระ
B : ขาดแคลน, ไม่พอเพียง
C : ที่ดิน, แผ่นดิน, ประเทศ, เขต, อสังหาริมทรัพย์, อาณาจักร
D : ฉลาก, ป้าย

10. master
A : เท่าเทียมกัน, เข้ากัน
B : ไม่มีที่เปรียบเทียบ, ซึ่งไม่มีใครเทียบ, ซึ่งไม่คู่ควร, ซึ่งติดไฟได้
C : นายจ้าง, กัปตันเรือ, ผู้บังคับการ, ผู้เชี่ยวชาญ, ต้นฉบับ, หัวหน้าครอบครัว
D : เกี่ยวกับมารดา, ซึ่งได้มาจากมารดา, เหมือนแม่, ฝ่ายมารดา

11. precedence
A : การสรรเสริญ, การยกย่อง, การชื่นชม, ชมเชย
B : การนำหน้า, การมาก่อน, ความสำคัญกว่า, การมีสิทธิก่อน, ฐานันดร
C : ทุ่งหญ้า
D : ฝึกซ้อม, ฝึกหัด, ทำเป็นกิจวัตร, ภารกิจ

12. preoccupy
A : ครอบครองก่อน, ครอบงำ(ทางจิต), ทำให้ติดอกติดใจ
B : จัดเตรียม, เตรียมตัว
C : สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์
D : ใบสั่งยา

13. previous
A : แต่ก่อน, ก่อนหน้านี้
B : เกี่ยวกับการป้องกันโรค, ซึ่งป้องกัน, สิ่งป้องกัน, มาตรการป้องกัน
C : แพร่หลาย, เป็นปรกติ
D : มีอำนาจเหนือกว่า, มีอยู่ทั่วไป, เป็นจริง, ยังใช้ได้อยู่, ทนทาน

14. prohibit
A : โครงการ, แผนงาน, ออกแบบ,วางแผน
B : เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว, แพร่หลาย, เผยแพร่, ขยาย
C : ห้าม, ข้อละเว้น
D : การเดินเล่น, การเดินทอดน่อง, การเดินแสดงตัว, งานเต้นรำ

15. serious
A : อนุกรม, ลำดับ, สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ
B : เคร่งเครียด, จริงจัง, เคร่งครัด, สาหัส, ร้ายแรง
C : ความเงียบสงบ, ความราบรื่น, ความปลอดโปร่ง, ความแจ่มใส
D : การแยกออก, การแบ่งแยก, การลาจาก, การแยกทางกัน, การหย่าร้าง

16. solve
A : แก้ปัญหา, อธิบาย, หาคำตอบ, ละลาย, ล้าง
B : มืดมน, ซึมเศร้า
C : บางส่วน, ประมาณ, คร่าวๆ, เล็กน้อย
D : ในไม่ช้า, ไม่นาน, ในอนาคตอันใกล้, เร็วๆ นี้

17. submissive
A : จมลงใต้น้ำ, ดำน้ำ, จุ่ม, แช่, อดกลั้น
B : ประเด็น, หัวข้อ, สาขาวิชา, ประชากร, ซึ่งขึ้นอยู่กับ
C : ปราบ, เอาชนะ, ทำให้เชื่อง, ทำให้สงบ, ข่มอารมณ์
D : ยอม, ยอมจำนน, อ่อนน้อม, ถ่อมตัว

18. via
A : ซึ่งใช้การได้, ซึ่งประสบผลสำเร็จได้, ซึ่งรอดอยู่ได้, ทำงานได้
B : ซึ่งมีประสบการณ์จากผู้อื่น, เป็นตัวแทน, แทนคนอื่น
C : ความชั่วร้าย, ความเลว, ความผิดพลาด, มลทิน, ข้อบกพร่อง
D : โดยทาง, โดยเส้นทาง, ด้วยวิธีการ

19. vocation
A : รายการคำศัพท์, กลุ่มคำศัพท์, ระบบสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ภาษาแต่ใช้ในการสื่อสารได้
B : อาชีพ, วิชาชีพ
C : เจิดจ้า, สว่างไสว, มีชีวิตชีวา, ชัดเจน
D : ทำให้มองเห็น, ทำให้มองเห็นภาพพจน์, นึกภาพ, จินตนาการ

20. waste
A : ไม่ได้ใช้ประโยชน์, สูญเปล่า
B : นาฬิกาข้อมือ, เฝ้าดู, จ้องมอง, รอคอย
C : สันปันน้ำ, บริเวณลุ่มน้ำ, เส้นเขตแบ่ง, จุดผกผัน
D : แกว่งไปมา, โอนเอนไปมา, วอกแวก, ไม่มั่นคง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้675
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้792
mod_vvisit_counterเดือนนี้22253
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6821599

Who's Online

เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์