--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 119

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. aptitude
A : โดยประมาณ, คร่าวๆ, ใกล้เคียง
B : ยินยอม, อนุมัติ, เห็นด้วย
C : ความถนัด, ความสามารถในการเรียนรู้
D : นำเอาไปใช้ส่วนตัว, จัดสรรไว้, สำรองไว้, ยึดเอา

2. awake
A : ตื่น, นอนไม่หลับ, กระตุ้น
B : ให้รางวัล, มอบให้, ตัดสิน
C : ทราบ, ตระหนัก
D : น่าสะพรึงกลัว, สุดยอด, ดีเลิศ

3. continue
A : ติดต่อ, ต่อเนื่อง, ดำเนินต่อไป, เริ่มอีกครั้ง
B : บังเอิญ, ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้, ไม่แน่นอน
C : คำอรรถาธิบาย, บริบท, สภาพแวดล้อม
D : แข่งขัน, ดิ้นรน, ไม่ยอมรับ

4. convenient
A : สะดวก, เหมาะสม, ใกล้เคียง
B : ข้อตกลง, สนธิสัญญา, ระเบียบแบบแผน, ธรรมเนียมปฎิบัติ, การประชุม
C : โบราณ, เห็นได้ทั่วไป, ธรรมดา
D : เบนเข้าหากัน, มีผลประโยชน์ร่วมกัน, ทำให้บรรจบกัน, ไปยังจุดหมายเดียวกัน

5. daily
A : เกี่ยวกับวงจร, ซึ่งหมุนรอบ, ที่เกี่ยวกับวงโคจร
B : ประจำวัน, รายวัน, ทุกวัน, หนังสือพิมพ์รายวัน
C : การลดจำนวนลง, ตัดทอน, เลิกล้ม
D : ภาษีสินค้า, งานเทศกาล

6. delegate
A : ตัดออก, ลบทิ้ง
B : อย่างรอบคอบ, อย่างสุขุม
C : บอบบาง, ละเอียดอ่อน, ซับซ้อน
D : ตัวแทน, ผู้แทน

7. humidity
A : ความชื้น, ความชื้นสัมพัทธ์, ความชุ่มชื้น
B : เกี่ยวกับมนุษย์, เห็นอกเห็นใจคน, มีมนุษยธรรม
C : ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล
D : กอด, รัด, ชอบ, ยึดมั่นใน

8. in as much as
A : เพิกเฉย, ซึ่งละเลย, ซึ่งไม่เอาใจใส่
B : เริ่มเป็นทางการ, เปิดฉาก, เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เปิดทำการ
C : ด้วยเหตุที่, เท่าที่
D : เข้าประเทศ, เข้าสถานี, ขาเข้า, ที่มาถึง

9. journal
A : ข้อต่อ, เดือย, ร่วมกัน, สัมพันธ์กัน, เชื่อมกัน
B : งาน, ภาระหน้าที่, ความรับผิดชอบ, อาชีพ
C : อันตราย
D : นิตยสาร, วารสาร

10. liberation
A : ห้องสมุด, หอเก็บหนังสือ, การเก็บรวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
B : การทำให้ได้รับสิทธิอันเท่าเทียม, การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ
C : การอนุญาต, ใบอนุญาต
D : เปลือกตา, ฝาปิดภาชนะ, สิ่งปกปิด, หมวก

11. mental
A : เสื้อผ้าซึ่งเย็บซ่อมแซม
B : การเป็นสมาชิก, สมาชิกภาพ, จำนวนสมาชิกทั้งหมด, การเข้าร่วม
C : ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, ปานกลาง, สายกลาง, จุดกึ่งกลาง, สภาพแวดล้อม
D : เกี่ยวกับจิตใจ, ซึ่งเกิดขึ้นในใจ, เป็นโรคจิต, โกรธอย่างบ้าคลั่ง

12. obligate
A : ผูกมัด, มีพันธะะ, เป็นภาระหน้าที่, ให้คำมั่น
B : มีน้ำใจ, ที่ทำด้วยความเต็มใจ, อยากช่วยเหลือ, เป็นมิตร
C : คลุมเครือ, มืดมัว, ไม่ชัดเจน
D : น่าสังเกต, มองเห็นได้, เด่นชัด, ที่น่าจดจำ

13. reference
A : การลดลง, การย่อ, การทำให้หด, การทำให้เจือจาง
B : การอ้างอิง, เอกสารอ้างอิง, หนังสือรับรอง
C : ซื้อคืน, ไถ่ถอน, ชำระหนี้, กู้ชื่อเสียง, ทำให้เป็นที่ยอมรับ, ขึ้นเงิน, ชดเชย
D : สี่เหลี่ยมมุมฉาก, สี่เหลี่ยมผืนผ้า

14. regular
A : เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์กัน, เล่าเรื่อง
B : ปรกติ, ธรรมดา, เป็นประจำ
C : ซ้อม, ฝึกซ้อม, บรรยาย
D : ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน

15. renewal
A : การแปล, การถอดความ, การแสดง, การฉาบปูน
B : ไกล, นานมาแล้ว, ยาวนาน, โดดเดี่ยว, ซึ่งเกี่ยวข้องกันห่างๆ
C : ส่งเงิน, ยกโทษให้, เลิกล้ม, บรรเทา, ผัดผ่อน, เลื่อน
D : การทำให้กลับสู่สภาพเดิม, การต่อสัญญาใหม่, การเริ่มใหม่, การฟื้นฟู

16. resemble
A : การสงวน, การจอง, การรักษาไว้, การสำรอง, พื้นที่สงวน
B : อาศัยอยู่ใน, มีบ้าน, มีอยู่ใน, อยู่ในอำนาจของ
C : คล้ายคลึงกับ, เหมือนกับ
D : ซึ่งเหลืออยู่, ตกค้าง, จำนวนที่เหลือ

17. strait
A : ทำให้ตึง, ขึงให้แน่น, ทำให้เครียด, ทำงานหนักเกินไป
B : ตรงไปข้างหน้า, เปิดเผย, ซื่อตรง, ไม่ยุ่งยาก
C : ช่องแคบ, ที่คับแคบ, สภาพที่ลำบาก, ภาวะจนตรอก
D : เรื่องราว, นิยาย, นิทาน, บรรยาย

18. tentative
A : การครอบครองทรัพย์สิน, ระยะเวลาการครอบครอง, ช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
B : ที่ยังไม่แน่นอน, ลองดูก่อน, ยังไม่แน่นอน, ที่ไม่สมบูรณ์
C : คำศัพท์เฉพาะทาง, วิชาว่าด้วยคำศัพท์, ระบบคำศัพท์
D : น่ากลัว, น่าเกรงขาม, ร้ายแรง, สยองขวัญ, ซึ่งไม่เห็นด้วย

19. underestimate
A : ตัดราคา, ลดอำนาจ, ตัดส่วนล่าง
B : ประเมินค่าต่ำไป, การดูถูก, การเหยียดหยาม
C : เปิดเผย, เปิดออก, เปิดโปง, เปิดหมวก
D : ไม่เป็นไปตามกฎทั่วไป, ที่ผิดแปลกไปจากเดิม, ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม

20. wrench
A : บิด, ขัน, ไข, ดึงและบิดอย่างแรง
B : จดลง, บันทึกลงใน, ตำหนิ
C : ผิด, ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นความจริง, ไม่เหมาะสม
D : ล้อเลียน, เยาะเย้ย, บิดเบี้ยว

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้207
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้650
mod_vvisit_counterเดือนนี้20993
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6820339

Who's Online

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์