--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 124

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. auditor
A : ห้องบรรยาย, ห้องประชุม, โรงละคร
B : ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ฟัง, ลงทะเบียนเรียนโดยไม่เอาคะแนน
C : เพิ่มขึ้น, ขยาย, สะสม
D : การประพันธ์, การอนุญาต, เอกสารมอบอำนาจ

2. complement
A : ส่งเสริม, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, สิ่งที่ทำให้เต็มหรือสมบูรณ์
B : การบ่น, การร้องทุกข์, การแสดงความไม่พอใจ, มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์
C : อิ่มอกอิ่มใจ, พึงพอใจ
D : รวบรวม, แปล

3. conservative
A : พิจารณา, ครุ่นคิด
B : คิดถึงผู้อื่น, เอาใจใส่, เกรงใจ, เอาอกเอาใจ
C : การส่งของ, การส่งมอบ, สิ่งของที่ส่งไป
D : แนวคิดอนุรักษ์นิยม, ที่ป้องกัน, ระมัดระวัง

4. cultivate
A : เพาะปลูก, ปลูกฝัง
B : ฝีมือการทำอาหาร, การทำอาหาร, การครัว, อาหารที่ปรุง
C : ประเด็นสำคัญ, กากบาท, ปัญหายุ่งยาก, จุดสำคัญ
D : ทำให้แตก, ขยี้, คั้น, ฝูงชน, เบียดเสียด, ทำให้ขายหน้า

5. deal in
A : ที่รัก, บุคคลอันเป็นที่รัก, ซึ่งเป็นที่รัก, มีค่า, มีราคาแพง
B : การโต้แย้ง, โต้วาที, วินิจฉัย
C : ซากสลักหักพัง, เศษ, ขยะ, ดินทรายสะสมที่ถูกพัดมา
D : ค้าขาย, ค้าขายเกี่ยวกับ, แจกไพ่

6. forward
A : ไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เกี่ยวกับอนาคต, สนับสนุน
B : โชคชะตา, โชคลาภ, ทรัพย์สมบัติก, ความสำเร็จ
C : ทำให้แข็งแรง, จัดการป้องกัน, สร้างสิ่งป้องกันข้าศึก, ให้กำลังใจ
D : ตรงไปตรงมา, โผงผาง, เปิดเผย, เฉียบขาด

7. fraction
A : ขอบข่ายงาน, โครงร่าง, กรอบ, วงกบ
B : เศษส่วน, ส่วนน้อย, ชิ้นส่วน, จำนวนเล็กน้อย
C : (ให้) สัมปทาน, สิทธิพิเศษ, สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย
D : เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, จริงใจ, ตราประทับแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์

8. funnel
A : พื้นฐาน, จำเป็น
B : กรวย, ปล่อง, สิ่งที่เป็นรูปกรวย, ท่อระบายลม
C : เงินทุน, ทุน, ให้ทุน, กองทุน
D : ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่, ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้, ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง

9. impervious
A : จัดเตรียมเครื่องมือ, อุปกรณ์เครื่องใช้, ทำให้เป็นผล, ทำให้สำเร็จ
B : ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ได้รับผลกระทบ
C : ความหมายโดยนัย, สิ่งที่พัวพัน, สิ่งที่เกี่ยวข้อง, การทำให้เกี่ยวข้อง
D : อ้อนวอน, ขอร้อง

10. intelligent
A : การยึดถือหลักคุณธรรม, ความซื่อสัตย์, ความสมบูรณ์, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
B : ฉลาด, มีหัวคิด
C : ประกันภัย, รับประกัน, ออกกรมธรรม์, รับรอง
D : พูดแดกดัน, พูดหยาบคาย

11. launch
A : เริ่มงาน, เริ่มดำเนินการ
B : กฎหมาย, ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดำเนินคดี, นิติศาสตร์
C : วาง, พาด, เผยแพร่, นำเสนอ, ปล่อย, จัดโต๊ะ, ท้าพนัน, ให้เหตุผล
D : หยุดพัก, เลิกจ้างงาน, แผ่ขยาย, ทอดสมอ, ถอดออก, ทำเครื่องหมาย

12. lexicon
A : การชักส่วน, อายัดทรัพย์สิน, การเก็บภาษี, เกณฑ์ทหาร
B : พจนานุกรม, ปทานุกรม, ศัพท์เฉพาะสาขา
C : การงัด, พลัง, อิทธิพล, อำนาจกระทำ
D : การรังวัดหาระดับ

13. local
A : ก่อตั้ง, หาที่ตั้ง
B : กุญแจ, กอดรัด, เครื่องมือที่ให้ปิด, ปอยผม
C : มีเหตุผล, เกี่ยวกับตรรกวิทยา, การตัดสินด้วยเหตุผล
D : ประจำท้องถิ่น, ส่วนท้องถิ่น

14. offence
A : การรุก, การกระทำผิด, ทำให้ขุ่นเคือง, การก้าวร้าว
B : เป็นธรรมดา, แน่ทีเดียว
C : แปลกประหลาด, ผิดปกติ, เลขคี่, ที่เหลือเป็นเศษ, ไม่มีคู่, คร่าวๆ
D : เหตุการณ์, เรื่องที่เกิดขึ้น

15. pay
A : จ่าย, ชำระ, ค่าจ้าง, ชดใช้, ตอบแทน
B : สันติภาพ, ความสงบ
C : สงบเงียบ, ยอมตาม
D : จุดสูงสุด, ยอกเขา, ช่วงรุ่งเรืองที่สุด

16. rotten
A : หมุน, หมุนรอบ, หมุนเวียน, โคจรรอบ, สับเปลี่ยน, ปลูกพืชหมุนเวียน
B : เชือก, มัดด้วยเชือก, ผูกเชือก, ดึงออกเป็นเส้น
C : เน่าเปื่อย, ผุพัง, เสื่อมโทรม, เลวร้าย, รู้สึกไม่ดี
D : บทบาท, หน้าที่, ภารกิจ, บทละคร

17. signification
A : ความเงียบ, การไม่พูด, การนิ่งเงียบ, การปกปิด, การเก็บเป็นความลับ
B : ความสำคัญ, นัยสำคัญ
C : เหมือนกัน, ทำนองเดียวกัน
D : ง่ายๆ, ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน, ธรรมดา, ทั่วไป

18. sink
A : จมลง, ทำให้จม, ต่ำลง, ลดลง, อ่างสำหรับล้าง
B : เอกพจน์, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, ผิดธรรมดา, พิเศษ
C : อย่างจริงใจ, อย่างแท้จริง, อย่างบริสุทธิ์
D : นับแต่นั้นมา, ตั้งแต่, เนื่องจาก, เมื่อหลายปีมาแล้ว

19. soft
A : โดยลำพัง, แต่ผู้เดียว, โดดเดี่ยว, โดยเอกเทศ
B : เรียกร้อง
C : ของแข็ง, มีลักษณะตัน, เชื่อใจได้, ต่อเนื่อง
D : อ่อนโยน, นุ่มนวล, ละมุนละไม, ยืดหยุ่นได้

20. upholstery
A : ใส่นวม, หุ้มเบาะ, หุ้มนวม, ตกแต่ง
B : ยกระดับ, ปรับปรุง
C : ทำให้ทันสมัย, ข้อมูลใหม่ๆ
D : เครื่องบุรอง, เครื่องเบาะ, ธุรกิจเครื่องเรือนเครื่องเบาะ

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้225
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้650
mod_vvisit_counterเดือนนี้21011
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6820357

Who's Online

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์