--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 138

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. assort
A : สมาคม, การรวมกลุ่ม
B : ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ป่วย, คอยสนับสนุน, ผู้ช่วย
C : เลือกสรร, แบ่งประเภท, ไปหาสู่กัน, เป็นประเภทเดียวกัน
D : นำเข้าดูดซึม, เอาอย่าง, ย่อย, ทำให้เหมือน

2. believe
A : เป็นของ, เป็นส่วนหนึ่งของ, ขึ้นอยู่กับ, อยู่สังกัด
B : ร้อง, ตะโกน
C : เชื่อถือ, ไว้วางใจ, ศรัทธา
D : เกณฑ์มาตรฐาน

3. beneath
A : ข้างใต้, ต่ำกว่า, เลวกว่า,ไม่เหมาะ, เสียศักดิ์ศรี
B : ซึ่งเป็นประโยชน์, มีใจกรุณา
C : การทำพินัยกรรม, ยกให้, มรดก
D : นอกจากนี้, อีกด้วย, มิหนำซ้ำ, ยิ่งไปกว่านี้

4. brochure
A : ทำให้กว้าง, ขยาย, เปิดหูเปิดตา
B : รายการออกอากาศ, เผยแพร่, กระจาย
C : น้ำเค็ม, น้ำทะเล, สารละลายเกลือ
D : แผ่นพับสำหรับโฆษณา, หนังสือเล่มเล็ก

5. conspicuous
A : ความมั่นคง, ความซื่อสัตย์, ความคงที่
B : ที่เห็นได้ชัดเจน, เด่นชัด, เป็นที่สนใจ, เตะตา
C : รวมตัวจับรวมกัน
D : บังคับ, จำกัดขอบเขต

6. contractor
A : ผู้ทำสัญญา, ผู้รับเหมา, สิ่งที่หดตัว, กล้ามเนื้อที่หดตัว
B : ต่อเนื่อง, ซึ่งติดต่อกัน
C : บังเอิญ, ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้, ไม่แน่นอน
D : คำอรรถาธิบาย, บริบท, สภาพแวดล้อม

7. descend
A : เล่า, พรรณนา
B : ตกลงมา, สืบเชื้อสายจาก, ถ่อมตัว, เคลื่อนลง, นำไปสู่, เอียง, ลาด
C : ทะเลทราย, แห้งแล้ง, รกร้าง, อ้างว้าง, ละทิ้งหน้าที่, ผู้หนีทัพ
D : สมควรจะได้รับ, ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร

8. domination
A : ภูมิลำเนา, ถิ่นที่อยู่, ตั้งภูมิลำเนา, บ้าน
B : การครอบงำ, การมีอำนาจเหนือ, การปกครอง
C : การใช้เอกสารประกอบ, การเตรียมเอกสาร
D : ซ่อมแซม, ปริญญาเอก, แพทย์, รักษา

9. exacting
A : ซึ่งเข้มงวดมาก, เกรี้ยวกราด, พิถีพิถันมาก, ซึ่งต้องการความสนใจมาก
B : อย่างถูกต้อง, อย่างแน่นอน, อย่างแม่นยำ, เท่านั้น
C : กล่าวเกินจริง
D : ทำให้โกรธเคืองมาก, ทำให้โมโห, เพิ่มความรุนแรง, ยั่วโทสะ

10. fee
A : เบื่อหน่าย
B : หน้าตา, ลักษณะหน้าตา, รูปแบบ, บทความพิเศษ
C : ค่าธรรมเนียม, ค่าใช้จ่าย
D : พิธีฉลอง, งานเลี้ยง, งานเทศกาล, งานเทศกาล

11. finally
A : การเงิน, การคลัง, แหล่งเงิน, เงินทุน
B : ค้นพบ, มีผลต่อ, ได้รับการแต่งตั้ง, ตรวจสอบ
C : ดี, เยี่ยม, งดงาม, ละเอียดอ่อน, สุขสบาย, อากาศแจ่มใส
D : ในที่สุด, ท้ายที่สุด

12. information
A : ข้อมูล, ข่าวสาร
B : ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ, กันเอง, ไม่เคร่งครัด
C : การไหลเข้า, การไหลบ่าเข้ามา, บริเวณปากแม่น้ำลำธาร
D : มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจชักจูง, มีผลสะท้อน

13. installation
A : เงินใช้หนี้ที่จ่ายเป็นงวดๆ, ตอน, ส่วน, การติดตั้ง
B : การติดตั้ง, การแต่งตั้ง, กองบัญชาการ, ค่าย
C : ตัวอย่าง, กรณี
D : รีบด่วน, ฉับพลัน

14. place
A : สถานที่, บริเวณ, ที่อยู่อาศัย, ตำแหน่ง, ประเด็น, จุดหมาย
B : ความสงสาร, ความเมตตา, ความเห็นอกเห็นใจ, ความเสียดาย
C : ขว้าง, เหวี่ยง, ตั้งโครงขึ้น, ทำให้ตก, ตั้งระดับเสียง, ความลาด
D : ท่อ, ท่อนำส่ง, หลอด, กล้องสูบยา, ส่งผ่านท่อ, ขลุ่ย, ปี่

15. sharp
A : แตกละเอียด, แตกเป็นชิ้นๆ, ทำลายความหวัง, เสียหาย
B : ปลด, ทำให้ไหล, ฉายแสง, กำจัด, เอาออก
C : แหลมคม, คม, ชัดเจน, เฉียบขาด, รุนแรง, ฉับพลัน
D : ที่กำบัง, ที่หลบภัย, ที่พักอาศัย, ปกป้อง

16. shortly
A : ในระยะอันสั้น, ในไม่ช้า, อย่างย่อๆ, โดยสรุป
B : ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, จำนวนที่ขาด, ความขัดสน
C : สั้น, เตี้ย, ไม่นาน, ขาดแคลน, ย่อๆ, อย่างกะทันหัน, การลัดวงจร
D : ผู้เดินซื้อหรือดูของตามร้าน, ลูกค้า, ใบปลิวโฆษณาสินค้าของร้าน

17. similar
A : เหมือนกัน, ทำนองเดียวกัน
B : ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ลักษณะที่เหมือนกัน
C : ง่ายๆ, ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน, ธรรมดา, ทั่วไป
D : ลอกเลียน, เลียนแบบ, ปลอมแปลง

18. symbolic
A : แผงสายโทรศัพท์, แผงไฟฟ้า, อุปกรณ์สับสายโทรศัพท์-ไฟฟ้า
B : เป็นสัญลักษณ์, เป็นเครื่องหมาย, เป็นเครื่องแสดง, เป็นนัย
C : อย่างรวดเร็ว, อย่างว่องไว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉับพลัน
D : เสื้อที่ถักด้วยขนสัตว์, ผู้ที่ทำงานหนัก

19. turn down
A : ปฏิเสธ, ปัด
B : การพลิกกลับ, การหมุนเวียน, อัตราการลาออก, การเปลี่ยนแปลง
C : ครูสอน, ครูพิเศษ, กวดวิชา, ผู้ปกครอง, ผู้พิทักษ์
D : สองครั้ง, สองหน, สองวาระ, สองเท่า

20. voucher
A : หนังสือรับรอง, ใบสำคัญจ่าย, ผู้รับรอง, ผู้ค้ำประกัน
B : การออกเสียง, การเลือกตั้ง, คะแนนเสียง, สิทธิการออกเสียง
C : อาสาสมัคร, รับอาสา, เสนอตัวโดยสมัครใจ, ผู้สมัคร
D : ปริมาณ, เล่ม, ฉบับ, ระดับเสียง, ความดังของเสียง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้215
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้650
mod_vvisit_counterเดือนนี้21001
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6820347

Who's Online

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์