--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 139

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. catchword
A : ตะครุบ, ฉวยจับ, ดึงดูด, ตี, หลอกลวง
B : คำพูดหรือวลีที่เป็นที่นิยม, คำขวัญ, คำหัวข้อของพจนานุกรม, คำนำหน้า
C : บัญชีรายชื่อ, รายชื่อ, ระบบรายชื่อ, ทำบัญชี
D : จำนวนคนตาย, คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ, อุบัติเหตุร้ายแรง

2. correlation
A : ทุจริต, ชั่ว, เน่าเปื่อย, ทำให้เสื่อม, ทำให้มีรอยเปื้อน
B : ความเน่าเปื่อย, ฉ้อราษฎร์บังหลวง, ความทุจริต, ความเสื่อมทราม
C : ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย, ค่าตอบแทน, มูลค่า
D : ความสัมพันธ์กัน, การเกี่ยวพันกัน, เทียบเคียง

3. differ
A : แตกต่างจาก, ผิดกัน, ไม่เห็นด้วย, ขัดแย้ง
B : ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ, นักโภชนาการ
C : อาหาร, สิ่งที่กินได้, สภานิติบัญญัติ, ควบคุมอาหาร
D : ตาย, หยุดทำงาน, หมดอายุ, พินาศ, ลูกเต๋า, แม่พิมพ์ตอกโลหะ

4. expect
A : สะดวก, ได้เปรียบ, เหมาะสม, ได้ประโยชน์
B : เร่ง, กระตุ้น
C : ไล่ออก, ขับไล่, ขับออก
D : คาดหวัง, ปรารถนา

5. feedback
A : ให้อาหาร, ใส่ปุ๋ย
B : ผลสะท้อนกลับ, การตอบสนอง, การตอบรับ, การไหลกลับของพลังงาน
C : อ่อนแรง, เหตุผลอ่อน
D : ค่าธรรมเนียม, ค่าใช้จ่าย

6. fitful
A : สมรรถภาพทางกาย, ความแข็งแรงของร่างกาย, ความเหมาะสม
B : เป็นครั้งคราว ,เดินๆ หยุดๆ, เป็นช่วงๆ, ไม่ต่อเนื่อง
C : เหมาะสม, สอดคล้อง, การลองขนาดเสื้อผ้า, เครื่องมือ
D : ติดแน่น, กำหนดแน่นอน, การแก้ปัญหา, ซ่อมแซม, จัดให้เป็นระเบียบ

7. fraught
A : หลอกลวง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, ต้มตุ๋น
B : เต็มไปด้วย (ปัญหา, อันตราย, ความลำบาก), บรรทุกเต็มไปด้วย
C : ความตรงไปตรงมา, ความเปิดเผย, ความไม่อ้อมค้อม
D : (ให้) สัมปทาน, สิทธิพิเศษ, สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย

8. further
A : ความโกรธ, ความโมโหร้าย, ความเดือดดาล, ความรุนแรง
B : มากขึ้น, เสริมเข้ามา
C : การหลอมเหลว, การผสมของพรรคการเมือง, ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกัน เป็น นิวเคลียสที่หนักขึ้น
D : จู้จี้, ชอบจับผิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, ยุ่ง, ละเอียดลออ

9. means
A : วิธีการ, ช่องทาง, เครื่องมือ, ทรัพย์สิน, ความมั่งคั่ง
B : ไร้ความหมาย, ไม่สำคัญ, ไม่มีค่า, ไร้จุดประสงค์
C : มื้ออาหาร, อาหาร, ,ข้าวป่น, ธัญพืชบด
D : นายกเทศมนตรี

10. note
A : ข้อความ, บันทึก, หมายเหตุ, เครื่องหมาย, โน้ตเพลง
B : อย่างไรก็ตาม, โดยไม่คำนึงถึง, แม้ว่า, ทั้งๆ ที่
C : อาหารที่บำรุงร่างกาย
D : ใหม่, นิยาย

11. obliging
A : ควรปฏิบัติตามหลักกฎหมาย, ควรปฏิบัติตามหลักศาสนา
B : การคัดค้าน, ไม่เห็นด้วย
C : สิ่งของ, วัตถุ, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, คัดค้าน
D : มีน้ำใจ, ที่ทำด้วยความเต็มใจ, อยากช่วยเหลือ, เป็นมิตร

12. occasional
A : การครอบครอง, การพำนักอาศัย, การมีถิ่นที่อยู่
B : เป็นครั้งเป็นคราว, ซึ่งใช้ในโอกาสพิเศษ, เฉพาะกาล, เฉพาะสมัย
C : แปลกประหลาด, ผิดปกติ, เลขคี่, ที่เหลือเป็นเศษ, ไม่มีคู่, คร่าวๆ
D : เป็นธรรมดา, แน่ทีเดียว

13. prerogative
A : สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์
B : ความพร้อม, อย่างประณีต, การเตรียมพร้อม
C : จัดเตรียม, เตรียมตัว
D : จ่ายล่วงหน้า

14. redeem
A : ลดลง, ลดราคา, สรุป, ตัดทอน
B : ซื้อคืน, ไถ่ถอน, ชำระหนี้, กู้ชื่อเสียง, ทำให้เป็นที่ยอมรับ, ขึ้นเงิน, ชดเชย
C : อ้างถึง, กล่าวถึง
D : ประชามติ, การลงประชามติ, คะแนนเสียงที่ประชาชนลง

15. sailing
A : ความปลอดภัย, อุปกรณ์ป้องกันภัย, เครื่องป้องกัน, ถุงยางคุมกำเนิด
B : เสียใจ, เศร้า, สลดใจ, มืดมัว, หม่น
C : ถุง, ส่วนที่คล้ายถุง, กระเพาะ
D : การเดินเรือ, วิธีการเดินเรือ, ซึ่งแล่นเรือ

16. sensitive
A : แยกออกจากกัน, แยกแยะ, วินิจฉัย
B : ต่อเนื่องกัน, ตามลำดับ
C : เงียบสงบ, สงบนิ่ง, เยือกเย็น, ไม่มีเมฆ, ปลอดโปร่ง
D : ไวต่อความรู้สึก, อารมณ์อ่อนไหว

17. setup
A : อยู่อาศัย, ตัดสินใจ, แก้ปัญหา
B : การจัดการ, การตั้งขึ้น, สิ่งก่อสร้าง
C : สถานที่ติดตั้ง, สภาพแวดล้อม, ทิวทัศน์, ฉาก, ดนตรีประกอบ
D : การเสื่อมถอย, ความล้มเหลว, การถอยหลัง, การทรุดลง

18. sincerely
A : โสด, เดี่ยว, ลำพัง, โดดเดี่ยว
B : อย่างจริงใจ, อย่างแท้จริง, อย่างบริสุทธิ์
C : ตำแหน่ง, สถานที่เกิดเหตุ, ที่ตั้ง, ที่ทำเล
D : จมลง, ทำให้จม, ต่ำลง, ลดลง, อ่างสำหรับล้าง

19. thus
A : ดังนี้, เช่นนี้, ด้วยเหตุนี้, ดังเช่น
B : ขว้าง, โยน, เหวี่ยง, ไล่ออก
C : โดยตลอด, ทุกหนทุกแห่ง, ตั้งแต่ต้นจนจบ, ทุกขณะ
D : เจริญเติบโต, ก้าวหน้า, งอกงาม, ประสบความสำเร็จ

20. usually
A : ใช้เป็นประโยชน์
B : โดยปกติ, ตามปกติ, ตามธรรมดา
C : ระดับสูงสุด, สุดขีด
D : ตำแหน่งว่าง, ความว่างเปล่า, ที่ว่าง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้677
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้792
mod_vvisit_counterเดือนนี้22255
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6821601

Who's Online

เรามี 53 บุคคลทั่วไป ออนไลน์