--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 147

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. agitation
A : ว่องไว, คล่องแคล่วว่องไว, กระฉับกระเฉง, ปราดเปรียว
B : ทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, ก่อนกวน
C : รวมตัว, ไหลไปรวมกัน, สรุป, ผลรวม, ส่วนผสมของแร่ที่มีลักษณะคล้ายหิน
D : ตัวแทน, เอเย่นต์, พนักงานของรัฐ, พาหะ, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเคมี

2. arouse
A : จัดการ, เตรียมการ, ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย, กำหนด
B : กระตุ้น, ปลุกให้ตื่น
C : จับกุม, ดึงดูด, ยับยั้ง, ชะงัก, เกาะตัว
D : การมาถึง, ผู้ที่มาถึง, สิ่งที่ปรากฎ, ผู้ที่มาใหม่, การได้บรรลุถึง

3. detailed
A : แยกออก, อยู่ลำพัง
B : การทำลาย, ภาวะที่ถูกทำลาย
C : จุดหมายปลายทาง, หลักชัย
D : ซึ่งมีรายละเอียดมาก, อย่างละเอียด, ละเอียดลออ

4. effective
A : มีผล, ได้ผลดี
B : ความพยายาม
C : ซึ่งไหลออก, พูดมาก, พรั่งพรู (อารมณ์)
D : แต่ละ, อันละ, อันใดอันหนึ่ง, เช่นเดียวกัน

5. environment
A : ซองจดหมาย, ซองกระดาษ, สิ่งห่อหุ้ม, เปลือกหุ้ม
B : สิ่งแวดล้อม, สภาพสิ่งแวดล้อม, สิ่งที่หุ้มห่อ
C : นับ, แจกแจง, ยกตัวอย่าง, ระบุ
D : การกรอกข้อมูล, การเข้า, คนที่เข้าแข่งขัน, สิทธิในการเข้า

6. fiscal
A : เหมาะ, สอดคล้อง, พอดี, เตรียมพร้อม, แข็งแรง
B : เป็นครั้งคราว ,เดินๆ หยุดๆ, เป็นช่วงๆ, ไม่ต่อเนื่อง
C : ติดแน่น, กำหนดแน่นอน, การแก้ปัญหา, ซ่อมแซม, จัดให้เป็นระเบียบ
D : เกี่ยวกับงบประมาณ ,เกี่ยวกับเรื่องการเงิน, อัยการ, อากรแสตมป์

7. inconvenience
A : ไม่เด่น, ไม่เตะตา, ซึ่งไม่เป็นเป้าสายตา, ซึ่งไม่เป็นที่สังเกต
B : ไม่น่าเชื่อ, สุดที่จะนึกได้, ประหลาด, ซึ่งยากเกินกว่าจะเข้าใจได้
C : ความไม่สะดวก, ความยุ่งยาก, ความลำบาก
D : การเข้ามา, การมาถึง, ที่ใกล้เข้ามา, สืบทอด

8. insulate
A : เครื่องมือ, อุปกรณ์, เอกสาร
B : ผู้สอน, ครู, อาจารย์, อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
C : วิธีใช้, คำสอน, บทเรียน
D : ปกคลุมด้วยฉนวน, ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว, แยกตัวโดดเดี่ยว

9. inventory
A : ลงทุน, อุทิศ
B : สืบสวน, ค้นหาความจริง
C : รายการสิ่งของ, รายการสินค้า, แคทตาล็อก, สินค้าที่เก็บไว้
D : มองไม่เห็น, ไม่ปรากฎ, ซ่อนเร้น, เล็กจนมองไม่เห็น

10. leisure
A : ถูกต้องตามกฎหมาย, ถูกต้องสมควร, มีสิทธิตามกฎหมาย, มอบอำนาจ
B : การบรรยาย
C : เวลาว่าง
D : ทิ้งไว้ข้างนอก, เตรียมไว้ให้แล้ว, เอาออกไป, ไม่สนใจ, ร่วง

11.list
A : รายการ, บัญชีรายชื่อ, สารบัญ, ขอบ, เอียงข้าง
B : เกี้ยว, แคร่, เปลหาม, ฟาง, ขยะ, ทิ้งเรี่ยราด, ออกลูก (สัตว์)
C : เล็ก, น้อย, แทบจะไม่,ไม่บ่อย, ระยะสั้น, ไม่สำคัญ, อายุน้อย
D : การดำรงชีวิต, ความเป็นอยู่, การครองชีพ, การทำมาหากิน

12. park
A : ส่วน, บริเวณ, หน้าที่, อัตราส่วน, แบ่งแยก
B : ตกใจ, สะดุ้งตกใจกลัว, น่าตกใจ, น่าหวาดกลัว
C : สวนสาธารณะ, วนอุทยาน, จอดรถ
D : โดยเฉพาะ, พิเศษ, ไม่ธรรมดา, พิถีพิถัน

13. recent
A : ได้รับ, ยอมรับ, ต้อนรับ
B : ปะยางรถ, ยางรถที่ได้รับการปะ
C : ปฎิเสธ, ถอนคำ, ถอนกลับ
D : เร็วๆ นี้, ปัจจุบัน

14. ruling
A : หนี, วิ่งหนี, ไหลออกไป, รอดพ้นจาก
B : วิ่ง, พรวดพราด, เร่งด่วน, ชั่วโมงเร่งรีบ, การจู่โจมกะทันหัน
C : การวินิจฉัย, การชี้ขาด, ซึ่งปกครอง, ซึ่งมีอำนาจ
D : ถุง, ส่วนที่คล้ายถุง, กระเพาะ

15. savanna
A : ทำให้พอใจ, ทำให้แน่ใจ
B : เกี่ยวกับสุขภาพ, เกี่ยวกับอนามัย, ถูกสุขลักษณะ, สะอาด
C : ที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในเขตร้อน
D : การอนุมัติ, การอนุญาตเป็นทางการ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, ลงโทษ

16. scale
A : อย่างขาดแคลน, อย่างไม่เพียงพอ, หายาก, แทบจะไม่
B : ตราชั่ง, เครื่องชั่ง, อัตรา, ระดับ, ระบบการวัด
C : กระจัดกระจาย, โปรย, หว่าน, ทำให้แสงหรือรังสีหักเห
D : ฉาก, เหตุการณ์, ทิวทัศน์

17. substantiate
A : พิสูจน์, ยืนยัน, ทำให้มีตัวมีตน, ทำให้เป็นรูปธรรม
B : มากมาย, ยิ่งใหญ่, สาระสำคัญ, แข็งแรง, อุดมสมบูรณ์
C : สาร, สสาร, เนื้อหาสาระ, ใจความสำคัญ, ทรัพย์สิน
D : สงเคราะห์เงิน, ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน, บำรุง, อุดหนุน

18. target
A : หยอกล้อ, ยั่วเย้า
B : เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย
C : มีรสดี, มีรสนิยมดี, รสอร่อย
D : ตึง, พันแน่น, ตึงเครียด, เข้มงวด, เป็นระเบียบเรียบร้อย

19. transference
A : ดีกว่า, เหนือกว่า, ยอดเยี่ยมกว่า, มีชัย
B : การติดต่อทางธุรกิจ, การจัดการ, การดำเนินการ, รายงานการประชุม
C : การโยกย้าย, การเปลี่ยนแปลง, การถ่ายโอน
D : ความสงบ

20. vehicle
A : ยานพาหนะ, ล้อเลื่อน, สิ่งขับเคลื่อน, สื่อนำ
B : ผ้าคลุมหน้า, ผ้าโพกหัวของนักบวชหญิง, สิ่งปกคลุม, เครื่องบัง
C : ความเร็ว, ความรวดเร็ว, อัตราความเร็ว, ฝีเท้า
D : จำหน่าย, ขาย, ขายเร่, ค้าขาย

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้639
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้792
mod_vvisit_counterเดือนนี้22217
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6821563

Who's Online

เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์