--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

 

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 150

          ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

 

1. aid
A : เล็ง, เจตนา, วางแผน, ตั้งเป้า
B : ช่วยเหลือ, สงเคราะห์
C : อากาศยานและสิ่งต่างๆ ที่สร้างสำหรับการบิน
D : เสียงเตือน, สัญญาณเตือนภัย, ความกลัว, ปลุก

2. assure
A : สันนิษฐาน, รับ, ครอง, เข้ารับตำแหน่ง, แสดง, เสแสร้ง
B : การแบ่ง, การจัดประเภท, การเลือกสรร
C : ทำให้เชื่อมั่น, ยืนยัน, รับรอง
D : สมาคม, การรวมกลุ่ม

3. beneficent
A : การทำพินัยกรรม, ยกให้, มรดก
B : ซึ่งเป็นประโยชน์, มีใจกรุณา
C : นอกจากนี้, อีกด้วย, มิหนำซ้ำ, ยิ่งไปกว่านี้
D : ดีที่สุด, มากที่สุด, ชนะ, ดีกว่า

4. broadcast
A : น้ำเค็ม, น้ำทะเล, สารละลายเกลือ
B : รายการออกอากาศ, เผยแพร่, กระจาย
C : ดึงออกมา, เผยให้เห็น, ผลิต, สร้าง, รับรู้
D : ต่อราคา, ทำให้พ่ายแพ้, เป็นมรดกตกทอด, ประกาศหรือบอกให้รู้อย่างเป็นทางการ

5. carrier
A : ทำให้สำเร็จ, ทำให้สมบูรณ์, ทำให้ลุล่วง
B : ผู้ส่ง, บริษัทขนส่ง, อุปกรณ์รับน้ำหนัก, พาหะนำโรค, เครื่องบินขนส่ง
C : เรื่องราว, กรณี, หลักฐานพยาน, โรค, คนไข้, คดี, กล่อง, ลัง
D : เงินสด

6. courier
A : คู่, สอง, คู่สามีภรรยา, ผูกมัด, เชื่อมติด
B : คนเดินหนังสือ, ผู้ส่งข่าวสาร, มัคคุเทศก์
C : ปลอมแปลง, แกล้ง, ของปลอม, หลอกลวง
D : น้ำหนักถ่วง, ความเท่าเทียมกัน, ดุลยภาพ, ถ่วงดุล

7. deviation
A : อุปกรณ์, สิ่งประดิษฐ์, กลไก
B : การเบี่ยงเบน, ความคลาดเคลื่อน, ความไม่เห็นพ้อง, การแตกต่างไปจากปกติ
C : อุทิศ, สละ, ใส่ใจ, มอบให้, จงรักภักดี
D : แผนภาพ, แผนผัง, แปลน, ภาพอธิบาย, โครงการ

8. eat
A : รับประทาน, กัดกร่อน, ทำลาย, เผาผลาญ
B : ง่าย, สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด, ไม่มีพิธีรีตรอง
C : ผลกำไร, รายได้, เงินที่หาได้, เงินเดือน
D : อย่างจริงจัง, อย่างเอาจริงเอาจัง, ตั้งใจจริง

9. fruit
A : ประหยัด, มัธยัสถ์
B : ผลไม้, ผลลัพธ์, ออกผล, ลูก
C : หน้า, หน้าแรก, ด้านหน้า, เผชิญหน้า
D : มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, กระโดดโลดเต้น

10. hospitality
A : ชั่วโมง, 60 นาที, เวลาหนึ่งเวลาใด, ปัจจุบัน, เวลาทำงาน
B : อย่างไรก็ตาม, แม้ว่า, ยังคง, แต่กระนั้นก็ดี
C : การต้อนรับขับสู้, ยินดีรับแขก
D : ดุ้มล้อ, จุดศูนย์กลาง, ศูนย์กลาง

11. hurry
A : ทำให้เจ็บปวด, ทำอันตราย, ที่เป็นทุกข์, ความเสียหาย
B : การเผยแพร่เกินจริง, โฆษณาชวนเชื่อ, ทำให้ตื่นเต้น, ผู้ติดยาเสพย์ติด
C : รีบเร่ง, รีบร้อน, เร่งด่วน, จากไปอย่างรวดเร็ว
D : เครื่องหมายยัติภังค์, ทำให้เกิดขีดสั้นๆ

12. immorality
A : ซึ่งใกล้จะเกิดขึ้น, จวนตัว, ฉุกเฉิน, ใกล้เข้ามา
B : กว้างขวาง, ใหญ่โต
C : จินตนาการ, ความนึกคิด
D : การผิดศีลธรรม, การผิดทำนองคลองธรรม

13. knowingly
A : ชุดเครื่องมือ, ชุดส่วนประกอบ, ชิ้น, ส่วนสำคัญที่ประกอบเป็นชุด
B : เมตตา, กรุณา, ใจดี, อ่อนโยน
C : ลูกกุญแจ, กุญแจไขปัญหา, คำเฉลย, คู่มือ, สำคัญ, ระดับเสียง, ใส่ข้อมูล
D : อย่างรู้เท่าทัน

14. liberal
A : ใจกว้าง, โอบอ้อมอารี, เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยม, เป็นอิสระ, อุดมสมบูรณ์
B : การทำให้ได้รับสิทธิอันเท่าเทียม, การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ
C : ห้องสมุด, หอเก็บหนังสือ, การเก็บรวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
D : เปลือกตา, ฝาปิดภาชนะ, สิ่งปกปิด, หมวก

15. methodically
A : อย่างมีแบบแผน
B : หน่วยวัดความยาวเป็นเมตร, เครื่องมือวัด, จังหวะเพลง
C : ผู้ส่งสาร, ผู้ถือจดหมาย, ผู้นำข่าว, ทูตสวรรค์
D : ข้อความ, สาร, เนื้อหา

16. omission
A : การละเว้น, การละเลย, การปล่อยไว้
B : ตัวเอง, ตนเอง, ตัวของตัวเอง
C : ผู้ชม, ผู้เห็นเหตุการณ์
D : ความรับผิดชอบ, ภาระ, หน้าที่, ความหนัก

17. pouch
A : สมรรถภาพ, เป็นไปได้
B : ท่าทาง, อาการ, ทัศนคติ, ความคิดเห็น, ตำแหน่ง
C : การเลื่อนเวลาออกไป
D : กระเป๋า, ถุงเล็กๆ, ถุงหน้าท้องสัตว์, โพรง

18. stress
A : ทุบ, ตี, กระแทก, ก่อจราจล
B : ซึ่งโดดเด่น, น่าประทับใจ, เด่น, สะดุดตา
C : ความตึงเครียด, การบีบคั้น, การเน้นเสียง, ให้ความสำคัญ
D : เชือก, ด้าย, เชื่อมต่อเป็นสาย, การเรียงต่อเนื่องของเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ

19. tenure
A : ที่ยังไม่แน่นอน, ลองดูก่อน, ยังไม่แน่นอน, ที่ไม่สมบูรณ์
B : ความเครียด, ความตึง
C : การครอบครองทรัพย์สิน, ระยะเวลาการครอบครอง, ช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
D : ข้อคิดเห็น , หลักการ, ข้อบัญญัติ, ความเชื่อ, ภาษิต, คำสอน

20. truthful
A : พยายาม, พิสูจน์, ทดลอง, สอบสวน, ตรวจสอบ
B : อ่างอาบน้ำ, ถังไม้, ถัง, ปริมาณหนึ่งถัง
C : เกี่ยวกับความจริง, ซื่อสัตย์, ถูกต้อง, จริงใจ
D : ทำนองเพลง, น้ำเสียง, ความสอดคล้อง, สาระสำคัญ, ตั้งเสียง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้245
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้650
mod_vvisit_counterเดือนนี้21031
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6820377

Who's Online

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์