--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEFL สำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวนเพื่อการเตรียมตัวสอบ

TOEFL Vocabulary / เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEFL

 

TOEFL Vocabulary : C (638 คำ)


ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

ลำดับ

คำศัพท์

1

cab

161

chew

321

compendious

481

conversion

2

cabal

162

chewy

322

compendium

482

convert

3

cabbage

163

chic

323

compensation

483

convey

4

cabbaged

164

chicanery

324

compete

484

convict

5

cabinet

165

chick

325

incompetence

485

conviction

6

cable

166

chide

326

competent

486

convince

7

cabling

167

chiefly

327

competition

487

convincing

8

cackle

168

childhood

328

competitor

488

convivial

9

cacophonous

169

childish

329

compile

489

convoy

10

cadaverous

170

chime

330

complacency

490

cooperation

11

cafeteria

171

chin

331

complacent

491

countenance

12

cajole

172

chip

332

complacently

492

cope

13

calamity

173

chirp

333

completion

493

coping

14

calcium

174

chisel

334

complex

494

copious

15

calculation

175

chivalry

335

complexion

495

copper

16

calculator

176

chock

336

complexioned

496

copy

17

calculus

177

choice

337

complicate

497

cordial

18

calendar

178

choir

338

complicated

498

cordially

19

calf

179

choke

339

complication

499

core

20

call off

180

chop

340

compliment

500

corps

21

callous

181

chopping

341

complimentary

501

corpse

22

calumniate

182

chord

342

comply

502

corpulent

23

camel

183

chorus

343

component

503

correlate

24

campaign

184

chronic

344

compose

504

corridor

25

canal

185

chronically

345

composer

505

corrupt

26

canary

186

chronicle

346

composition

506

corruptibility

27

cancel

187

chronicler

347

compound

507

corruptible

28

canceled

188

chuck

348

compress

508

corruptly

29

candid

189

chuckle

349

compression

509

corruptness

30

candidate

190

chuckling

350

comprise

510

cosmopolitan

31

candor

191

cider

351

compromise

511

costly

32

cane

192

circle

352

compromising

512

costume

33

caned

193

circulate

353

compulsory

513

costumer

34

cannon

194

circulation

354

compunction

514

cot

35

canon

195

circumspect

355

comrade

515

coterie

36

cantankerous

196

circumstance

356

comradeship

516

couch

37

canvas

197

circumvent

357

concealed

517

counselor

38

canvass

198

circus

358

concealment

518

count

39

canyon

199

citable

359

concede

519

count on

40

capability

200

cite

360

conceive

520

countenance

41

capable

201

citizenship

361

concept

521

counter

42

capitalism

202

civil

362

conceptual

522

counterfeit

43

capitalist

203

civilian

363

concerned

523

counterpart

44

capitalistic

204

civility

364

concerning

524

county

45

capitalizing

205

clad

365

concession

525

courageous

46

capricious

206

cladding

366

concessionary

526

course

47

capsize

207

claim

367

conciliation

527

courteous

48

captious

208

clamor

368

conclude

528

courteously

49

captivate

209

clamorous

369

conclusion

529

courteousness

50

captive

210

clandestine

370

concord

530

courtesy

51

capture

211

clap

371

concrete

531

courtyard

52

carbohydrate

212

clarify

372

concretely

532

covenant

53

carbon

213

clash

373

condemn

533

cover

54

carcass

214

classics

374

condense

534

covering

55

cardinal

215

classification

375

condign

535

covetous

56

careful

216

classify

376

condition

536

coyote

57

carefully

217

classroom

377

condole

537

crab

58

careless

218

clatter

378

condolence

538

crabbed

59

carelessness

219

clause

379

condone

539

crabber

60

caress

220

clave

380

conducive

540

crabbing

61

cargo

221

claw

381

conduct

541

crack

62

caricature

222

clawed

382

conductive

542

cracker

63

carpenter

223

cleanse

383

confederate

543

crackle

64

carpentering

224

clear

384

confederation

544

crackling

65

carpet

225

cleave

385

confidants

545

cradle

66

carried

226

cleft

386

confide

546

craft

67

carrier

227

clemency

387

confidence

547

crag

68

carry

228

clement

388

confiding

548

cramp

69

carve

229

clench

389

configuration

549

crane

70

carver

230

clergy

390

confine

550

crank

71

carving

231

clergyman

391

confirm

551

crash

72

cascade

232

clever

392

confiscate

552

crashed

73

cash

233

cliché

393

conflict

553

crass

74

cast

234

click

394

confound

554

crave

75

cast out

235

climatic

395

confront

555

craven

76

castigate

236

climax

396

confuse

556

craving

77

casual

237

climb

397

confuted

557

creak

78

casually

238

cling

398

congeal

558

creat

79

casualness

239

clip

399

congenial

559

creation

80

cataclysm

240

clipped

400

congenital

560

credence

81

catastrophe

241

clipping

401

congested

561

credible

82

catch

242

cloak

402

congress

562

credit

83

category

243

clog

403

congressional

563

creditable

84

caterpillar

244

closely

404

conjecture

564

credulous

85

cathedral

245

closet

405

connect

565

creed

86

cause

246

clothes

406

connection

566

creek

87

caution

247

clothing

407

conquer

567

crepe

88

cautious

248

cloudless

408

conquest

568

crest

89

cavalier

249

clove

409

conscious

569

crevice

90

cavalierly

250

cloven

410

consciously

570

cricket

91

cavalry

251

clover

411

consciousness

571

cricketer

92

cavern

252

clump

412

consecrate

572

crime

93

cavity

253

clumsy

413

consecrated

573

crimson

94

cedar

254

clung

414

consensus

574

cringe

95

cede

255

cluster

415

consequence

575

cripple

96

ceil

256

clustering

416

consequently

576

crisp

97

ceilineg

257

clutch

417

conservation

577

crispness

98

ceiling

258

clutter

418

conservatism

578

crispy

99

celebrate

259

coalesce

419

conservative

579

critic

100

celebrated

260

coalition

420

conserves

580

critical

101

celebration

261

coarse

421

considerable

581

criticism

102

celery

262

coated

422

considerably

582

croak

103

celestial

263

coax

423

consist

583

croaky

104

cellular

264

cobbler

424

consistant

584

crook

105

cement

265

cod

425

consistent

585

crooked

106

cemetery

266

coerce

426

console

586

crookedly

107

censure

267

coercion

427

consolidate

587

crookedness

108

census

268

coffee

428

consort

588

crossbred

109

center

269

coffin

429

conspicuous

589

cross

110

century

270

cogent

430

conspicuously

590

crouch

111

cereal

271

cohere

431

conspiracy

591

crucial

112

coremony

272

coil

432

constant

592

crude

113

certain

273

coin

433

consternation

593

crudely

114

certainly

274

coincide

434

constituent

594

crudeness

115

certifiable

275

coincident

435

constitute

595

cruel

116

certificate

276

cold

436

constitution

596

cruelty

117

certified

277

collapse

437

construct

597

cruise

118

certify

278

colleague

438

construction

598

crumb

119

cesspool

279

collect

439

construe

599

crumble

120

chafe

280

collection

440

consul

600

crumple

121

chairman

281

collector

441

consular

601

crusade

122

chairmanship

282

collided

442

consulship

602

crusader

123

challenge

283

colloquy

443

consume

603

crust

124

challenging

284

collusion

444

consumer

604

crutch

125

chancellor

285

colonial

445

consumes

605

cryptic

126

chancellorship

286

colonist

446

consuming

606

crystal

127

chancy

287

colony

447

consummate

607

cub

128

change

288

colorful

448

consumption

608

cuckoo

129

changeable

289

colossal

449

contagious

609

cuff

130

chant

290

colt

450

contain

610

culminate

131

chaos

291

combat

451

contaminated

611

culpable

132

chaotic

292

combustion

452

contemplate

612

cultivated

133

chaotically

293

comedy

453

contemporary

613

cunning

134

chap

294

comet

454

contempt

614

cunningly

135

chapel

295

comfortable

455

contemptuous

615

cupful

136

chaplain

296

comic

456

contention

616

curable

137

chapter

297

commemorate

457

content

617

curb

138

character

298

commence

458

contest

618

cure

139

characteristic

299

commend

459

contestant

619

curiosity

140

characterization

300

commendable

460

context

620

curious

141

characterize

301

commendably

461

continental

621

current

142

charcoal

302

commendation

462

continual

622

currently

143

charge

303

commender

463

continually

623

curriculum

144

charges

304

comment

464

continuity

624

curse

145

chariot

305

commercial

465

continuous

625

cursory

146

charitable

306

commodious

466

contraption

626

curt

147

chart

307

commodity

467

contribute

627

curtail

148

chasm

308

commonly

468

contribution

628

curve

149

chat

309

commotion

469

contrite

629

cushion

150

chatter

310

commute

470

contrition

630

custody

151

chauffeur

311

compact

471

contrive

631

customary

152

chauvinist

312

compactly

472

contriver

632

customs

153

cheap

313

compactness

473

control

633

cut down

154

cheat

314

compare

474

controlled

634

cut off

155

check

315

comparison

475

controversy

635

cut out

156

cheerful

316

compass

476

convene

636

cut short

157

cheerfully

317

compassable

477

convent

637

cutter

158

chemist

318

compassion

478

conventional

638

cynical

159

cherish

319

compatible

479

converge

 

 

160

chestnut

320

compel

480

conversation

 

 

 

DOWNLOAD คำศัพท์และคำแปลทั้งหมดได้ที่นี่ (ฟรี)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้294
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้732
mod_vvisit_counterเดือนนี้1026
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6593838

Who's Online

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รวมบทความ