--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 192

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. automobile
A : เป็นอิสระ, เกิดขึ้นเอง, ปกครองตนเอง
B : เป็นองค์ประกอบ, ช่วย, สนับสนุน, สำรอง
C : รถยนต์, เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ
D : โดยเฉลี่ย, ธรรมดา

2. clothe
A : การปิด, การยุติ, สิ่งที่ปิด, กำแพงล้อมรอบ, ฝาปิด
B : นาฬิกา, จับเวลา, สังเกตเห็น, ตีหรือชก
C : แต่งตัว, ใส่เสื้ออาภรณ์, ปกคลุมด้วย
D : ยึดติดกับ, เกาะติดกับ, เก็บรักษา, ซื่อสัตย์ต่อ

3. deficit
A : นิยาม, คำจำกัดความ
B : หันเห, บ่ายเบน, เบนความสนใจ, เปลี่ยนความสนใจ
C : ปริญญา, ขั้น, ระดับ, ขีด, ความเข้มข้น, องศา, ฐานะ
D : ปริมาณที่ขาด, การขาดแคลน, การขาดดุล, การขาดทุน

4. disclose
A : ผู้สละสิทธิ์, ผู้ไม้ยอมรับ, การสละสิทธิ์
B : เปิดเผย, เปิดโปง
C : วินัย, ข้อบังคับ
D : เข้าใจผิด, เห็นไม่ชัด

5. dubious
A : สิทธิที่ควรได้, ครบกำหนด, เงินที่พึงชำระ, โดยตรง
B : จำลอง, สำเนา, ทำสิ่งที่เหมือนกัน
C : ความทนทาน, ความแข็งแกร่ง, ความยั่งยืน
D : น่าสงสัย, คลุมเครือ, ไม่แน่ใจ

6. falter
A : ขาดความมั่นใจ, เดินสะดุด, ลังเล, พูดตะกุกตะกัก
B : ความเชื่อที่ไม่จริง, ความคิดผิดๆ, การหลอกลวง, การโกหก
C : ล้มลงบน, เป็นหน้าที่ของ, เกิดขึ้น, โจมตี
D : ความซื่อสัตย์, ความจงรักภักดี, ความน่าเชื่อถือ

7. fog
A : ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ, จุดอ่อน, ส่วนที่อ่อนที่สุดของดาบ
B : พับ, ห่อ, ไขว้, คว่ำไพ่, คอกแกะ, กลุ่มผู้ที่มีความเชื่อร่วมกัน
C : หมอก, ทำให้เป็นฝ้ามัว, ความคลุมเครือ, ทำให้งงงวย, ไม่ชัดเจน
D : ติดตาม, เอาอย่าง, เชื่อฟัง, เนื่องมาจาก, เข้าใจ

8. fusion
A : ความโกรธ, ความโมโหร้าย, ความเดือดดาล, ความรุนแรง
B : มากขึ้น, เสริมเข้ามา
C : ร่อง, ร่องดิน, รอยย่น, ทางเดินเรือ
D : การหลอมเหลว, การผสมของพรรคการเมือง, ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกัน เป็นนิวเคลียสที่หนักขึ้น

9. irrelevant
A : ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ฉุนเฉียว, กวนประสาท, ทำให้อักเสบ
B : แยกออก, แยกตัวออก, ทำให้เป็นฉนวน, โดดเดี่ยว
C : สิ่งของ, ข่าว, รายการ, ลงบันทึก
D : ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่ถูกจุด, ไม่ตรงประเด็น, ไม่สัมพันธ์กัน

10. journey
A : นักข่าว, นักหนังสือพิมพ์, ผู้เขียนบันทึก, ผู้เขียนอนุทิน
B : การเดินทาง, ระยะทางที่เดิน, ท่องเที่ยว
C : ข้อต่อ, เดือย, ร่วมกัน, สัมพันธ์กัน, เชื่อมกัน
D : งาน, ภาระหน้าที่, ความรับผิดชอบ, อาชีพ

11. levee
A : ตัวหนังสือที่พิมพ์อยู่ตรงหัวกระดาษจดหมาย, กระดาษที่มีตราด้านบน
B : ให้, อนุญาต, เป็นเหตุให้, ปล่อย, ให้เช่า
C : ทำให้น้อยลง, ลดลง, บรรเทา, ผ่อนคลาย
D : เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ, เขื่อน, คันนา, งานสโมสรสันนิบาต

12. living
A : ระวางน้ำหนัก, ภาระ, ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้, ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
B : การให้ยืม, เงินกู้, ให้กู้
C : มีชีวิตอยู่, การดำรงชีวิต, การทำมาหากิน, เจริญขึ้น
D : ระเบียง, ห้องรับรอง, วิ่งเต้น, ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง

13. outstanding
A : เด่น, ที่ดีเยี่ยม, ที่ค้างชำระ, เป็นที่สังเกตเห็นได้
B : ข้างนอก, ส่วนนอก, โฉมภายนอก, นอกจาก
C : ผลิตผล, ปริมาณหรือจำนวนที่ผลิตได้, ข้อมูลที่ส่งออกมา
D : ภาพ, ทัศนียภาพ, ทัศนคติ, อนาคตที่คาดหวังไว้

14. preempt
A : อารัมภบท, คำนำ, ส่วนนำ, แนะนำ, เริ่ม
B : ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญ
C : ครอบครอง, ได้มาก่อน, ยึดก่อน, ซึ่งจองไว้
D : อคติ, ความลำเอียง, ทำให้เสียหาย, ทำให้เป็นผลร้าย

15. present
A : ใบสั่งยา
B : สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์
C : ของขวัญ, ปัจจุบัน
D : ความพร้อม, อย่างประณีต, การเตรียมพร้อม

16. retail
A : สงวนไว้, รักษาไว้, เก็บไว้, จดจำ, ว่าจ้างทนาย
B : ขายปลีก, ซึ่งขายตรงให้กับลูกค้า, นำไปเล่าต่อ
C : ตอบโต้, ตอบแทน, แก้เผ็ด, แก้แค้น
D : เงียบ, ซึ่งพูดน้อย, ซึ่งสงบปากสงบคำ, สงวนท่าที

17. span
A : ช่วงห่าง, ระยะเวลา, ช่วงเวลา, ความกว้าง, ยืดขยาย
B : ยานอวกาศ
C : หว่านเมล็ด, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้กระจาย, สุกรตัวเมีย
D : กษัตริย์, ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ, ผู้ปกครองประเทศ, ซึ่งมีอำนาจสูงสุด

18. suite
A : ผลบวก, จำนวนรวม, จำนวนเงิน, ใจความสำคัญ
B : เรียกตัว, เรียกประชุม, ออกหมายเรียก, เรียกร้อง
C : ห้องชุด, ชุดเฟอร์นิเจอร์, คณะผู้ติดตาม, กลุ่ม
D : ดีเลิศ, วิเศษ, หรูหรา

19. traffic
A : โบราณ, ดั้งเดิม, เก่าแก่, เป็นประเพณี
B : การจราจร, ค้าขาย, การลักลอบค้า, ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมาย
C : ร่องรอย, หลักฐาน, วี่แวว
D : เมืองเล็กๆ, ชุมชนเล็กๆ, ย่านธุรกิจการค้าของชนบท

20. vendor
A : ช่องลม, ช่องขับถ่าย, การระบายอารมณ์, การเปล่งเสียง
B : ผู้ขาย, ผู้จำหน่าย
C : การเสี่ยงภัย, ผจญภัย
D : การพูดแต่ความจริง, ความถูกต้อง, ความซื่อตรง, ความแม่นยำ

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้615
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้890
mod_vvisit_counterเดือนนี้2739
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6664892

Who's Online

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์