--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 197

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. alignment
A : เสียงเตือน, สัญญาณเตือนภัย, ความกลัว, ปลุก
B : การจัดเรียง, การจัดให้เป็นแถวตรง, แนวร่วม, ผู้สนับสนุน
C : อากาศยานและสิ่งต่างๆ ที่สร้างสำหรับการบิน
D : ก่อนหน้านี้, ต่อไป, แต้มนำไป, ชนะไป, ไปข้างหน้า

2. amuse
A : การวิเคราะห์, ผลการวิเคราะห์, จำแนกแยกแยะ, การวิภาค
B : ทอดสมอ, สมอเรือ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว
C : เก่าแก่, โบราณกาล, อดีต, คนชรา
D : ทำให้สนุกสนาน, ทำให้ร่าเริง, ทำให้หัวเราะ, ขบขัน

3. dismal
A : ขับไล่, เอาออก, เคลื่อนจากที่, เอาออกจากที่เดิม
B : ไม่เบิกบาน, กลัดกลุ้ม, สิ้นหวัง, ท้อแท้
C : แผ่นกลม, แผ่นดิสก์, แผ่นเสียง, จานบันทึกแม่เหล็ก
D : ความไม่ซื่อสัตย์, ความไม่สุจริต, การหลอก

4. equitable
A : ยุค, สมัย, ศักราช, ช่วง, ระยะ
B : กำจัด, ทำลาย, ขจัดจนหมดสิ้น, ถอนรากถอนโคน
C : ตั้งตรง, สร้าง, ก่อสร้าง, จัดตั้ง
D : เที่ยงธรรม, ยุติธรรม, เที่ยงตรง, ถูกต้อง

5. fork
A : ซ่อม, เหล็กง่าม, คราด, กิ่งก้านสาขา, ทางแยก
B : ทำนาย, คาดการณ์, เห็นล่วงหน้า, เป็นลางบอก
C : ต่างประเทศ, ต่างชาติ, นอกประเทศ, ไม่คุ้นเคย
D : ซึ่งยกโทษให้, ซึ่งให้อภัย, เมตตา, กรุณา

6. grade
A : เมล็ดข้าว, เมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหาร, เมล็ดเล็กๆ, หน่วยน้ำหนักที่เล็กที่สุด (๐.๐๖๔๘ กรัม), ลายเนื้อไม้
B : ใหญ่โต, สง่างาม, น่าพอใจ, เป็นที่เคารพ
C : ชั้น, ระดับ, ขั้น, ตอน, ชนิด, ทำทางลาด, เคลื่อนที่
D : ยินยอม, อนุญาต

7. housekeeper
A : คนดูแลบ้าน, แม่บ้าน
B : ทุกชั่วโมง, บ่อย, ต่อเนื่องกัน, แต่ละชั่วโมง
C : โรงพยาบาล
D : น่ากลัว, น่าขนลุก

8. induce
A : ทำให้เป็นอุตสาหกรรม, กลายเป็นอุตสาหกรรม
B : ชักจูง, โน้มน้าว, เหนี่ยวนำ, มีอิทธิพลต่อ, ทำให้เกิดขึ้น
C : ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ, พยายาม
D : ราคาถูก

9. joy
A : การเดินทาง, ระยะทางที่เดิน, ท่องเที่ยว
B : นักข่าว, นักหนังสือพิมพ์, ผู้เขียนบันทึก, ผู้เขียนอนุทิน
C : ความสุขใจ, ความปีติยินดี,ความสุขสบาย, ดีใจ
D : ข้อต่อ, เดือย, ร่วมกัน, สัมพันธ์กัน, เชื่อมกัน

10. liquidate
A : ชำระหนี้, ชำระบัญชี, สะสาง, เป็นเงินสด
B : เกี้ยว, แคร่, เปลหาม, ฟาง, ขยะ, ทิ้งเรี่ยราด, ออกลูก (สัตว์)
C : เล็ก, น้อย, แทบจะไม่,ไม่บ่อย, ระยะสั้น, ไม่สำคัญ, อายุน้อย
D : การดำรงชีวิต, ความเป็นอยู่, การครองชีพ, การทำมาหากิน

11. lively
A : ระวางน้ำหนัก, ภาระ, ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้, ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
B : ร่าเริง, สนุกสนาน, กระฉับกระเฉง
C : การให้ยืม, เงินกู้, ให้กู้
D : ระเบียง, ห้องรับรอง, วิ่งเต้น, ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง

12. magnificent
A : นิตยสาร, วารสาร, กล่อง, ที่ใส่กระสุน
B : งดงาม, ดีเลิศ, เป็นพิเศษ
C : ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น, ซึ่งทำขึ้น, เสร็จ, ทำตามสั่ง
D : การพูดเท็จ, การโกหก, ปลอม, การพูดปด

13. message
A : ข้อความ, สาร, เนื้อหา
B : หน่วยวัดความยาวเป็นเมตร, เครื่องมือวัด, จังหวะเพลง
C : วิธีการ, แบบแผน
D : พิถีพิถันมาก, จู้จี้จุกจิก, ละเอียดลออ, เอาใจใส่กวดขัน

14. powerful
A : ปอนด์ (หน่วยน้ำหนัก), ตีกระหน่ำ, ตำ, โจมตีต่อเนื่อง
B : กระเป๋า, ถุงเล็กๆ, ถุงหน้าท้องสัตว์, โพรง
C : การเลื่อนเวลาออกไป
D : มีอิทธิพล, มีประสิทธิภาพ

15. premature
A : ยังไม่โตเต็มที่, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด
B : หลักฐาน, ข้อสนับสนุนสมมุติฐาน, อ้างหลักฐาน, เสนอสมมติฐาน
C : เงินรางวัล, ค่าบริการเพิ่มเติม
D : การเตือนล่วงหน้า, การแสดงให้เห็นล่วงหน้า, นิมิต, การสังหรณ์ใจ

16. prompt
A : การสนับสนุน, การส่งเสริม, การเลื่อนตำแหน่ง, การก่อตั้ง
B : อุดมสมบูรณ์, มากมาย, ลูกดก
C : รวดเร็ว, ฉับพลัน, ฉับไว, ทันทีทันใด, ตามกำหนด, การเตือนความจำ
D : การเดินเล่น, การเดินทอดน่อง, การเดินแสดงตัว, งานเต้นรำ

17. pursuit
A : การติดตาม, การไล่ตาม, การดำเนินต่อไป, งานอดิเรก
B : ก้าวร้าว, วางอำนาจ, ชอบสอดแทรก, ระรานคนอื่น
C : ถอดออก, หยุดทำงาน, เลื่อนออกไป, ทำให้ท้อ
D : คุณสมบัติ, ข้อจำกัด

18. stand out
A : ก้าวมาข้างหน้า, โผล่ออกมา, คัดค้าน, เด่นชัด
B : บันได, ขั้นบันได, ทุ่นหรือแพลอยของท่าเรือ
C : คราบ, รอยเปื้อน, ทำให้เป็นรอยด่าง, แต้มสี, มลทิน
D : กองซ้อนกัน, ซุ้มปืน, กองหญ้า, จำนวนมากมาย, ปล่องควัน

19. trust
A : พยายาม, พิสูจน์, ทดลอง, สอบสวน, ตรวจสอบ
B : อ่างอาบน้ำ, ถังไม้, ถัง, ปริมาณหนึ่งถัง
C : ทำนองเพลง, น้ำเสียง, ความสอดคล้อง, สาระสำคัญ, ตั้งเสียง
D : ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, เชื่อใจ, สหกรณ์บริษัท

20. unofficial
A : ปล่อยออก, ไขกุญแจ, เปิดออก, เปิดเผย
B : จักรวาล, สิ่งทั้งมวล, สากล, เอกภาพ
C : ไม่ขาดสาย, เรื่อยไป
D : ไม่เป็นทางการ

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้629
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้890
mod_vvisit_counterเดือนนี้2753
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6664906

Who's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์