--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

TOEIC Test : TOEIC Vocabulary Examination - ชุดที่ 204

ผู้จัดทำได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC รวมกว่า 4,395 คำ จัดทำเป็นแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC โดยรวบรวมจากคำศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในการสอบในอดีตสำหรับผู้สนใจได้นำไปทบทวน เพื่อการเตรียมตัวสอบ หวังว่าคำศัพท์ที่รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน (เทคนิคการจดจำคำศัพท์ให้ได้ผล คือ ทำแบบทดสอบชุดเดิมซ้ำๆ จนกว่า จะได้คะแนนสอบในแต่ละชุดแบบทดสอบที่ 80% แล้วจึงเริ่มทำแบบทดสอบชุดอื่นๆ ต่อไป)

1. accord
A : บรรลุเป้าหมาย, ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์, ทักษะ, ความสามารถพิเศษ
B : ข้อตกลง, สนธิสัญญา, สัญญา, สอดคล้อง, เห็นด้วย, มอบ, ทำให้
C : เล่นดนตรีประกอบ, คลอไปด้วย, ประกอบกับ, ร่วมกับ, ติดตาม, ร่วมทาง, เดินทางไปด้วย
D : อุบัติเหตุ, เหตุบังเอิญ, โอกาส, การตั้งครรภ์โดยไม่ได้เตรียมตัว

2. action
A : แท้, แท้จริง, ตามความเป็นจริง, สภาพปัจจุบัน
B : การกระทำ, ปฏิบัติการ, เคลื่อนไหว, การดำเนินคดี, ความกระฉับกระเฉง, ท่าทาง
C : อย่างมีไหวพริบ, อย่างรุนแรง, อย่างแหลมคม
D : โฆษณา

3. baggage
A : ทำให้งุนงง, ทำให้สับสน
B : เหรียญ, เข็ม, เครื่องหมาย, เครื่องสัญลักษณ์
C : เลว, ร้าย, ความไม่ดี, ชั่วช้า, แย่, เป็นอันตราย
D : กระเป๋าเดินทาง, หีบ, ห่อ, ผู้หญิง

4. cook
A : ตกแต่ง, ประดับประดา
B : ขนานกัน, เท่ากัน, ประสานกัน, พร้อมเพรียง, ระดับเดียวกัน
C : ทำอาหาร, พ่อครัว, ทำเท็จ, ปลอม, บังเกิดขึ้น
D : ผู้คัดสำเนา, ผู้เลียนแบบ, เครื่องถ่ายสำเนา

5. defective
A : การอุทิศตัว, คำอุทิศ, การอุทิศให้
B : มีข้อบกพร่อง, มีตำหนิ, มีจุดอ่อน, ไม่สมบูรณ์, พิการ, เสีย
C : การกระทำ, กรรม, โฉนด, สัญญาหรือข้อตกลง
D : การตาย, หมดอายุ

6. draw
A : ปรารถนา, ความฝัน, จิตนาการ, ความใฝ่ฝัน
B : เครื่องแต่งกาย, แต่งตัว, ชุดติดกัน, ตกแต่ง
C : ดึง, ชักนำ, วาด, สิ่งดึงดูด, พรรณนา
D : สว่าน, ฝึกฝน, เจาะ, ร่อง

7. drink
A : ดื่ม, เครื่องดื่ม, เหล้า, ดูดดื่ม
B : ขับ, ผลักดัน, ขับขี่, ควบคุม, แรงกระตุ้น
C : เภสัชกร, ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์, คนขายยา
D : น่าสงสัย, คลุมเครือ, ไม่แน่ใจ

8. fasten
A : ผูก, รัดแน่น, มัดแน่น, ตรึง
B : รวดเร็ว, ติดแน่น, อย่างมั่นคง, อดอาหาร
C : เป็นที่นิยม, เป็นผลดี
D : การกล่าวลา

9. fertilizer
A : อบอุ่นมาก, ร้อนรน, มีศรัทธาสูง, กระตือรือร้น
B : ไปเอามา, ถอนใจ, ดึงดูดใจ, แผนการ, ปีศาจ
C : น้อย, จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย
D : ปุ๋ย, สิ่งที่ทำให้เกิดลูก

10. finalize
A : เติม, บรรจุ, เแต่งตั้ง, บันทึกลง
B : ฟิล์ม, เยื่อบางๆ, ภาพยนตร์, เคลือบ
C : บรรลุความสำเร็จ, ทำให้เสร็จสมบูรณ์
D : การเติมช่องว่าง, ไส้ในขนม, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเข้าทำงานแทน

11. fluctuation
A : พูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว, กลมกล่อม, ราบรื่น, ฉะฉาน
B : การผันแปร, ความผันผวน
C : หิมะหรือฝนที่ตกปรอยๆ, ความตื่นเต้นอย่างกะทันหัน, ความเกรียวกราว, ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น
D : เกี่ยวกับการบิน, ล่องลอย, เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, ปลิวสะบัด

12. hindrance
A : ข้างหลัง, ด้านหลัง, กวางตัวเมีย, ชาวชนบท
B : เหตุขัดข้อง, การป้องกัน, สิ่งกีดขวาง, อุปสรรค
C : การไต่เขา, การปีนเขา, เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
D : ช่อน, ปิดบัง, ปกคลุม, หนังสัตว์, หนังคน

13. financier
A : ค้นพบ, มีผลต่อ, ได้รับการแต่งตั้ง, ตรวจสอบ
B : ดี, เยี่ยม, งดงาม, ละเอียดอ่อน, สุขสบาย, อากาศแจ่มใส
C : ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน, นักการคลัง, จัดหาเงินทุนให้
D : ไฟ, ความกระตือรือร้น, มีชีวิตชีวา, การยิงปืน, ไล่ออก

14. infancy
A : สรุป, อนุมาน
B : วัยทารก, ระยะแรกๆ, ทารกทั้งหลาย, วัยเริ่มต้น
C : ด้อยกว่า, ต่ำกว่า, อยู่ล่าง, รองลงมา, ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
D : ซึมทะลุ, แทรกซึม, สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป

15. manage
A : การทารุณ, การกระทำผิด, การประทุษร้าย, การปฏิบัติไม่ดี
B : ทางเดินเท้า, ห้างสรรพสินค้า
C : ควบคุม, จัดการ, ทำได้สำเร็จ
D : การทำงานผิดปกติ, การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ

16. praise
A : อยู่ข้างหน้า, นำหน้า, มีมาก่อน
B : กฎ, การอบรม, คำสั่งสอน, คติพจน์
C : แม่นยำ, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, ระมัดระวัง, พิถีพิถัน
D : การสรรเสริญ, การยกย่อง, การชื่นชม, ชมเชย

17. preference
A : อคติ, ความลำเอียง, ทำให้เสียหาย, ทำให้เป็นผลร้าย
B : ความพึงพอใจ, สิทธิพิเศษ
C : เบื้องต้น, ในขั้นแรก, ขั้นเตรียมการ, ในระดับต้น
D : ยังไม่โตเต็มที่, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด

18. prescription
A : ของขวัญ, ปัจจุบัน
B : ใบสั่งยา
C : สงวน, ทำให้คงอยู่, อนุรักษ์, ถนอมอาหาร, ป่าสงวน
D : ประธาน, อธิการบดี, ประธานาธิบดี, ประมุข

19. repeat
A : การชำระคืน, การจ่ายเงินคืน
B : ซ่อมแซม, แก้ไข
C : พูดซ้ำ, ทำซ้ำ
D : ค่าเช่า, การเช่า, รายได้จากการให้เช่า

20. separation
A : ต่อเนื่องกัน, ตามลำดับ
B : เงียบสงบ, สงบนิ่ง, เยือกเย็น, ไม่มีเมฆ, ปลอดโปร่ง
C : อนุกรม, ลำดับ, สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ
D : การแยกออก, การแบ่งแยก, การลาจาก, การแยกทางกัน, การหย่าร้าง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้274
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้920
mod_vvisit_counterเดือนนี้12613
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด6171770

Who's Online

เรามี 53 บุคคลทั่วไป ออนไลน์